Javascript Tak Więcej

| | | |

Instrukcja JavaScript if`¶ else ocenia, czy warunek jest prawdziwy czy fałszywy. Jeśli warunek jest wykonywany, kod wewnątrz bloku if jest wykonywany. W przeciwnym razie wykonywana jest zawartość bloku else. W przeciwnym razie — jeśli instrukcje pozwalają na ocenę więcej niż jednego warunku.

Będą chwile, kiedy będziesz chciał uruchomić różne bloki kodu, w zależności od pewnych czynników.

W tym miejscu pojawiają się instrukcje warunkowe. Instrukcje warunkowe są kluczową częścią wszystkich języków programowania. Wykonują bloki kodu, jeśli zostanie spełniony określony warunek.

W tym samouczku zobaczymy, jak używać instrukcji jeśli w naszym kodzie.

Aktualizacja instrukcji warunkowych

Jak widzieliśmy, instrukcje warunkowe są ważną częścią każdego języka programowania. Będziesz musiał użyć instrukcji warunkowej, aby uruchomić kod, jeśli zostanie spełniony określony warunek. Oto kilka scenariuszy, w których przydatne byłoby użycie instrukcji warunkowej:

  • Sprawdza, czy hasło użytkownika jest zgodne z hasłem w archiwum.
  • Sprawdza, czy użytkownik ma konto na liście pod określonym adresem e-mail.
  • Prześlij formularz, jeśli wszystkie pola są wypełnione.
  • Wyświetl listę zniżek wakacyjnych, jeśli użytkownik zakończył dostęp.

Kluczem do wszystkich tych przykładów jest użycie słowa jeśli. Jeśli coś się stanie, to powinno się wydarzyć coś innego. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób możemy użyć tej samej logiki w JavaScript.

JavaScript instrukcja if

JavaScript If instrukcja ocenia, czy instrukcja jest prawdziwa, czy fałszywa. Instrukcja if zostanie wykonana tylko wtedy, gdy jest prawdziwa. Jeśli stwierdzenie jest fałszywe, nic się nie dzieje.

Jeżeli używa się słowa kluczowego if. Po instrukcji if musisz określić warunek — lub zestaw warunków — w normalnych nawiasach. Treść instrukcji if i else pojawia się w nawiasach klamrowych.

Oto składnia wyrażenia if w JavaScript:

Przykład JavaScript d `instrukcja if

Skorzystajmy z przykładu, aby pokazać działanie instrukcji if. Budujemy witrynę eCommerce i przed dokonaniem zakupu musimy upewnić się, że użytkownicy mają ukończone 16 lat. Oto przykład, w jaki sposób możemy zweryfikować wiek użytkowników przed zezwoleniem im na zakup przedmiotu w naszym sklepie:

Nasz kod zwraca co następuje:

Za pomocą operatora mniej niż sprawdzamy, czy wiek naszego użytkownika jest mniejszy niż 16 lat. Nasz użytkownik ma 15 lat, co oznacza, że userAge <; 16 to prawda. Kod wewnątrz naszej instrukcji if jest wykonywany.

Co jeśli nasz użytkownik ma 16 lat? W tym przypadku nasz kod nie zwróci niczego, ponieważ userAge < 16 byłoby fałszywe. Kod wewnątrz naszej instrukcji if jest ignorowany. Nasz program będzie nadal działał.

Instrukcja JavaScript ifⶠelse

Instrukcja JavaScript if¶ else ocenia, czy warunek jest spełniony.Jeśli warunek jest równy fałszowi, wykonywana jest instrukcja else.W przeciwnym razie wykonywana jest zawartość instrukcji "if".

Składnia instrukcji if‚ Else to:

Instrukcja else pojawia się po dowolnym warunku if w instrukcji. Tylko instrukcja else może pojawić się w instrukcji if.

p>

Aby dowiedzieć się więcej o prawdziwym i fałszywym JavaScript, przeczytaj nasz przewodnik dotyczący Boolean JavaScript .

si ‚Ę ¶ Inny przykład JavaScript

Skorzystajmy z tego samego przykładu z naszej dyskusji na temat instrukcji if, w której sprawdzamy wiek użytkownika. Dodamy oświadczenie else, aby poinformować użytkownika, że jego zakup jest w toku.

Nasz kod zwraca co następuje:

Deklarujemy zmienną JavaScript o nazwie „wiek”, która śledzi wiek naszego użytkownika. Ponieważ nasz użytkownik ma ponad 16 lat, kod ignoruje instrukcję if i wykonuje klauzulę else. Jeśli użytkownik miał 12 lat, kod zawarty w naszej klauzuli else nie zostałby wykonany.

Inne deklaracje mogą być przydatne w różnych kontekstach. Na przykład możesz użyć instrukcji else do obsługi błędu, jeśli jest on wyświetlany. Możesz też użyć instrukcji else, aby sprawdzić zawartość formularza. Możesz wyświetlić wiadomość użytkownikom, jeśli popełnią błąd lub nie wypełnią formularza.

Instrukcja JavaScript else‚ if

Instrukcja JavaScript else‚ if ocenia, czy jeden z wielu warunków jest spełniony. Każda instrukcja ifⶠelse ocenia nowy warunek. Jeśli żaden warunek nie jest spełniony, nic się nie dzieje.

Oto składnia używania wielu instrukcji if:

Nasz program wykona wszystkie instrukcje w kolejności, zaczynając od pierwszego warunku i jeśli żadne z nich nie jest prawdziwe, kod będzie cały `wewnątrz naszego , w przeciwnym razie zostanie wykonany .

Podaliśmy inną instrukcję if. Możesz użyć tylu innych instrukcji if, ile chcesz z instrukcją if. W każdej instrukcji musisz określić kod do wykonania, jeśli ten konkretny warunek zostanie spełniony.

inne — if JavaScript Przykład

Użyjmy przykładu, aby zilustrować inne & pomóż; if wyrażenie warunkowe w akcji. Załóżmy, że prowadzisz kino i chcesz oferować klientom różne ceny w zależności od ich wieku. Oto ceny, których chcesz użyć:

  • Poniżej 10 lat: 5 USD
  • 11-17 lat: 8 USD
  • Pomiędzy 18 a 64 rokiem życia: 12 USD
  • Powyżej 65 lat: 8 USD

Oto przykład programu, który sprawdzi wiek klienta i zwróci cenę, jaką należy zapłacić za bilet:

Nasz kod zwraca co następuje: 12.

Sprawdzamy jeśli wiek użytkownika wynosi 10 lub mniej niż 10. Następnie sprawdzamy, czy nasz użytkownik ma od 11 do 17 lat. Następnie sprawdzamy, czy użytkownik ma od 18 do 64 lat. Ponieważ nasz użytkownik ma 27 lat, kod z tego bloku jest wykonywany. W związku z tym cena biletu wynosi 12 USDWnioski

JavaScript if else instrukcje pozwalają nam określić, który kod w programie powinien zostać wykonany na podstawie napotkanych czynników. Każdy język programowania używa do pewnego stopnia instrukcji warunkowych, aby zapewnić logikę w kodzie.

W tym przewodniku omówiliśmy h używamy if, if else i else‚ʶ if w JavaScript. Możesz teraz zacząć używać operatorów warunkowych jak profesjonalista!

Jeśli szukasz więcej zasobów edukacyjnych i wskazówek na temat najlepszych Kursy JavaScript, przeczytaj nasz Przewodnik po JavaScript .

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method