javascript witaj świecie

| | | | | | | | | | | |

Jednym z pierwszych programów, które możesz napisać, aby upewnić się, że Twoja wersja węzła działa, jest program „Hello World” . Program można stworzyć na dwa sposoby: w terminalu lub w ulubionym edytorze kodu (np. Visual Studio Code, Vim itp.). Upewnij się, że Node jest zainstalowany na twoim komputerze, aby rozpocząć.

1.W terminalu wpisz node, aby uruchomić Node.

 Jako terminal powinien pojawić się po rozpoczęciu Python 3 „> <figcaption> Co terminal powinien wyglądać jak po uruchomieniu Node. </figcaption> </figure> <p>2. Wpisz console.log (

3.Hello World pokaże następną linię! nie martw się, jeśli w następnym wierszu pojawi się „nieokreślony”. To po prostu oznacza, że nie zwraca niczego, że albo funkcja.

4. Jeśli chcesz również utworzyć funkcję dowodu ! Tutaj " jak w terminalu:

„funkcjahelloWorld() i naciśnij enter. Bonjour Monde! Powróci do konsoli.

Edytor kodu (np. kod Visual Studio)

  1. Otwórz swój ulubiony edytor i utwórz nowy plik i zapisz go jako hello.js.
  2. W swoim pliku wpisz console.log ("Hello World") w pliku i zapisz go.
  3. W swoim terminalu przejdź do katalogu/folderu, w którym zapisałeś swój plik. Użyj cd i ls, aby przejść z jednego katalogu do drugiego.
  4. Użyj funkcji cześć. węzeł js do uruchomienia pliku. Hello World powinien pojawić się w następnej linii ssiva.
  5. Jeśli używasz V Kod S, przycisk "odtwórz" w prawym górnym rogu również odtworzy bieżący plik i wyświetli dane wyjściowe w dolnej połowie ekranu.

To wszystko! Pomyślnie utworzyłeś prosty program JavaScript, który pokazuje, że Twoje środowisko Node działa.