javascript pobierz adres URL

| | |

Wartość window.location reprezentuje adres URL przeglądany w przeglądarce. Możesz zastąpić tę wartość, aby przejść do innego adresu URL JavaScript. Jest to przydatne, jeśli chcesz przekierować użytkownika na inną stronę. Możesz także użyć metody projektowania () lub zastępowania ().

Istnieje kilka powodów, dla których warto przekierować użytkownika do innej witryny lub do zaktualizowanej nazwy ścieżki . W większości przypadków możesz przekierować na podstawie pozwolenia użytkownika — jeśli klient jest zalogowany w witrynie. W tym artykule przyjrzymy się, jak to zrobić na stronie internetowej za pomocą JavaScript. Historyczny interfejs API przeglądarki JavaScript

JavaScript Przejdź do adresu URL

pozwala przejść do nowego adresu URL. Aby uzyskać dostęp do nowego adresu URL, możesz użyć następujących metod: ..

  • Przypisanie nowej wartości do document.location
  • Za pomocą window.assign()
  • Użycie metody window.replace ().

Te trzy metody służą również do przechodzenia do innego adresu URL. Przyjrzyjmy się każdej z tych metod.

Wartość window.location JavaScript

Aby uzyskać dostęp do nowego adresu URL, użyj obiektu lokalizacji interfejsu API historii przeglądarki . Historia sesji umożliwia ponowne przypisanie obiektu lokalizacji do nowego adresu URL lub użycie właściwości href w tym samym obiekcie.

Składnia tego podejścia to:.

"url" reprezentuje adres URL, który użytkownicy mają odwiedzać. Wykonanie tego wiersza kodu powoduje zainicjowanie przekierowania JavaScript. Zmienia to stronę wyświetlaną przez użytkownika w swojej przeglądarce

Spójrzmy na tę metodę jako przykład.

Kiedy handleClick (), nasz kod zarejestruje instrukcję konsoli JavaScript . Następnie nasz kod przekierowuje nas do nowego adresu URL

Metoda lokalizacji okna JavaScript .. Przypisz ()

obiekt lokalizacji ma metodę przekierowania o nazwie assign (). Ta metoda przypisuje bieżący adres URL z przypisanym adresem URL i dodaje do stosu wątków.

stos historii reprezentuje odwiedzone strony (pomyśl „strzałka wstecz”, która pozwala cofnąć się o stronę)

Rozważ następującą składnię: .

W przeciwieństwie do ostatniego przykładu, nie musisz przypisujemy wartość do zmiennej JavaScript (okno. lokalizacja). Używamy metody do zmiany strony internetowej oglądanej przez użytkownika.

Historia stos i s sposób, w jaki przeglądarka zapamiętuje, gdzie powinien znajdować się przycisk wstecz lub dalej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną recenzją PLE tej metody:

Jeśli chcesz przekierować do innej strony w tej samej witrynie, użyj właściwości name ścieżki na obiekcie w lokalizacji:

Okno JavaScript. location.replace ()

Masz możliwość kontrolowania, czy użytkownik może użyć przycisku Wstecz, aby powrócić do poprzedniej witryny.

Za pomocą metody replace () możesz nawigować użytkownika do witryny i uniemożliwić mu powrót do poprzedniej strony. Z kolei metoda Assign() zapisuje poprzednio oglądaną stronę w historii przeglądarki. Następnie conassign() może wyświetlić ostatnio odwiedzoną stronę

Spojrzymy na metodę replace().

Jak pytać (), replace() jest metodą. Ta metoda przyjmuje jeden argument: pod adresem URL, do którego chcesz skierować użytkownika

Możemy użyć metody replace() z funkcją niestandardową, aby zmienić adres URL, który widzi użytkownik, gdy metoda:.