Używanie w JavaScript

| | | | | | | | |

JavaScript to język programowania używany do tworzenia dynamicznych treści w witrynach internetowych.

Poświęć chwilę, aby pomyśleć o funkcjach internetowych, z których korzystasz na co dzień. Zastanów się, jak nowe treści ładują się, gdy przewijasz na Twitterze, lub jak YouTube aktualizuje się po kliknięciu przycisku Lubię to. Tak działa JavaScript. JavaScript może być używany do tworzenia interaktywnych formularzy, animowania obrazów, tworzenia responsywnych elementów i nie tylko, aby spełnić Twoje potrzeby

Podczas tworzenia witryny internetowej będziesz używać trzech głównych technologii internetowych. HTML, CSS i JavaScript. Użyjesz HTML do określenia struktury strony internetowej i CSS do kontrolowania wyglądu strony internetowej . JavaScript to trzeci element tworzenia stron internetowych, którego możesz użyć, aby Twoja witryna była dynamiczna.

A to nie wszystko, co może zrobić JavaScript. Jeśli chcesz utworzyć więcej niż jedną statyczną stronę internetową, zalecamy użycie JS. Ale JavaScript może być również używany do tworzenia stron internetowych zaplecza lub do tworzenia gier lub do tworzenia aplikacji mobilnych.

W tym przewodniku omówimy niektóre — niektóre z najczęstszych operacji, które możesz spotkanie w nauce JavaScript. Omówimy podstawy JavaScript, w tym podłańcuchy, kod testowy z użyciem bloków try ... catch , użycie instrukcji if i nie tylko. Po omówieniu podstaw omówimy również niektóre bardziej zaawansowane funkcje JavaScript.

Jeśli nie znasz języka JavaScript i szukasz samouczka wprowadzającego , nie szukaj dalej niż ten przewodnik! Zacznijmy od zbadania niektórych z najczęstszych operacji w JavaScript.

Filtrowanie i zmniejszanie JavaScript

Pracując z tablicą w JavaScript, możesz filtrować obiekty lub wykonywać obliczenia na wszystkich elementach. do wnętrza matrycy. W tym miejscu do gry wchodzą odpowiednio funkcje filter () i reduce ().

Filter () Funkcja może być użyta do pobrania z tablicy wartości spełniających określone kryteria. Oto przykład funkcji filtrującej, która zwraca wszystkich uczniów pierwsza klasa:

metoda reduce() może być użyta do zredukowania tablicy do pojedynczej wartości. Na przykład, jeśli chcemy uzyskać całkowity wiek uczniów w klasie, możemy użyć tego kodu:

Zapoznaj się z naszym pełnym przewodnikiem po tych funkcjach, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak działają i jak ich używać w kodzie.

Ciąg JavaScript zawiera

ciągi używane w programowaniu do wyświetlania r i z tekstem. Podczas pracy z ciągiem możesz sprawdzić, czy ten ciąg zawiera określoną wartość, czy nie. Na przykład możesz sprawdzić, czy czyjeś imię zawiera Jones, czy nie.

Możesz użyć wbudowanego rozumie () w JavaScript, aby sprawdzić, czy ciąg zawiera podciąg. Oto przykład metody include() używanej do sprawdzania, czy ciąg zawiera podciąg:

JavaScript Split and Slice

Często możesz mieć ciąg, który chcesz podzielić na podciąg lub tablicę. Aby to zrobić, możesz użyć funkcji JavaScript split() i slice ()

funkcja split() pozwala podzielić ciąg na tablicę. Na przykład, jeśli chcesz przekonwertować imię i nazwisko użytkownika na tablicę ciągów, możesz użyć. funkcja split () Oto przykład działania funkcji split ():

slice () zwraca wszystkie znaki pomiędzy dwoma numerami indeksu w ciągu, umożliwiając utworzenie podciągu Oto przykład działania wycinka.

p>

Kod JavaScript splice () może służyć do dodawania lub usuwania elementu z dowolnej pozycji w tablicy. Na przykład, jeśli masz listę nazwisk pracowników i chcesz usunąć drugiego z listy, możesz użyć splice ().

Oto przykład splice() służy do usuwania nazwy Paul, która ma wartość indeksu 3 , z tablicy:

Podciąg JavaScript

Metoda podciąg ( ) w kodzie JavaScript pozwala na wyodrębnienie części ciągu i utworzenie tam podciągu. Na przykład, jeśli chcesz uzyskać ostatnie dwa znaki w czyimś imieniu, możesz użyć podciągu ().

Oto przykład podciągu używanego do usunięcia pierwszego dwa znaki z ciągu:

JavaScript Try Catch

Każdy programista popełnia błędy podczas kodowania i jest to bardzo ważne, aby upewnić się, że jeśli pojawi się błąd , zostanie on odpowiednio potraktowany. Bloki try/catch są używane w JavaScript do obsługi błędów.

Gdy używany jest blok try/catch, kod zostanie wykonany i zwróci niestandardową odpowiedź, jeśli w kodzie zostanie znaleziony błąd. Oto przykładowa procedura try / capture w akcji:

JavaScript Jeśli inaczej

Wyrażenia warunkowe są używane, gdy chcesz, aby Twój kod został uruchomiony tylko wtedy, gdy zostanie spełniony określony zestaw kryteriów. Na przykład możesz chcieć, aby Twój program wydrukował nazwę użytkownika, jeśli jest ona wprowadzona w poprawnej nazwie, i zwrócił wiadomość do użytkownika w przeglądarce internetowej, jeśli jego nazwa jest nieprawidłowa.

Instrukcja if / else może być użyta do wykonania określonego kodu, jeśli jedna z instrukcji jest prawdziwa, oraz do wykonania innego bloku kodu, jeśli jedna z instrukcji jest fałszywa. Oto składnia deklaracji if / else:

Zastąp ciąg JavaScript

Kod JavaScript < the> replace() może być użyty do zastąpienia pewnych znaków - lub sekwencji znaków - w ciągu tekstowym. Na przykład możesz użyć replace(), aby zmienić adres e-mail każdego wystąpienia użytkownika na ciąg, jeśli użytkownik zmienił swój adres e-mail

Oto przykład użycia replace() w JavaScript, aby zastąpić tekst:

JavaScript onclick

Podczas tworzenia strony internetowej możesz chcieć, aby element zrobił coś, gdy użytkownik ją kliknie. Na przykład możesz otrzymać wiadomość, jeśli kliknie przycisk lub obraz, aby powiększ go kliknięty.W tym miejscu pojawia się funkcja onclick() .

onclick () umożliwia stworzenie interaktywnej strony internetowej, dzięki czemu jeśli użytkownik kliknie element, coś się stanie. Przeczytaj nasz przewodnik po zdarzeniu onclick (), aby dowiedzieć się więcej o tym, jak to działa i jak możesz go użyć w swoim kodzie.

Sortowanie tablicy JavaScript

Podczas pracy z tablicą można zdecydować o sortowaniu tablicy w specjalny sposób. Na przykład, możesz posortować listę nazwisk alfabetycznie lub listę głosów w kolejności rosnącej.

Funkcja JavaScript sort () może być używana do organizowania tablicy w określonej sposób. Oto przykład funkcji sortowania () używanej do sortowania tablicy nazwisk uczniów w kolejności alfabetycznej:

Funkcja sort() może być również używana do przeprowadzania zaawansowanego sortowania, jeśli zdefiniujesz niestandardową funkcję w gatunku

trójargumentowy operator JavaScript

Potrójne operatory JavaScript to if ... else, które kontrolują, czy warunek jest spełniony i wykonują blok kodu. Na przykład, jeśli chcesz sprawdzić, czy mają więcej niż 18 lat i false wiek użytkownika i zwrócić true, jeśli mają mniej niż 18 lat, możesz użyć operatora trójargumentowego.

Operatory potrójne są często używane zamiast prostego if ... else, ponieważ są zwarte i w jednym wierszu.

Oto składnia operatora potrójnego w JavaScript:

JavaScript forEach

Podczas programowania w JavaScript, możesz chcieć przejść przez wszystkie pozycje na liście. Na przykład możesz mieć listę nazw dostawców, które chcesz wydrukować dla użytkownika. Możesz użyć pętli forEach, aby utworzyć tę funkcję

Pętla forEach jest formą pętli, która wykonuje funkcję raz na każdym elemencie tablicy. Oto składnia instrukcji forEach, która przechodzi przez listę firm i wyświetla każdą w nowym wierszu:

Funkcje JavaScript

Funkcje, które są częścią większości języków programowania , pozwalają na napisanie kodu raz na proces i wielokrotne użycie tego kodu w programie.

Na przykład, jeśli masz blok kodu, który sprawdza, czy pole formularza jest prawidłowe, możesz chcieć uczynić to funkcją, więc nie muszę powtarzać bloku kodu dla każdego formularza pola na stronie internetowej. <

p> Oto przykład funkcji JavaScript:

Sam nasza funkcja nic nie robi, ale gdy zostanie wywołana, wyświetli Google na konsoli. Aby wywołać naszą funkcję, używamy następującego kodu:

JavaScript Albo

Słowo kluczowe JavaScript let umożliwia zadeklarowanie pole blokowe, zmienna lokalna, którą można ponownie przypisać. W przeciwieństwie do zmiennych zmienna, zmienne let są dostępne tylko w obrębie danego bloku kodu, ale można je ponownie przypisać jako zmienne zmienna.

Deklarowanie zmiennej za pomocą let działa tak samo jak var:

Przeczytaj nasz pełny artykuł na temat JavaScript let, aby poznać różnice między var, const i let, a także jak używać ich wszystkich poprawnie.

Tablica JavaScript Naciśnij

Podczas pracy z tablicą możesz dodać element do tej tablicy. W tym miejscu wkracza JavaScript push (). Możesz użyć push (), aby dołączyć element na końcu tablicy. Oto przykład użytej metody push():

Wyjście:

Możesz także użyć unshift(), aby dodać element do tablicy. unshift () działa tak samo jak push () i akceptuje ten sam argument.

Wniosek

JavaScript to narzędzie programistyczne język używany do tworzenia dynamicznych stron internetowych. W tym przewodniku omówiliśmy niektóre - niektóre z operacji najczęściej używanych w JavaScript przez początkujących. Omówiliśmy wszystko, od onClick po wymianę ciągów, przycinanie danych do własnych potrzeb.

Ten podręcznik nie jest jednak przeznaczony tylko dla początkujących. Kontynuując swoją przygodę z nauką JavaScript, powinieneś wracać do tego przewodnika i używać go, aby pomóc Ci, jeśli się zgubisz. Będziemy na bieżąco aktualizować ten artykuł, aby jeśli masz pytanie dotyczące typowej operacji JavaScript, prawdopodobnie znajdę go tutaj.

Używanie w JavaScript exp: Questions

Używanie w JavaScript filter: Questions

Shop

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Best laptop for Zoom

$499

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News

Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method