JavaScript do naprawienia

| | | | | | | | | | | | | | | | |

Istnieje metoda obiektu Number w JavaScript, która pozwala nam ustawić stałą kropkę dziesiętną na liczbie, a następnie zwrócić ją jako łańcuch. W tym artykule omówimy składnię tej metody i pokażemy, jak jej używać.

Kiedy mówimy o elementach podstawowych w JavaScript, mówimy o elementach, które nie są obiektami i z którym nie jest powiązana żadna metoda. Kiedy chcemy wziąć pierwotną wartość i uczynić z niej obiekt, możemy to zrobić za pomocą prymitywnych kopert, które mogą ominąć wartość lub typ danych.

Liczby mają prymitywny obiekt opakowujący. Używamy go, aby przekształcić ciąg reprezentujący liczbę w rzeczywisty obiekt Number za pomocą metod, które możemy na nim zastosować.

Załóżmy na przykład, że mamy ciąg reprezentujący liczbę, ponieważ mamy formularz, który wymaga od użytkownika wprowadzenia wartości liczbowej w polu na ekranie. Możemy wziąć te dane wejściowe, przekształcić je w liczbę, a następnie użyć dowolnej liczby metod do pracy z tą wartością.

Tutaj użyliśmy metody toFixed() obiektu Number, aby nadać numerowi pożądaną długość. Składnia metody jest następująca:

Jeżeli masz do czynienia z formularzami, jest jedna rzecz, o której powinieneś pamiętać: wartości te mają postać ciągów. Tak więc, aby użyć na nich metody toFixed(), musisz przekształcić je w reprezentacje liczbowe.

Robimy to tutaj, owijając wpisy opakowaniem Number (n). Pierwsza zmienna, x, to liczba zmiennoprzecinkowa, którą chcesz skrócić (lub odpowiednio wydłużyć). Druga zmienna, y, to liczba miejsc, w których liczba ma przekraczać przecinek dziesiętny.

Wypróbuj kilka z tych liczb, aby zobaczyć, co otrzymasz w edytorze kodu:

Jak widać ilość cyfr dostosowuje się zgodnie ze zmienną y wprowadzoną we wpisie Liczba miejsc. Jeśli liczba nie jest wystarczająco długa, aby skompensować wartość Num Places, wypełni ona ciąg zerami, aż osiągnie żądaną długość.

Jeśli liczba jest długa, a wpis Num The places jest krótsza niż liczba dostępnych cyfr po przecinku, liczba zostanie skrócona i zaokrąglona, aby zwrócić reprezentację jako ciąg żądanej liczby.

Uwaga : jeśli chcesz użyć go jako liczby w swojej logice po manipulacji i zwrocie, będziesz musiał przekształcić ją z powrotem w liczbę za pomocą prymitywnego opakowania cyfrowego, tak jak to zrobiliśmy powyżej.

Czego powinieneś się dalej nauczyć?

Losowa liczba JavaScript: kompletny przewodnik

JavaScript ParseInt: przewodnik krok po kroku

Odliczanie JavaScript: samouczek

JavaScript toString