JavaScript do naprawienia

| | | |

Istnieje metoda obiektu Number w JavaScript, która pozwala nam ustawić stałą kropkę dziesiętną na liczbie, a następnie zwrócić ją jako łańcuch. W tym artykule omówimy składnię tej metody i pokażemy, jak jej używać.

Kiedy mówimy o elementach podstawowych w JavaScript, mówimy o elementach, które nie są obiektami i z którym nie jest powiązana żadna metoda. Kiedy chcemy wziąć pierwotną wartość i uczynić z niej obiekt, możemy to zrobić za pomocą prymitywnych kopert, które mogą ominąć wartość lub typ danych.

Liczby mają prymitywny obiekt opakowujący. Używamy go, aby przekształcić ciąg reprezentujący liczbę w rzeczywisty obiekt Number za pomocą metod, które możemy na nim zastosować.

Załóżmy na przykład, że mamy ciąg reprezentujący liczbę, ponieważ mamy formularz, który wymaga od użytkownika wprowadzenia wartości liczbowej w polu na ekranie. Możemy wziąć te dane wejściowe, przekształcić je w liczbę, a następnie użyć dowolnej liczby metod do pracy z tą wartością.

Tutaj użyliśmy metody toFixed() obiektu Number, aby nadać numerowi pożądaną długość. Składnia metody jest następująca:

Jeżeli masz do czynienia z formularzami, jest jedna rzecz, o której powinieneś pamiętać: wartości te mają postać ciągów. Tak więc, aby użyć na nich metody toFixed(), musisz przekształcić je w reprezentacje liczbowe.

Robimy to tutaj, owijając wpisy opakowaniem Number (n). Pierwsza zmienna, x, to liczba zmiennoprzecinkowa, którą chcesz skrócić (lub odpowiednio wydłużyć). Druga zmienna, y, to liczba miejsc, w których liczba ma przekraczać przecinek dziesiętny.

Wypróbuj kilka z tych liczb, aby zobaczyć, co otrzymasz w edytorze kodu:

Jak widać ilość cyfr dostosowuje się zgodnie ze zmienną y wprowadzoną we wpisie Liczba miejsc. Jeśli liczba nie jest wystarczająco długa, aby skompensować wartość Num Places, wypełni ona ciąg zerami, aż osiągnie żądaną długość.

Jeśli liczba jest długa, a wpis Num The places jest krótsza niż liczba dostępnych cyfr po przecinku, liczba zostanie skrócona i zaokrąglona, aby zwrócić reprezentację jako ciąg żądanej liczby.

Uwaga : jeśli chcesz użyć go jako liczby w swojej logice po manipulacji i zwrocie, będziesz musiał przekształcić ją z powrotem w liczbę za pomocą prymitywnego opakowania cyfrowego, tak jak to zrobiliśmy powyżej.

Czego powinieneś się dalej nauczyć?

Losowa liczba JavaScript: kompletny przewodnik

JavaScript ParseInt: przewodnik krok po kroku

Odliczanie JavaScript: samouczek

JavaScript toString

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method