JavaScript do naprawienia

| | | |

Istnieje metoda obiektu Number w JavaScript, która pozwala nam ustawić stałą kropkę dziesiętną na liczbie, a następnie zwrócić ją jako łańcuch. W tym artykule omówimy składnię tej metody i pokażemy, jak jej używać.

Kiedy mówimy o elementach podstawowych w JavaScript, mówimy o elementach, które nie są obiektami i z którym nie jest powiązana żadna metoda. Kiedy chcemy wziąć pierwotną wartość i uczynić z niej obiekt, możemy to zrobić za pomocą prymitywnych kopert, które mogą ominąć wartość lub typ danych.

Liczby mają prymitywny obiekt opakowujący. Używamy go, aby przekształcić ciąg reprezentujący liczbę w rzeczywisty obiekt Number za pomocą metod, które możemy na nim zastosować.

Załóżmy na przykład, że mamy ciąg reprezentujący liczbę, ponieważ mamy formularz, który wymaga od użytkownika wprowadzenia wartości liczbowej w polu na ekranie. Możemy wziąć te dane wejściowe, przekształcić je w liczbę, a następnie użyć dowolnej liczby metod do pracy z tą wartością.

Tutaj użyliśmy metody toFixed() obiektu Number, aby nadać numerowi pożądaną długość. Składnia metody jest następująca:

Jeżeli masz do czynienia z formularzami, jest jedna rzecz, o której powinieneś pamiętać: wartości te mają postać ciągów. Tak więc, aby użyć na nich metody toFixed(), musisz przekształcić je w reprezentacje liczbowe.

Robimy to tutaj, owijając wpisy opakowaniem Number (n). Pierwsza zmienna, x, to liczba zmiennoprzecinkowa, którą chcesz skrócić (lub odpowiednio wydłużyć). Druga zmienna, y, to liczba miejsc, w których liczba ma przekraczać przecinek dziesiętny.

Wypróbuj kilka z tych liczb, aby zobaczyć, co otrzymasz w edytorze kodu:

Jak widać ilość cyfr dostosowuje się zgodnie ze zmienną y wprowadzoną we wpisie Liczba miejsc. Jeśli liczba nie jest wystarczająco długa, aby skompensować wartość Num Places, wypełni ona ciąg zerami, aż osiągnie żądaną długość.

Jeśli liczba jest długa, a wpis Num The places jest krótsza niż liczba dostępnych cyfr po przecinku, liczba zostanie skrócona i zaokrąglona, aby zwrócić reprezentację jako ciąg żądanej liczby.

Uwaga : jeśli chcesz użyć go jako liczby w swojej logice po manipulacji i zwrocie, będziesz musiał przekształcić ją z powrotem w liczbę za pomocą prymitywnego opakowania cyfrowego, tak jak to zrobiliśmy powyżej.

Czego powinieneś się dalej nauczyć?

Losowa liczba JavaScript: kompletny przewodnik

JavaScript ParseInt: przewodnik krok po kroku

Odliczanie JavaScript: samouczek

JavaScript toString

iat.

Chcesz się wyróżniać w Pythonie? Zobacz naszą recenzję najlepszych kursów online Pythona 2022. Jeśli interesujesz się Data Science, sprawdź także, jak nauczyć się programowania w R.

Nawiasem mówiąc, ten materiał jest również dostępny w innych językach:Anna Danburry

Abu Dhabi | 2022-12-01

JavaScript to wszystko jest trochę zagmatwane 😭 JavaScript do naprawienia to nie jedyny problem jaki napotkałam. Mam tylko nadzieję, że już się nie pojawi

Davies Williams

Munchen | 2022-12-01

JavaScript to wszystko jest trochę zagmatwane 😭 JavaScript do naprawienia to nie jedyny problem jaki napotkałam. Mam tylko nadzieję, że już się nie pojawi

Olivia Emmerson

California | 2022-12-01

iat to wszystko jest trochę zagmatwane 😭 JavaScript do naprawienia to nie jedyny problem jaki napotkałam. Wykorzystam to w mojej pracy licencjackiej

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

12 answers

NUMPYNUMPY

Flake8: Ignore specific warning for entire file

12 answers

NUMPYNUMPY

glob exclude pattern

12 answers

NUMPYNUMPY

How to avoid HTTP error 429 (Too Many Requests) python

12 answers

NUMPYNUMPY

Python CSV error: line contains NULL byte

12 answers

NUMPYNUMPY

csv.Error: iterator should return strings, not bytes

12 answers

News


Wiki

Python | How to copy data from one Excel sheet to another

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

Check if one list is a subset of another in Python

sin

How to specify multiple return types using type-hints

exp

Printing words vertically in Python

exp

Python Extract words from a given string

Cyclic redundancy check in Python

Finding mean, median, mode in Python without libraries

cos

Python add suffix / add prefix to strings in a list

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

Python - Move item to the end of the list

Python - Print list vertically