filtr javascript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Metoda filtra JavaScript () tworzy tablicę elementów z istniejącej tablicy. Metoda filter() przyjmuje funkcję zwrotną jako argument. Ta funkcja ocenia, czy element powinien zostać dodany do nowej listy z istniejącej.

Jeśli nie wiesz, JavaScript , być może nie słyszałeś o funkcjach JavaScript filtr () i redukuj (). Funkcje te mogą być przydatne podczas pracy z listą obiektów, zwaną także tablicą.

Jeśli chcesz uzyskać tylko określone wartości „Ęã‚Ęãz tablicy, powinieneś w stanie korzystać z funkcji JavaScript filtr (). W tym samouczku zobaczymy, w odniesieniu do przykładów, jak korzystać z funkcji filtra ().

Zaktualizuj nazwę tablicy < s pan class = "ez-toc-section-end">

tablica JavaScript przechowuje zero lub więcej elementów. Elementami mogą być liczby, inne tablice, łańcuchy lub inny typ danych. Używają indeksów numerowanych zaczynających się od " 0 ", aby uzyskać dostęp do określonych elementów.

Tablice umożliwiają przechowywanie wielu wartości w tej samej zmiennej. Może pomóc ci pisać lepiej i czyściej, ponieważ nie musisz pisać wielu zmiennych do przechowywania wartości.

Oto przykład tablicy JavaScript:

Tablica filtrów JavaScript

Metoda JavaScript array filter() tworzy nową tablicę na podstawie zawartości istniejącej tablicy. Metoda filter() ocenia funkcję zwrotną na każdym elemencie istniejącej tablicy. Wszystko, co spełnia warunek funkcji zwrotnej, jest dodawane do nowej listy.

Dzięki metodzie filtra jesteśmy w stanie pobrać wartości „Ę”, które spełniają określone kryteria i dodać je do nowej tablicy.

Składnia filtru tablicy JavaScript

Metoda filtru używa następującej składni:

Ten kod definiuje tablicę o nazwie „newArr” na podstawie zawartości tablicy „oldArr”. Nasza funkcja zwrotna zwraca wartość do nowej tablicy, jeśli warunek jest spełniony. Przykłady warunków:

Do tworzenia warunków możesz użyć operatorów porównania JavaScript. Możesz też użyć instrukcji if. Użycie instrukcji if pozwala kontrolować, która z wielu wartości jest dodawana do nowej listy.

Przykłady filtrów JavaScript

Przefiltruj listę liczb

Zacznijmy od prosty przykład. W kawiarni mamy listę zakupów. Chcemy utworzyć nową listę pokazującą zakupy powyżej 10 USD.

Nasza lista zakupów wygląda tak:

Możemy użyć metody filter() do pobrania zakupów o wartości większej niż 10 USD:

Nasz program sprawdza, czy zakup jest wart więcej niż 10 USD. Zakup jest dodawany do naszej listy big_purchases, jeśli jest wart więcej niż 10 USD. W przeciwnym razie, zakup jest pomijany.

Wartość zmiennej JavaScript big_purchases to:

Metoda filter() zwraca wszystkie elementy, które przekracza w zdefiniowanym przez nas teście. Ten test to "pozycja > 10". Jeśli chcielibyśmy uzyskać dostęp do każdego zakupu, moglibyśmy odwołać się do naszej oryginalnej listy „zakupów” . Nasza metoda filter() zwraca tablicę wartości większych niż 10 USD

Przefiltruj tablicę obiektów

Mamy tablicę zawierającą imiona wszystkich osób w szkole :

A jeśli chcemy odzyskać tylko uczniów pierwszego roku? Filtr () ułatwia to. Napiszmy funkcję, która zwróci wszystkie pierwsze oceny z tablicy „students”:

Filter () akceptuje jeden parametr. Jest to funkcja, która określa, jakie działania podejmujesz na swoich danych.

Filtr funkcja () sprawdza każdy obiekt w tablicy „students”. filter() zwraca uczniów, których klasa jest równa „Pierwszy rok”. Operator „===" oznacza równość.

Funkcja filtra utworzy nową tablicę z tymi nowymi wartościami, dostępną przez zmienną „firstGradeStudents”.Podsumowanie

Możesz użyć metody tablicy filter(), aby utworzyć nową tabelę z zawartości istniejącej tabeli. Indeks znajduje się w nazwie z metodą filter(). filter() filtruje elementy istniejącej tablicy.

I to wszystko! Możesz teraz używać redukuj () w JavaScript z jeszcze większym bezpieczeństwem. Aby dowiedzieć się więcej o kodowaniu w JavaScript, przeczytaj nasz artykuł na temat najlepszych samouczków JavaScript dla początkujących .