Odbiornik zdarzeń JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dodawanie interaktywnych funkcji do witryny to miejsce, w którym wyróżnia się JavaScript. Podczas gdy HTML i CSS są używane odpowiednio do definiowania struktury i stylów strony internetowej, możesz użyć JavaScript, aby uczynić swoją witrynę bardziej dynamiczną.

W JavaScript zdarzenia są używane do tworzenia interaktywnej witryny . W tym przewodniku omówimy zdarzenia JavaScript. Zbadamy, gdzie można użyć zdarzeń, jak zdefiniować zdarzenie i jak je wywołać. Zaczynamy!

Co to jest zdarzenie JavaScript?

Zdarzenia mogą być wyzwalane przez przeglądarkę lub użytkownika i mogą zmieniać stan strony internetowej. Po kliknięciu przycisku na stronie internetowej tworzone jest zdarzenie JavaScript. Gdy klikniesz rozwijane menu, używane jest zdarzenie JavaScript.

Zdarzenia JavaScript mają wiele zastosowań, w tym:

  • Sprawdzanie, czy formularz został wypełniony
  • Przenieś użytkownika na inną stronę po wypełnieniu formularza
  • Ustaw interaktywne menu rozwijane
  • Zezwól użytkownikowi na powiększanie i pomniejszanie obrazów

Aby pracować ze zdarzeniami w JavaScript, musisz znać dwa pojęcia: programy obsługi zdarzeń i detektory zdarzeń.

Obsługa zdarzeń to funkcja, która jest wykonywana po wyzwoleniu zdarzenia na stronie internetowej. Detektory zdarzeń dołączają funkcję zdarzenia do elementu HTML, więc gdy ta funkcja jest wykonywana, element sieciowy jest zmieniany.

Obsługę zdarzeń można zdefiniować na trzy sposoby: za pomocą wbudowanej obsługi zdarzeń, zdarzenia lub detektora zdarzeń.

Obsługa zdarzeń online

Najłatwiejszym sposobem rozpoczęcia obsługi zdarzeń w JavaScript jest użycie obsługi zdarzeń online. Oznacza to, że zdefiniujesz wydarzenie w swoim pliku HTML.

W tym przykładzie załóżmy, że zaprojektowanie strony internetowej dla piekarni o nazwie JJ Smith`s Bakery. Chcemy, aby użytkownik został poproszony o wpisanie tekstu „Otrzymano odpowiedź – podczas przesyłania formularza.

Rozważ następujący kod:

Ten kod wyświetla stronę internetową, która wygląda tak:

Aby wyzwolić nasze zdarzenie po naciśnięciu przycisku, napiszemy zdarzenie z właściwością obsługi wewnątrz naszego „main”. js " . Oto kod, którego użyjemy:

Po uruchomieniu ten kod i kliknij przycisk, zwracany jest następujący komunikat:

4o62 FifBmuVWJDrNanvSaMu6tbum7kfLhkIyJ75xZ3Xt CsRgZsCf8qnj13uN1VyaoDaapwFE4pG BMvjQUHsAa1jLlGtRVPbnmOLDmzr98tzw38e18YY8 Hcaym YGeDzjzFwo

działa nasz przycisk taka sama jak poprzednio, ale nasz kod jest napisany inaczej. Zamiast pisać wbudowane programy obsługi zdarzeń, przenieśliśmy je do naszego pliku main.js. Pomaga nam to napisać łatwiejszy w zarządzaniu kod, ponieważ nie musimy czytać całego naszego kodu HTML, aby wiedzieć, gdzie są uruchamiane nasze zdarzenia wbudowane.

Odbiornik zdarzeń

Zdarzenia można wykorzystać do zadeklaruj zdarzenie w JavaScript. zawsze sprawdzaj, kiedy stan elementu i zostanie zmieniony, a jeśli ten element zostanie zmieniony, kod w odbiorniku zostanie wykonany.

Na przykład, gdy klikniesz przycisk, który jest połączony z detektor zdarzeń, detektor „słyszy”, że zostało wyzwolone zdarzenie myszy. Następnie uruchomi kod powiązany z tym konkretnym detektorem zdarzeń.

Nasz kod HTML dla tego przykładu jest taki sam jak powyżej, ale wprowadzimy niewielką zmianę w naszym & bdquo; ręka. js " file:

W tym kodzie użyjmy addEventListener, aby utworzyć detektor zdarzeń. Jest to zamiast wiązania naszej funkcji JavaScript submitForm() ze zdarzeniem onclick, jak to zrobiliśmy w naszych dwóch ostatnich przykładach.

Określamy „klik”, aby nasz kod nasłuchiwał, gdy nasz przycisk zostanie kliknięty wskaźnikiem myszy. Istnieją inne typy zdarzeń poza zdarzeniem kliknięcia, takie jak zdarzenia klawiatury, ale w tym samouczku skupimy się w zdarzeniu kliknięcia myszą.

Uruchommy kod ponownie i kliknij przycisk.

Wynik jest taki sam, jak widzieliśmy w naszych ostatnich dwóch przykładach, ale tym razem używamy detektora zdarzeń HTML. Detektory zdarzeń są najnowszym sposobem deklarowania zdarzeń w JavaScript i są prawdopodobnie najczęściej stosowaną metodą.

Wnioski

Zdarzenia JavaScript umożliwiają uczynienie strony internetowej interaktywną. Zdarzenie może zostać wywołane po naciśnięciu przycisku, przesłaniu formularza lub najechaniu kursorem myszy na tekst. Istnieją trzy sposoby deklarowania zdarzenia w języku JavaScript: w tekście, za pomocą właściwości lub za pomocą detektora.

Teraz możesz zacząć tworzyć zdarzenia JavaScript jak profesjonalny programista!