Dokument JavaScript Getelementbyid

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Metoda getElementById JavaScript wybiera element z kodu HTML Document Object Model (DOM) . Jeśli popełniłeś błąd w tej metodzie, napotkasz błąd document.getElementById nie jest funkcją w twoim programie.

Ten samouczek wyjaśnia, co oznacza ten błąd i ponieważ jest złagodzony. Przyjrzymy się przykładowi tego błędu, abyś mógł dowiedzieć się, co musisz wiedzieć, aby go naprawić.

document.getElementById nie jest funkcją

dokumentem. getElementById () Metoda jest jedną z metod selekcji JavaScript. Metoda pobiera obiekt na podstawie jego identyfikatora z HTML DOM.

Ta metoda służy do manipulowania zawartością elementu lub pobierania informacji o konkretnym elemencie, takich jak jego zawartość lub atrybuty.

Identyfikatory są zdefiniowane w HTML. Identyfikator musi być unikalny dla danego elementu:


< header> ma identyfikator top_header. Ten identyfikator jest unikalny dla

. Identyfikatory są często używane do stylizacji poszczególnych elementów za pomocą CSS .

dokument. getElementById() rozróżnia wielkość liter. Ta metoda to:

  • . getElementById ()
  • document.getElementById ()
  • document.getElementById ()

Wszelkie inne odmiany nazwy metody nie będą akceptowane przez JavaScript.

Chociaż kuszące jest pisanie ID dużymi literami, ponieważ jest to skrót od innego słowa, metoda wymaga użycia wielkich liter I i małych < . strong> d .

Aby dowiedzieć się więcej o metodzie getElementById, przeczytaj nasz przewodnik JavaScript getElementById .

przykładowy scenariusz

Zbudujemy fragment kodu, który wita użytkownika w naszej aplikacji. Wiadomość powitalna będzie miała tytuł, który pojawi się u góry naszej strony.

Na potrzeby tego przykładu użyjemy nazwy demo.

na początek zdefiniuj nasz kod HTML treści dla sekcji powitalnej strony internetowej :

Domyślnie nasz

zawiera treść Witamy. Tag
jest tagiem nadrzędnym, który znajduje się w naszym tytule. Następnie napiszemy skrypt