Domyślne parametry JavaScript

| | | |

Ustawienia domyślne znacznie ułatwiają pracę z funkcjami. Używając ustawień domyślnych, możesz wskazać swoim funkcjom, których ustawień użyć, jeśli ich nie określiłeś. Pomaga to uniknąć błędów i sprawia, że kod jest bardziej czytelny.

JavaScript wprowadza ustawienia domyślne w ES2015. Umożliwiają one zainicjowanie funkcji z wartościami domyślnymi.

W tym przewodniku omówimy ustawienia domyślne, sposób ich użycia oraz typy wyrażeń, które można określić jako domyślne ustawienie. Przejdziemy przez kilka przykładów, aby mieć cały kod potrzebny do rozpoczęcia.

Parametry a argumenty: bitwa

Zanim zaczniemy, odpowiedzmy odwieczne pytanie od początkujących: jaka jest różnica między parametrem a argumentem? Powinieneś znać różnicę, zanim zaczniesz pracować z ustawieniami wstępnymi w JavaScript.

Parametr to nazwana zmienna, którą przekazujesz do funkcji JavaScript. Parametrowi nigdy nie jest przypisywana bezpośrednia wartość. Istnieje symbol zastępczy dla wartości, którą przekażesz do funkcji. Oto przykładowy parametr:

W tym przykładzie "nazwa" jest naszym parametrem. Nie ma przypisanej wartości.

Argumentami z drugiej strony są wartości „Ęã‚Ę”, które są przekazywane do funkcji:.

Nasz kod zwraca: „Hello, Brett”. "Brett" to przykład argumentu, który był wartością, którą przekazywaliśmy przez naszą funkcję

Wywołanie funkcji bez określenia wszystkich jej parametrów s może prowadzić do błędu:

Nasz kod zwraca: Witaj, niezdefiniowany . Rzeczywiście, nie przyjęliśmy wartości do naszej funkcji

domyślne parametry JavaScript

Możemy rozwiązać ten problem, określając domyślny parametr domyślny. pozwala określić wartość, która zostanie przypisana do parametru, jeśli żadna nie zostanie określona.

Domyślne przypisanie wartości używa operatora przypisania:

Nasz kod zwraca: Hello, World. Jak widać, w tym przykładzie nie podaliśmy argumentu. Zamiast tego ustawiliśmy domyślny parametr funkcji. W tym przypadku zawsze, gdy argument nie jest określony, wartość parametru "name" w naszej funkcji staje się "World".

Jest to znacznie łatwiejsze niż konieczność ręcznego sprawdzania, czy określono wartość.

Domyślny parametr może mieć przypisany prymityw lub obiekt jako wartość. Oto kilka przykładów prawidłowych parametrów domyślnych:

Nie ma ograniczeń co do liczby parametrów domyślnych, które można określić w funkcji. Rozważ następujący kod:

Nasz kod zwraca:

W tym przykładzie określiliśmy dwa domyślne ustawienia: kawę i cenę. Możesz także mieszać ustawienia, które określisz, między ustawieniami domyślnymi i normalnymi. Kiedy to zrobisz, musisz umieścić wszystkie zwykłe ustawienia przed ustawieniami domyślnymi. Rozważ ten przykład:

Nasz kod zwraca:

Podaliśmy temat: Cappuccino. To nazwa zamówionej przez nas kawy. Ponieważ nie określiliśmy wartości domyślnej dla tego parametru, musimy określić wartość argumentu; w przeciwnym razie zostanie zwrócone "undefined"

ustaliliśmy, że wartość domyślna dla „ceny” powinna wynosić „1,75”. Ponieważ ustawiliśmy ją jako domyślną, za każdym razem, gdy nie określimy ceny, zostanie ona automatycznie ustawiona na „1,75ù.

Ważne jest, aby określić zwykłe ustawienia przed ustawieniami domyślnymi. Rzeczywiście, wartości parametrów są regularnie przypisywane w kolejności pojawiania się w wywołaniu funkcji.

Funkcje jako parametr domyślny

Możesz ustawić funkcję jako parametr domyślny, przydatne, jeśli wartość, którą chcesz przekazać do funkcji, jest obliczana przy użyciu innej funkcji.

W poniższym fragmencie kodu utworzymy funkcję, która generuje pseudolosową nazwę użytkownika dla nowego odtwarzacza gier wideo:

Nasz kod zwraca:

pause Pozwól naszemu kodowi

Zadeklarowaliśmy funkcję o nazwie getRandomUsername(), która generuje pseudolosową nazwę użytkownika. Działa poprzez wygenerowanie losowej liczby i losowe wybranie nazwy użytkownika z listy czterech nazw użytkownika. Losowa liczba jest następnie dodawana na końcu nazwy użytkownika. Ta funkcja zwraca nowo wygenerowaną nazwę użytkownika

W naszym createUser ustawiliśmy domyślny parametr „username” równy naszemu getRandomUsername ( ) . Oznacza to, że za każdym razem, gdy nie określimy nazwy użytkownika dla naszego nowego użytkownika, zostanie wygenerowana losowa.

Nasz kod następnie wydrukuje nazwę użytkownika i adres e-mail użytkownika. Na konsoli.

Wnioski

Domyślne ustawienia pozwalają zdefiniować wartość, która zostanie przypisana do parametru, jeśli nie zostanie on określony jako argument w funkcji call.parameters ułatwiają czytanie funkcji i zmniejszają problemy, które mogą wystąpić, gdy wartość nie jest przekazywana do funkcji.

Jesteś teraz gotowy do pracy z domyślnymi ustawieniami JavaScript jak ekspert!

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method