data javascript

| | | | | | | | | | |

Nie ma możliwości ucieczki przed czasem, zwłaszcza w programowaniu. Tak jak w dzisiejszych czasach polegamy na zegarach, aby śledzić czas, tak programy używają narzędzi do śledzenia czasu, aby wiedzieć, co musi się wydarzyć i kiedy.

Różne aplikacje muszą śledzić czas. Aplikacja blogowa musi pamiętać, kiedy post został utworzony, a aplikacja kalendarza pokazuje zaplanowane wydarzenia.

W tym przewodniku omawiamy, jak pracować z datą i godziną w JavaScript. Przeprowadzimy Cię przez kilka przykładów, aby zilustrować, jak pracować z tymi narzędziami.

Co to jest JavaScript Object Data?

Do pracy z czasem w JavaScript używamy obiektu date. To specjalny obiekt, który przechowuje datę i godzinę. Dodatkowo obiekt Date zawiera wiele metod, których możemy użyć do pobrania określonej daty i godziny.

Obiekt daty wygląda tak.

W tym samouczku zauważyłem, że data jest pisana wielkimi literami. Dzieje się tak, ponieważ data jest wbudowanym obiektem JavaScript. Należy wyciągnąć słowo data pracy z tematem daty.

Jak używać obiektu Date

Bez żadnej wartości obiekt Date informuje nas o dacie i godzinie. Jest obliczana na podstawie ustawień systemu operacyjnego i biorąc pod uwagę Twoją strefę czasową

Możemy użyć obiektu Date do pobrania bieżącej daty, w następujący sposób:

Nasz kod zwraca obiekt Date zawierający następujące wartości:

Jak widać, ten artykuł został napisany w Wielkiej Brytanii 24 czerwca 2020 r., jak pokazano w naszym znak czasu. Piękno obiektu Date polega na tym, że zwraca on dane w formacie czytelnym dla człowieka, dzięki czemu jest on dla nas łatwy do zrozumienia


Pobierz znacznik czasu przy użyciu daty

Powyższy kod jest czytelny dla człowieka , ale jest pewien haczyk: JavaScript działa inaczej. Interpretuj daty za pomocą uniksowego znacznika czasu. Unixowe znaczniki czasu śledzą, ile sekund minęło od 1 stycznia 1970 r. Wtedy zaczął się czas uniksowy.

Aby pobrać aktualny czas jako znacznik czasu, możesz użyć metody getTime():

Nasz kod zwraca 1592992393313, liczbę, którą można zinterpretować przez JavaScript.

Tworzenie obiektu Data

Wartością domyślną dla obiektu danych jest data i godzina. Możesz ją zmienić na c utworzyć datę na podstawie określonego znacznika czasu lub daty i godziny.

Możesz to zrobić, określając znacznik czasu, ciąg daty lub zestaw liczb, które odpowiadają bieżącej dacie i godzinie.

Załóżmy, że chcemy utworzyć znacznik czasu dla 1 stycznia 2021 r. Możemy to zrobić za pomocą tego kodu:

Nasz kod zwraca: piątek 01 stycznia 2021 12:00:00 GMT + 0000 (czas uniwersalny Greenwich)

może również utworzyć ten znacznik czasu przy użyciu tych wierszy kod:

Nasz kod zwraca:

Wszystkie te metody tworzą ten sam obiekt daty.

Pobieranie daty

Obiekt Date zawiera szereg wbudowanych metod dostępu do informacji o podanej dacie. Metody pobierania informacji o dacie zaczynają się od get. Oto lista referencyjna:

Powiedzmy, że chcemy dowiedzieć się, która jest godzina, możemy to zrobić za pomocą tego kodu:.

Nasz kod zwraca 11 To pokazuje nam, że obecnie jest 11 godzin doby

Te funkcje są przydatne, ponieważ pomagają nam wyodrębnić określone informacje o dniu, nie musimy się martwić manipulowaniem ciągami; można po prostu użyć pobierz, aby dowiedzieć się więcej o bieżącym czasie.

Możesz pobrać znacznik czasu przy użyciu czasu uniwersalnego (UTC), dołączając UTC między słowo get i wartość daty Domyślnie obiekt Date zwraca informacje w lokalnej strefie czasowej i użytkownika. iple stref czasowych, często najlepiej jest używać czasu UTC do łatwego śledzenia zdarzeń czasowych.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method