Łączenie ciągów JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Metoda JavaScript concat() łączy zawartość dwóch lub więcej ciągów. Możesz również użyć operatora konkatenacji +, aby połączyć wiele ciągów. Operator konkatenacji jest preferowany w większości przypadków, ponieważ jest bardziej zwięzły.

Konkatenacja to technika używana w programowaniu do łączenia dwóch lub więcej ciągów w jedną wartość. Na przykład możesz mieć dwie listy pracowników przechowywane jako ciągi, po jednej dla każdego oddziału firmy. Możesz połączyć je wszystkie w listę wszystkich swoich pracowników.

Istnieją dwa sposoby łączenia ciągu:

  • Za pomocą operatora łączenia (+).
  • Korzystanie z metody concat().

W tym samouczku zobaczymy, jak połączyć ciąg JavaScript < /a>. Przyjrzymy się operatorowi konkatenacji znaku plus (+) i metodzie concat() ciągów. Bez dalszych ceregieli zacznijmy!

Metoda concat() obsługuje przeglądarkę we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach.

Istnieje metoda o nazwie Array.concat(), która łączy dwie tablice. W tym artykule skupimy się na metodzie concat ().

Połącz ciągi JavaScript

Możesz połączyć dwa lub więcej ciągów JavaScript w jeden. Proces łączenia ciągów nazywa się konkatenacją ciągów JavaScript. Aby połączyć ciągi bez zależności od jakiejkolwiek wbudowanej funkcji, możesz użyć operatora +.

Oto składnia operatora konkatenacji:

Konkatenacja jest użyteczna, jeśli masz oddzielne wartości ciągów „Ę”, które chcesz wyświetlić jako jedną. Załóżmy na przykład, że mamy dwa ciągi. Ciąg zawiera nazwę użytkownika. Drugi ciąg zawiera nazwisko. Możesz połączyć te dwie wartości, aby otrzymać całą nazwę jako ciąg.

Załóżmy, że chcieliśmy połączyć dwie struny. Jeden ciąg to nazwa klienta. Kolejny ciąg to nazwisko tego klienta. Łączymy te dwa ciągi za pomocą operatora „+”:

Nasz kod zwraca: "BillJohnson". Nasze ciągi nie są automatycznie oddzielane spacją. Jeśli chcemy spacji między naszymi ciągami, musimy określić jeden w jednym z naszych ciągów:

Nasz kod zwraca teraz: "Bill Johnson. — To dlatego, że dodaliśmy spację w ciągu "Bill".

Metoda concat () JavaScript ciąg

Metoda concat () c JavaScript łączy dwa lub więcej ciągów. concat() akceptuje dowolną liczbę parametrów, z których każdy reprezentuje ciąg do przyłączenia. Metoda concat() jest alternatywą dla operatora konkatenacji.

Oto składnia funkcji ciągów JavaScript concat():

W funkcji concat() możesz przekazać tyle parametrów, ile chcesz.

Weźmy przykład, aby zilustrować, jak funkcja tekstowa concat() działa w działaniu. Załóżmy, że mamy imię, drugie i drugie imię użytkownika i chcemy połączyć je w jeden ciąg. Aby to osiągnąć, moglibyśmy użyć następującego kodu:

Nasz kod zwraca: „Lucy Turnbull Cooper”. Należy zauważyć, że na początku „second_name " i " second_name ". Zapewnia to, że nasz końcowy ciąg został oddzielony spacjami.

Możesz również użyć funkcji concat(), aby połączyć więcej niż dwa ciągi Oto przykład concat() używany do łączenia trzech ciągów znaków:

Nasz kod zwraca nowy ciąg znaków: " Witaj Alex ! To wspaniały dzień!"

Funkcja concat() JavaScript nie modyfikuje naszego oryginalnego ciągu znaków. Zamiast tego tworzy nowy ciąg z naszymi wartościami ‚Ęã‚Ęã połączonymi. chcieliśmy przechowywać nasz nowy ciąg do późniejszego wykorzystania, powinniśmy przypisać do zmiennej w ten sposób:

Nasz kod zwraca to samo, co powyżej, ale teraz nasz nowy ciąg jest przechowywany w zmiennej "new_string."

Wniosek

Operator konkatenacji JavaScript to znak plus (+). Ten operator umożliwia dodanie treści dwóch lub więcej kanałów razem, aby stworzyć większy kanał. Możesz również użyć metody concat (), aby połączyć ciągi.

Te dwie metody można stosować zamiennie. Oznacza to, że żadna z nich nie oferuje metod specjalnych. Znak plus i metoda concat() łączy ciągi, aby utworzyć nowy ciąg.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o kodowaniu JavaScript? Zapoznaj się z naszym Kompletny podręcznik nauki JavaScript . Znajdź porady ekspertów dotyczące nauki programowania i mnóstwo zasobów edukacyjnych, które pomogą Ci opanować JavaScript.