JavaScript Porównaj daty

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jedną z rzeczy, które możemy zrobić, aby rozwiązać problemy z kodowaniem, jest użycie obiektu Date do warunkowego porównania dat i godzin z określoną logiką w naszym kodzie. W tym artykule przyjrzymy się, jak używać obiektu daty do porównania dwóch dat, aby zobaczyć, jaka jest następna (lub poprzednia) data.

JavaScript ma wbudowany obiekt danych, który może używać metod dostępu, które może nam pomóc w tworzeniu logiki opartej na znacznikach czasu . Aby to skonfigurować, stwórz wystąpienie nowej daty, kodując:

Jeśli miałbyś wpisać console.log (data), czas (podciąg po T ) będzie się różnić w zależności od tego, gdzie mieszkasz domyślnie. Jeśli chcesz pracować z UTC, usuń Z i dodaj + HH: MM lub -HH: MM.

Wiedz, jak zdefiniować, co jest ważne podczas pracy z naszą funkcją porównania w następnej sekcji.

Następnie spójrz na metody oferowane podczas korzystania z konstruktora daty. Jedną z takich metod jest getTime(). Używamy tej metody, aby zmienić nasz obiekt daty na liczbę, aby można go było łatwo porównać.

Ta konkretna metoda konwertuje datę na liczbę milisekund od początku epoki (epoka rozpoczęła się w styczniu 1, 1970). Oto nasza metoda getTime:

Ponieważ data jest tworzona jako nowy obiekt Date, możemy użyć notacji z kropkami, aby uzyskać dostęp do funkcji getTime.

Polecam sprawdzenie dokumentacji dla wszystkie różne typy metod, których można użyć w obiekcie Date w swojej logice. Jesteśmy teraz gotowi, aby stawić czoła naszemu monitowi

monit

Mając dwa ciągi znaków i operator porównania, zwraca data, która jest mniejsza lub większa w zależności od podanego operatora. Gwarantuje się, że dwa przekazane ciągi mogą zostać przekształcone w obiekt danych.

Kroki do rozwiązania

  1. Zmień oba ciągi do nowych obiektów danych. Nie zapomnij zastanowić się, jak przekazać parametry w konstruktorze daty!
  2. Użyj getTime(), aby utworzyć liczbę milisekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970 roku.
  3. Użyj instrukcji warunkowej lub trójskładnikowej, aby obliczyć niezbędną datę wskazaną przez operator porównania przeszłości.
  4. Przekonwertuj milisekundy na czytelny ciąg daty i zwróć go.
  5. Spróbuj rozwiązać go sam przedtem odnosząc się do rozwiązania!