Długość tablicy JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | |

Właściwość length tablicy JavaScript wskazuje liczbę elementów tablicy. Aby znaleźć długość tablicy, zobacz obiekt nazwa_tablicy.length. Właściwość length zwraca liczbę całkowitą.

Często chcesz wiedzieć, ile wartości „Ęã”ã znajduje się w tablicy, innymi słowy długość tablicy. Tutaj pojawia się właściwość tablicy JavaScript length. Właściwość length służy do pobierania liczby elementów zawartych w określonej tablicy.

Załóżmy na przykład, że jesteś książką sprzedawcę i chcesz wiedzieć, ile książek znajduje się w twoim ekwipunku. Możesz pobrać długość swojej listy książek, używając właściwości length tablicy JavaScript.

Ten samouczek pokaże, jak używać metody długości tablicy w JavaScript. Przyjrzymy się dwóm przykładom wykorzystującym tę metodę w programie JavaScript.

Długość tablicy JavaScript

Właściwość Długość tablicy JavaScript jest liczbą całkowitą reprezentującą liczbę elementów w tablicy. Właściwość length jest zawsze większa niż jedna z najwyższych wartości indeksu w tablicy, ponieważ wartości indeksu „Ęã‚Ęã zaczynają się od 0 w JavaScript.

Ponieważ długość jest właściwością w JavaScript, nie przyjmuje żadnych parametrów . Jest po prostu dodawany na końcu tablicy.

Oto składnia właściwości length tablicy JavaScript.

Użyj składni .length polecenia add na końcu nazwy tablicy, aby uzyskać dostęp do wartości właściwości length.

Przykład JavaScript dotyczący długości tablicy

Weźmy przykład ilustrujący tę metodę w programie JavaScript. Załóżmy, że mamy bibliotekę. Chcemy wiedzieć, ile sprzedajemy książek New York Timesa z 2019 roku. Klient zapytał o dostępność tych książek, więc postanowiliśmy sprawdzić, ile książek sprzedajemy w stylu

Właśnie tutaj może się przydać właściwość length. Załóżmy, że mamy listę sprzedawanych przez nas książek, które pojawiły się w bestsellerowej beletrystyce New York Timesa z 2019 r.. Możemy sprawdzić, ile sprzedawanych przez nas książek znajduje się na tej liście, korzystając z właściwości length:

Kiedy uruchamiamy nasz kod, program zwraca: 6.

najpierw deklarujemy stałą o nazwie nyt_fiction_best_sellers_2019, który stale przechowuje listę książek w naszym asortymencie pojawiła się n. lista New York Times Bestsellery 2019 roku z beletrystyki. Następnie używamy właściwości length erty do określenia długości tej listy. W tym przypadku na naszej liście znajduje się sześć wartości, więc deklaracje właściwości length: 6.

Obliczanie średnich za pomocą tablicy długości JavaScript

Właściwość length ma kilka przypadków użycia w JavaScript, a jednym z najczęstszych jest średnia.

Załóżmy, że chcemy znaleźć średni wiek członków na zajęciach tanecznych. Mamy listę, która przechowuje wiek tancerzy. Następnie decydujemy, że chcemy zaokrąglić najbliższą całą średnią. Musielibyśmy użyć właściwości length do pobrania liczby elementów na liście. Ta wartość pomoże nam obliczyć średnią

Przykładowy program

Oto przykładowy program, który pozwoli nam obliczyć średni wiek uczestników zajęć tanecznych.

Nasz kod zwraca:

W pierwszym wierszu kodu deklarujemy listę JavaScript o nazwie dancer_ages, która przechowuje wiek każdego członka klasy tanecznej. Następnie deklarujemy zmienną o nazwie sum, która przechowuje całkowity wiek członków klasy . Ta wartość będzie potrzebna do późniejszego obliczenia średniej

Najpierw ustawiamy wartość sum na 0, ponieważ musimy zadeklarować zmienną, zanim będzie można jej użyć. Następnie dodajemy wiek każdego tancerza do sum w naszym for loop

Następnie tworzymy pętla JavaScript dla , która iteruje po każdym elemencie listy dancer_ages i dołącza do zmiennych sum Zauważ, że używamy dancer_ages.length, aby poinformować nasz program, ile razy powinien on działać.

Po uruchomieniu pętli for nasz program oblicza średni wiek członków klasy, dzieląc suma< /em> (suma wieku wszystkich tancerzy) dla dancer_ages.length (liczba osób w klasie tańca). Następnie używamy Math.round () metoda zaokrąglania naszej wartości do najbliższej liczby całkowitej

. Na koniec wyświetlamy komunikat w konsoli o treści: „Średni wiek uczestnika zajęć tanecznych to:”. Po tej deklaracji następuje wartość przechowywana w nośniku zmienna JavaScript i kropka (.).

Wniosek

Właściwość length tablicy JavaScript służy do pobierania liczby elementów przechowywanych na liście. jego metoda jest szczególnie przydatna do obliczania średnich i innych sum, które wymagają znajomości długości listy.

Ten samouczek wyjaśnia, jak używać właściwości length do pobierania liczby elementów w tablicy JavaScript. Przyjrzeliśmy się również dwóm przykładom właściwości length. Po przeczytaniu tego samouczka możesz zacząć używać właściwości length jak ekspert!

Chcesz dowiedzieć się więcej o kodowaniu JavaScript? Przeczytaj nasz przewodnik dotyczący nauki języka JavaScript . Znajdziesz rekomendacje kursów i zasoby szkoleniowe, które pomogą Ci poszerzyć wiedzę o JavaScript.