tabela javascript

| | | | | | | | | | | | | | | | |

Metoda JavaScript include() wyszukuje element w tablicy. Ta metoda zwraca True, jeśli element tablicy istnieje. Metoda filtrowania () umożliwia wyszukiwanie pozycji na liście. W przeciwieństwie do include() metoda filter() zwraca poszukiwany element.

Możesz chcieć wiedzieć, czy ta tablica zawiera konkretną wartość. Na przykład możesz mieć listę zamówień produktów i chcieć sprawdzić, czy ktoś zamówił stolik nocny w Twoim sklepie.

JavaScript Array zawiera

Istnieją dwa sposoby ustalenia, czy wartościami logicznymi JavaScript .

Array. include () działa tak samo jak String.includes (). Ale Array.includes () wyszukuje tablicę obiektów.

zawiera () przykład JavaScript

Załóżmy, że mamy kawiarnię. Chcemy sprawdzić, czy ktoś zamówił dzisiaj espresso. Możemy użyć następującego kodu, aby sprawdzić listę dzisiejszych zamówień, aby sprawdzić, czy zamówienie zostało złożone na espresso:

Nasz kod zwraca: false.

Tablica todays_orders nie zawiera wartości Express. nasze include () jest wykonywane, zwraca wartość false. Gdybyśmy szukali tablicy, w której istnieje element, include () zwróć prawda.

Teraz porozmawiajmy lub co chcemy i jeśli ktoś zamówił cappuccino w ostatnich trzech zamówieniach. W tym celu moglibyśmy użyć metody includes () z argumentem start_position.

Oto kod, którego użyjemy:

Nasz program zwraca: prawda. Ponieważ mleko zostało posortowane po wartości indeksu 3 w naszej tablicy, nasza funkcja includes () zwróciła wartość prawda.

W powyższym przykładzie użyliśmy includes (), aby sprawdzić, czy tablica ciągów zawiera określoną wartość. A co, gdybyśmy chcieli sprawdzić, czy tablica obiektów zawiera określoną wartość? Do wykonania tej akcji możemy użyć funkcji filter ().

Funkcja filtr () iteruje po tablicy obiektów i wyszukuje określone wartość. filter() przyjmuje jeden argument: funkcję używaną do wyszukiwania wartości. Oto składnia funkcji JavaScript filter():

filter () przykład JavaScript

Mamy tabelę pozycji do zamawiania kawy, która zawiera zarówno nazwę zamówionej kawy, jak i nazwę klienta.

Chcemy sprawdzić, czy ktoś o nazwisku John Appleseed zamówił dzisiaj kawę. John jest lojalnym klientem i powinien dostać zniżkę na następną kawę.

Poniższy kod sprawdza, czy John Appleseed złożył zamówienie:

Nasze program zwraca:

Najpierw deklarujemy tablicę o nazwie com mands. W tym miejscu przechowywana jest lista nazwisk osób, z którymi złożyłem zamówienie, oraz zamówionego przez nich napoju. Następnie deklarujemy zmienną JavaScript o nazwie check_orders. Ta zmienna używa funkcji filter () do sprawdzania jeśli ktoś o imieniu John Appleseed zamówił dzisiaj kawę.

Wydrukujmy i przenieśmy wartość zmiennej check_orders do Konsola JavaScript . Ponieważ John Appleseed złożył dzisiaj zamówienie, nasza funkcja zwraca jego rekord zamówienia. Jeśli nie złożysz zamówienia, nasz program niczego nie zwróci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o metodzie filter (), zapoznaj się z naszym samouczkiem dotyczącym filtru JavaScript < a href="/javascript-filter-reduce"> () i zmniejszyć () .

Wniosek

Metoda zawiera () sprawdza, czy wartość znajduje się w tablicy. Ta metoda zwraca prawda lub fałsz w zależności od wyniku. Metoda filter() określa, czy tablica obiektów zawiera określoną wartość. Ta metoda zwraca obiekt, który pasuje do danego kryterium, jeśli istnieje w tablicy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o JavaScript? Sprawdź nasz przewodnik Jak nauczyć się JavaScript. Znajdziesz porady ekspertów oraz listę najlepszych kursów, książek i zasobów online, których możesz użyć, aby pomóc Ci się uczyć.