JavaScript Dodaj klasę

| | | | | |

Dodanie właściwości klasy do elementu pomaga programiście stworzyć dynamiczne środowisko użytkownika na stronie internetowej. Gdy właściwość klasy zostanie dodana do elementu, wybrany element przyjmie styl powiązany z nazwą klasy.

Pomyśl o użytkowniku, klikając przycisk. Po kliknięciu przycisku chcemy, aby sekcja strony zmieniła się zgodnie z naszym arkuszem stylów CSS. Możesz przypisać nazwę klasy powiązaną z tym stylem do elementu, aby zmienić jego wygląd po kliknięciu przycisku.

Tworzenie interaktywnego środowiska jest ważne we wszystkich programach front-end. W tym przewodniku omówimy dwa sposoby dodania nazwy klasy do wybranego elementu w zwykłym JavaScript. W końcu będziesz mógł używać tego narzędzia w swoich projektach.

Jak używać JavaScript Dodaj klasę

W JavaScript dodawanie nazwy klasy można wykonać na dwa sposoby. Najpierw wybierzemy żądany element HTML. Następnie mamy możliwość użycia właściwości className lub add() w celu dodania nazwy klasy do elementu. Przejrzymy składnię i użyjemy jej w następnej sekcji.

Pamiętaj, że używamy tutaj prostego JavaScriptu. Nie są potrzebne żadne biblioteki. Ponieważ regularnie używamy JavaScript, powszechną praktyką jest zawijanie powyższej logiki w funkcję i przekazywanie tej funkcji do obsługi zdarzeń. Zapewni to, że funkcja dodawania nazwy klasy wystąpi dopiero po wystąpieniu określonego zdarzenia.

Jeśli chodzi o elementy HTML, mogą one mieć wiele nazw klas. Warto pamiętać, że możemy dodać nazwy klas do elementów, które mają już inne nazwy klas lub identyfikatory. Musimy tylko pamiętać, że styl jest powiązany z nazwami klas w naszym projekcie i dodać nazwy do elementów, do których chcemy zastosować styl.

Składnia JavaScript dodawania nazwy klasy

Zobaczymy dwa sposoby na dodanie nazwy klasy do elementu. Zapamiętaj poprzednią sekcję, że podsumowanie logiki dodawania wnętrza klasy do funkcji jest powszechną praktyką. utworzyliśmy naszą funkcję, możemy wywołać ją wewnątrz atrybutu HTML onClick.Pierwszym sposobem dodania nazwy klasy za pomocą prostego javascriptu jest użycie właściwości className.Logika jest tutaj, aby wybrać element, a następnie wywołać .className na wybranym elemencie. możemy połączyć nazwę klasy z elementem.

Zacznijmy od naszego kodu HTML:

za pomocą metody JavaScript onClick , możemy wywołać naszą funkcję po kliknięciu przycisku. SPRÓBUJMY, klikając przycisk.

Aby sprawdzić, co się właśnie stało, dodaliśmy nazwę klasy „tło”, która była skojarzona ze stylem w naszym pliku CSS Po utworzeniu funkcji JavaScript w celu znalezienia elementu i dołączenia nazwy klasy, styl klasy został zastosowany do

Zawsze pobieramy ma teraz dodaną klasę „background”. I Nbsp

„HFOadd() jest uważane za dobrą praktykę, ponieważ jest mniej podatne na błędy, które wykorzystują konkatenację .

Wnioski

W tym przewodniku nauczyliśmy się, jak dodać nazwę klasy do elementu. klasa, która ma styl w pliku CSS. Dodając nazwę klasy do określonego elementu HTML, styl dziedziczy z elementów znalezionych w pliku CSS.

Dzięki dynamicznej zmianie wyglądu elementów na stronie, jesteśmy w stanie zapewnić użytkownikowi interaktywne wrażenia z naszej aplikacji. Kiedy piszemy interaktywne aplikacje, użytkownik jest postrzegany w naturalny i angażujący sposób. W ten sposób wróci, aby dalej poznawać naszą aplikację.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method