To nie jest funkcja JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Znak $ w jQuery to składnia powszechnie używana jako skrót umożliwiający dostęp lub ustawianie biblioteki JavaScript. Poniższy kod ilustruje, że wywołanie znaku $ lub metody jQuery pobiera wszystkie znaczniki

w dokumencie. Innymi słowy, $ () i jQuery () to dokładnie te same metody.

jQuery to biblioteka JavaScript, która ułatwia pracę . dla programistów do obsługi dokumentu HTML (Hypertext Markup Language). Deweloperzy mogą pobierać elementy z dokumentu HTML, aby pomóc użytkownikom zgłaszać zdarzenia na stronie internetowej, podobnie jak w interfejsie DOM (Document Object Model). W ten sposób witryny będą miały funkcje takie jak klikanie, przewijanie, zmiana rozmiaru i przesyłanie.

WordPress to darmowy system zarządzania treścią, który wykorzystuje jQuery i inne biblioteki JavaScript. TypeError: $ nie jest funkcją często spotykaną podczas korzystania z jQuery z WordPress ze względu na domyślny skrypt, który zapobiega konfliktom z innymi bibliotekami

Mogą wystąpić błędy TypeError. gdy próbujesz zmienić niezmienną wartość lub gdy używasz wartości w niewłaściwy sposób. Błąd może również wystąpić, gdy argument jest przekazywany do funkcji, która jest niezgodna z typem oczekiwanym przez funkcję lub operator w funkcji.

W tym artykule omówiono również, dlaczego ten błąd wyzwala możliwe rozwiązania.

Dlaczego ten błąd jest wyzwalany w WordPressie

Pamiętaj, że $ () i jQuery () to dokładnie te same metody . Powinieneś używać jQuery() dla kompatybilności z innymi bibliotekami w WordPressie. WordPress wykonuje swoje skrypty przed nami, a biblioteka jQuery jest automatycznie konfigurowana w trybie noConflict(), więc łącze do składni $(), aby uzyskać do niej dostęp, staje się niedostępne. Możemy jednak użyć go lokalnie jako części funkcji.

Poniższy przykład kodu zgłasza błąd WordPress, gdy wywołujemy bibliotekę jQuery z. $ ()


Możliwe rozwiązania

Możemy naprawić ten błąd za pomocą jQuery(). Możemy użyć $() wewnątrz naszego obiektu jQuery po jego użyciu.


Innym możliwym rozwiązaniem byłoby ustawienie zmiennej $ na noConflict, ignorując początkowe skrypty WordPressa, jak w poniższym przykładzie.

Może to jednak powodować inne błędy z innymi fragmentami kodu, których WordPress używa dużo w swoim systemie zarządzania treścią. użycie metody zamiast powyższej metody jQuery () jest najlepszym rozwiązaniem.

Wniosek

$ () w celu uzyskania dostępu do jQuery generuje błąd WordPress, ponieważ aplikacja ustawia twoją bibliotekę w trybie noConflict(), aby zapewnić kompatybilność z innymi bibliotekami. Użycie metody jQuery() zapobiega zgłaszaniu tego błędu. Deweloperzy mogą następnie użyć $ () raz w funkcji wywoływanej za pomocą jQuery ().

Pamiętaj, że nie zaleca się zastępowania trybu noConflict () w WordPressie, aby uniknąć tego błędu, ponieważ może to spowodować inne błędy. Preferowanym rozwiązaniem jest globalne wywołanie jQuery() zamiast skrótu $().