JavaScript Konwertuj ciąg na liczbę całkowitą

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programiści używają różnych typów danych do przechowywania różnych typów wartości. Na przykład używają łańcuchów do przechowywania danych tekstowych i liczb całkowitych do przechowywania liczb całkowitych.

Kiedy kod jest pisany, możesz zdecydować się na konwersję typu danych z jednej wartości na inny typ danych. Jedną z najczęstszych konwersji typów wykonywanych w Javie jest konwersja ciągu na liczbę całkowitą. W tym miejscu do gry wchodzą metody parseInt () i () valueOf .

Możesz użyć metod Java parseInt () i valueOf (), aby przekonwertować ciąg na liczbę całkowitą. W tym samouczku omówimy z przykładami, jak to zrobić.

Typy danych Java

Java, jak każdy inny język programowania, używa różnych typów danych do klasyfikacji typów danych który zawiera wartość. Na przykład wartości prawda/fałsz są przechowywane jako wartości logiczne, a tekst jest przechowywany jako ciąg znaków.

Jest to ważna funkcja w programowaniu, ponieważ typ wartości danych określa sposób manipulowania tą wartością. Na przykład możesz wykonywać operacje matematyczne na liczbach całkowitych i rzeczywistych, ale nie na ciągach.

Podczas programowania możesz natknąć się na sytuację, w której musisz przekonwertować cały ciąg. Na przykład, jeśli chcesz wykonać operację matematyczną na liczbie przechowywanej jako ciąg, musisz przekonwertować typ wartości danych

Java String na Integer. ParseInt za pomocą ()

Możesz użyć metody parseInt (), aby wykonać konwersję ciągu na liczby całkowite w Javie. parseInt () przyjmuje jeden parametr: wartość ciągu, którą chcesz przekonwertować na liczbę całkowitą

Składnia dla parseInt () wygląda tak:.

Integer.parseInt (wartość);

Załóżmy, że piszesz program dla parku rozrywki, który sprawdza wiek gościa podczas wchodzenia do niektórych atrakcji. jest przechowywany jako ciąg, ale chcemy go przekonwertować na liczbę całkowitą, aby móc porównać go z odpowiednim minimalnym wiekiem, w którym moglibyśmy przekonwertować wiek klienta (15 w tym przykładzie) na liczbę całkowitą za pomocą tego kodu: .

Nasz kod zwraca:

wiek tego klienta to: 15

Zeszły złamać nasz kod W pierwszym wierszu naszego. ConvertAge, deklarujemy string - metodę przechowującą wiek klienta

Następnie używamy parseInt() at - o nazwie age. przeanalizuj wartość ciągu i przekonwertuj go na liczbę całkowitą. Przypisujemy nową wartość całkowitą do zmiennej integer_age. Na koniec drukujemy komunikat: „wiek tego klienta to:”, po którym następuje wiek klienta

Możemy sprawdzić typ naszych danych za pomocą instancji słowa kluczowego . Zwraca wystąpienie wartości logicznej (true lub false) w zależności od tego, czy sprawdzana wartość zawiera określony typ danych. Poniższy kod, dodany na końcu naszego poprzedniego programu, pozwala nam sprawdzić, czy integer_age jest liczbą całkowitą:

...

System. on .println („wiek jest liczbą całkowitą?” + instancja liczby całkowitej w wieku);

...

Nasz kod zwraca:

Wiek tego klienta to: 15

Wiek jest liczbą całkowitą? true

W naszym kodzie używamy age instanceof integer, aby sprawdzić, czy zmienna age jest liczbą całkowitą. wiek jest liczbą całkowitą, więc słowo kluczowe return instanceof: true

Ciąg Javy do integer: użyj valueOf()

Możesz również użyć metody valueOf() do konwersji łańcucha na liczbę całkowitą w Javie valueOf() przyjmuje jeden parametr: wartość, którą chcesz przekonwertować na liczbę całkowitą

Oto składnia metody valueOf ():

Integer .valueOf (wartość);

Weźmy przykład ilustrujący, jak działa metoda valueOf(). Załóżmy, że piszesz program, który przechowuje ilości kolumbijskiej palonej kawy i włoskich ziaren sprzedanych w kawiarni. Nasz program przechowuje obecnie te ilości w postaci ciągu, ale chcemy je przekonwertować do liczb całkowitych. W tym celu możemy użyć następującego kodu:

Nasz kod zwraca:

Ilość ziaren kawy Kolumbijska: 15

Ilość palona włoska kawa: 19

Zejście złamało nasz kod. W pierwszym wierszu naszej klasy ConvertQuantities deklarujemy zmienną o nazwie i Columbian przypisujemy jej wartość 15. Następnie deklarujemy zmienną italian_roast i przypisujemy jej wartość 19.

Następnie używamy metody m valueOf() do konwersji wartości Columbian na liczbę całkowitą i przypisujemy tę liczbę do zmiennej columbian_integer.

Używamy również valueOf() do konwersji wartości italian_roast, aby przypisać liczbę całkowitą i tę wartość całkowitą do zmiennej italian_roast_integer.

Następnie wypisujemy ilości dwóch ziaren, używając wartości całkowitych Dla każdego jądra.

Wniosek

Istnieją dwa sposoby przekonwertowania łańcucha na liczbę całkowitą w Javie: metoda parseInt() i metoda valueOf(). W tym samouczku omówiono bazy danych typów danych w Javie oraz sposób użycia obu metod do konwersji ciągu na liczbę całkowitą. Pokazaliśmy również przykład każdej metody w stylu

Teraz, gdy już wiesz, jak konwertować łańcuchy na liczby całkowite w Javie jako a!pro