Ciąg JavaScript do tablicy znaków

| | |

Metoda toCharArray () konwertuje ciąg znaków na tablicę znaków w Javie. Ta metoda umożliwia manipulowanie pojedynczymi znakami w ciągu jako elementami listy. Spacje, cyfry, litery i inne znaki są dodawane do tablicy znaków.

Podczas kodowania czasami możesz chcieć przekonwertować ciąg Javy na tablicę znaków. Załóżmy na przykład, że tworzysz aplikację, która przechowuje listę ocen uczniów. Możesz przekonwertować te głosy z ciągu znaków na tablicę, aby móc nimi manipulować za pomocą metod tablicowych.

W tym miejscu pojawia się metoda Java toCharArray(). toCharArray() jest wbudowana. Metoda Java używana do konwersji ciągu znaków na tablicę znaków.

W tym samouczku omówimy użycie metody toCharArray() w Javie, odnosząc się krok po kroku do przykładów działania metody.

Ciągi i znaki w języku Java

W Javie istnieją dwa typy danych używanych do przechowywania danych tekstowych. Ciągi Java przechowują sekwencję jednego lub więcej znaków, a typ danych char przechowuje pojedynczy znak.

Załóżmy na przykład, że chcesz zapamiętać imię ucznia na zajęciach z matematyki w klasie 5. Ta nazwa jest przechowywana w ciągu, ponieważ zawiera wiele znaków. Ale jeśli chcesz zapamiętać pierwszą literę imienia ucznia, musisz zapamiętać tę literę jako char.

Tę różnicę należy zauważyć, ponieważ char jest bardziej wydajny podczas pracy z pojedynczymi znakami. Klasa String zawiera wiele dodatkowych metod opartych na ciągach, do których nie trzeba uzyskiwać dostępu podczas pracy z pojedynczym znakiem.

Java String to Char Array

Java toCharArray() konwertuje Ciąg Java do tablicy znaków. Każdy znak w oryginalnym ciągu, w tym spacje, pojawi się jako oddzielna wartość w nowej tablicy znaków.

Oto składnia metody toCharArray():

Metoda toCharArray() ma następujące składniki:

  • char [] wskazuje nasz kod, który chcemy zadeklarować w tablicy znaków.
  • array_name to nazwa przypisana do naszej nowej tablicy.
  • string to ciąg, który chcemy przekonwertować na tablicę znaków.
  • toCharArray() konwertuje wartość ciąg na tablicę znaków.

Długość wynikowej tablicy znaków jest równa długości oryginalnego ciągu.

Weźmy przykład i omówmy krok po kroku, jak działa ta metoda.

Java przykład ciągu do tablicy znaków

Załóżmy, że tworzysz program, który przetwarza oceny przypisane uczniom w piątej klasie matematyki. Te stopnie mogą znajdować się między A i F i są przechowywane w ciągu podobnym do tego:

Chcemy jednak przekonwertować je na tablicę znaków, abyśmy mogli użyć metod tablicowych na głosach. Oto kod, którego użyjemy do przekonwertowania ciągu ocen ucznia na tablicę znaków:

Wynik naszego kodu jest następujący:

Przeanalizujmy, jak działa nasz kod. Najpierw definiujemy publiczną klasę o nazwie ConvertGrades, która przechowuje kod naszego programu. Następnie deklarujemy zmienną Java o nazwie stopnie, która przechowuje oceny uczniów z piątej klasy matematyki.

W następnym wierszu używamy metody string toCharArray(), aby przekonwertować zawartość ciągu stopnie w Javie na tablicę znaków. Przypisujemy nową tablicę do zmiennej grade_list. Następnie inicjujemy pętlę for, która iteruje przez każdy element zwróconej tablicy. Każda pozycja jest drukowana w konsoli w nowej linii.

Następnie nasz program przekonwertował nasze notatki na tablicę znaków, a następnie wydrukował je w konsoli.

Konwertowanie ciągu znaków Javy na tablicę znaków: Podsumowanie

Metoda toCharArray() służy do konwersji sekwencji znaków zapisanych w łańcuchu na tablicę W tym samouczku wyjaśniliśmy, jak używać toCharArray() w Javie.

Masz teraz wiedzę na temat konwertowania łańcuchów na tablice w Javie za pomocą toCharArray ().

Aby dowiedzieć się więcej o pisaniu kodu Java, przeczytaj nasz Przewodnik po języku Java .

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method