JavaScript Ciąg równa się metoda

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ciągi to typ danych używany do przechowywania danych tekstowych w Javie. Podczas pracy z ciągami możesz natknąć się na scenariusz, w którym chcesz porównać dwa ciągi ze sobą.

W tym miejscu ciąg Java równa się () i equalsIgnoreCase () wchodzi w grę. equals () służy do sprawdzania, czy dwa ciągi są równe, a equalsIgnoreCase () służy do porównania, czy dwa ciągi są równe, ignorując ich wielkość liter.

Ten samouczek wyjaśni z przykładami, jak używać ciągów znaków equals () i equalsIgnoreCase () w Javie. Pod koniec tego artykułu dowiesz się, jak porównywać ciągi za pomocą tych metod w Javie.

Struny w języku Java

Ciągi służą do przechowywania tekstu i mogą zawierać litery, cyfry, symbole i spacje. Na przykład łańcuch może zawierać nazwę klienta u krawca lub adres dostawcy krawca.

W Javie łańcuchy są deklarowane jako sekwencje znaków w cudzysłowie. Oto przykład ciągu Java:

W tym przykładzie zadeklarowaliśmy zmienną o nazwie favoriteCoffeeShop i ustawiliśmy ją na Central Perk.

Stringowe obiekty Java są niezmienne, co oznacza, że po utworzeniu ciągu należy użyć metody equals (), aby porównać go z innym kanałem. Teraz, gdy znamy podstawy łańcuchów, możemy kontynuować omawianie metod equals () i equalsIgnoreCase ().

Java String equals

Metoda equals() w języku Java służy do porównywania obiektów i sprawdzania, czy zawartość dwóch ciągów jest równa.

equals () przyjmuje jeden parametr: ciąg, który chcesz porównać z innym kanałem. Oto składnia metody ciągu equals ():

Rozbijmy to:

 • stringName to nazwa oryginalnego ciągu, z którym chcesz porównać string2Name
 • equals () to metoda używana do porównywania stringName z string2Name.
 • string2Name to ciąg, z którym chcesz porównać stringName.

Metoda równa się () zwraca wartość logiczną w zależności od tego, czy ciągi są równe, więc jeśli oba ciągi są równe, to jest to prawda, w przeciwnym razie zwracana jest wartość fałsz.

W metodzie equals () ciągów jest rozróżniana wielkość liter, więc jeśli dwa ciągi zawierają te same znaki, ale używają wielu wielkości liter, metoda metoda równa się ( ) zwróci false .

Przykład równego ciągu Java

Załóżmy, że zarządzasz hotelem i piszesz program, który uprości naszą fazę rejestracji. Klient rejestruje się, musi podać swoje imię i nazwisko oraz kod rezerwacji. Porównamy kod rezerwacji podany przez klienta z kodem zarejestrowanym z jego imieniem i nazwiskiem w pliku, aby zweryfikować tożsamość klienta.

Możemy Użyć tego kodu do porównania rezerwacji referencja w archiwum z referencją rezerwacji dostarczoną przez klienta:

Nasz kod zwraca:

Ta rezerwacja została potwierdzona.

Przeanalizujmy nasz kod:

 1. Deklarujemy zmienną o nazwie onFileBookingReference, która przechowuje numer rezerwacji powiązany z nazwą klienta.
 2. Deklarujemy zmienną o nazwie customerGivenBookingReference, która przechowuje numer rezerwacji podany przez klienta recepcjonistce.
 3. Używamy equal (), aby sprawdzić, czy onFileBookingReference jest równe customerGivenBookingReference i ustawia wynik metody na zmienną areEqual.
 4. Un Polecenie if sprawdza czy areEqual jest równe true.
  1. Jeżeli areEqual ma wartość true, wyświetlany jest komunikat Ta rezerwacja została potwierdzona. jest drukowany w konsoli.
  2. Jeśli areEqual ma wartość false, komunikat Podany odnośnik rezerwacji nie jest zgodny z tym w archiwum. jest drukowane na konsoli.

W tym przykładzie klient podał prawidłowy numer referencyjny rezerwacji, więc nasz program potwierdził jego rezerwację.

Ciąg Java equalsIgnoreCase

Ciąg znaków Metoda equalsIgnoreCase () służy do porównywania dwóch ciągów znaków, ignorując ich wielkość liter. equalsIgnoreCase () używa tej samej składni, co metoda equals (), która jest następna:

Teraz weźmy przykład, aby zilustrować tę metodę w działaniu.

Załóżmy, że chcemy napisać program, który sprawdza, czy imię i nazwisko klienta pasuje do powiązanego z podanym zastrzeżeniem skierowania. To sprawdzenie nie powinno uwzględniać wielkości liter w przypadku „s”, aby upewnić się, że błąd pisania wielkimi literami nie spowoduje utraty rezerwacji przez rejestratora.

Możemy użyć następującego kodu do porównania nazwy klienta z ten połączony z referencją rezerwacji:

Gdy uruchamiamy nasz kod, zwracana jest następująca odpowiedź:

Ta rezerwacja została potwierdzona.

Nazwa klienta przechowywana w archiwum to Gregory Lamont, ale nazwa klienta wprowadzona przez pracownika to Grzegorz Lamont. Gdybyśmy użyli metody equals (), te ciągi nie zostałyby uznane za takie same, ponieważ ich przypadki są różne.

Jednak w tym przykładzie użyliśmy equalsIgnoreCase (), które ignoruje przypadki, w których zapisywane są znaki w ciągu.

Wniosek

Metoda String equals () służy do sprawdzenia, czy dwa łańcuchy są dokładnie takie same. Metoda equalsIgnoreCase () służy do sprawdzania, czy dwa ciągi są równe, niezależnie od ich wielkości.

Ten samouczek zademonstrował, jak używać metod ciągów equals () i equalsIgnoreCase () w Javie, odnosząc się do dwa przykłady. Możesz teraz rozpocząć porównywanie ciągów znaków w Javie za pomocą equals () i equalsIgnoreCase () jak profesjonalista!