Zmienna statyczna JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jak używać statycznego słowa kluczowego Java

Pracując z klasami w Javie, zwykle musisz utworzyć instancję klasy, zanim uzyskasz dostęp do jej członków. Możesz jednak natknąć się na sytuację, w której chcesz zdefiniować członka klasy bez tworzenia instancji klasy.

jest miejscem, w którym pojawia się słowo kluczowe Java static. Słowo kluczowe Java static służy do definiowania klasy członkowskiej do którego można uzyskać dostęp bez tworzenia instancji klasy.

W tym samouczku omówimy, z przykładami, podstawy słowa kluczowego Java static i sposób jego używania w programach Java.

Klasy Javy

W Javie klasy są projektami dla obiektu. Na przykład klasa o nazwie OrderCoffee może zawierać wszystkie funkcje związane z zamawianiem kawy, takie jak składanie zamówienia, modyfikowanie istniejącego zamówienia i dodawanie nowych pozycji do zamówienia.

Możemy wtedy tworzyć obiekty, które są wystąpienia tej klasy. Na przykład obiekt o nazwie CoffeeOrder12 może używać projektu klasy CoffeeOrder do przechowywania danych dla pojedynczego zamówienia kawy. Obiekt CoffeeOrder12 miałby dostęp do wszystkich funkcji i metod zadeklarowanych w klasie CoffeeOrder. Zobacz obraz 1, aby zobaczyć wizualną reprezentację tych pomysłów.