JavaScript Inicjalizuj pustą tablicę

| | | | | | | | | | | | | | | | |

Aby zainicjować tablicę w Javie, przypisz dane w formacie tablicy do pustej lub nowej tablicy. Inicjowanie tablicy w Javie polega na przypisaniu wartości nowej tablicy. Tablice Java mogą być inicjowane podczas lub po deklaracji.

W Javie tablice są używane do przechowywania danych jednego typu. Na przykład tablica może przechowywać listę nazwisk każdego pracownika współpracującego z firmą lub listę smaków bajgli sprzedawanych w lokalnej piekarni.

Zanim zaczniesz pracę z typem danych tablica w Java, musisz najpierw zadeklarować i zainicjować tablicę. Innymi słowy, musisz powiedzieć programowi, aby utworzył tablicę, a następnie dodał dane do tej tablicy. Omówimy

W tym samouczku, jak zadeklarować i zainicjować tablicę w Javie. Pokażemy również kilka przykładów inicjalizacji tablicy.

Tabela deklaracji Java

Deklarowanie tablicy to proces informowania programu, że tablica musi istnieć. Zanim będziesz mógł zainicjować tablicę i przypisane do niej wartości, musisz zadeklarować tablicę

Oto składnia używana do deklarowania tablicy w Javie.

dataType [] nameOfArray;

Składnia deklarowania tablicy Java składa się z następujących elementów:

  • DataType to typ danych, który będzie przechowywany przez wartości „Ęã”f array.
  • [] wskazuje, że deklarujesz tablicę.
  • arrayName to nazwa Twojej nowej tablicy.

Załóżmy więc, że chcemy zadeklarować tablicę o nazwie bajgle, która przechowuje listę sprzedanych smaków bajgli w lokalnej piekarni. Ta tablica zawierałaby wartości łańcuchowe. Oto kod, którego użyjemy do zadeklarowania naszej tablicy:

string [] bagelFlavors;

W tym przykładzie zadeklarowaliśmy tablicę o nazwie bagelFlavors, która może zawierać Wartości ciągu.

Podczas deklarowania tablicy, możesz również chcieć zdefiniować, ile wartości ‚Ę‚‚ może zawierać tablica. nasza tablica bagelFlavors zawiera dziesięć wartości. Możemy poprosić nasz program pokojowy o wykonanie dziesięciu wartości w naszej tablicy bagelFlavors za pomocą tego kodu:

W pierwszym wierszu deklarujemy naszą tablicę. Używamy więc składni n iw String [10], aby powiedzieć naszemu programowi, że nasza tablica powinna zawierać dziesięć elementów. Należy pamiętać, że raz zdefiniowana długość tablicy nie może być zmieniona.

Inicjalizacja tablicy w języku Java

Inicjalizacja tablicy odnosi się do procesu przypisywania wartości ‚ do tablicy. Na przykład inicjowanie macierzy książek wymagałoby dodania książek do tabeli. Z drugiej strony deklarowanie tablicy polega na tym, że mówisz programowi, że tablica musi istnieć.

Istnieją dwa sposoby inicjalizacji tablicy w Javie: ... Podczas deklaracji lub po deklaracji

W poprzednich przykładach pokazaliśmy, jak zadeklarować tablicę w Javie bez inicjowania jej wartości. Możemy jednak również utworzyć i zainicjować naszą tablicę tak, jak deklarujemy. Ta sytuacja jest powszechna, jeśli już znasz wartości, które chcesz przechowywać w tablicy podczas deklarowania tablicy.

Załóżmy, że chcemy zadeklarować tablicę o nazwie bagelFlavors i zainicjować ją za pomocą pięciu wartości. Oto kod, którego użyjemy, aby to zrobić:

String [] = {bagelFlavors "Zwykły", "Pumpernikiel", "cynamon-rodzynki", "sezam", "jajko"};

to przykład zadeklarowaliśmy tablicę o nazwie bagelFlavors i zainicjalizowaliśmy tablicę pięcioma wartościami.

inicjuj po deklaracji

można zainicjować tablicę po wystąpieniu Ta sytuacja jest powszechny w programach, w których wiesz, że chcesz użyć tablicy do przechowywania określonego zestawu wartości, ale nie określiłeś jeszcze, jakie powinny być te wartości.

Przed użyciem tego podejścia , musisz najpierw zadeklarować tablicę. Jeśli więc chcielibyśmy zadeklarować pustą tablicę o nazwie bagelFlavors, użylibyśmy kodu jak poniżej - powyżej:

String [] bagelFlavors;

Teraz zadeklarowaliśmy naszą tablicę, możemy zainicjować jej wartości. Możemy to zrobić, przypisując wartości, które chcemy, aby nasz zakres miał, do zmiennych bagelFlavors, tak jak robimy to przy przypisywaniu wartości do zmiennej. Oto kod, którego użyjemy:

bagelFlavors = new String [] {"Zwykły", "Pumpernikiel", "cynamon-rodzynki", "Sezam", "jajko"};

W powyższym kodzie inicjujemy zmienną bagelFlavors z pięcioma wartościami „Ęã‚Ęã

Dostęp do elementów tablicy <. / h2>

do tej pory zadeklarowaliśmy tablicę smaków bajgla i zainicjowaliśmy je z określonymi wartościami. Teraz, gdy mamy gotowe tablice, możemy zacząć uzyskiwać dostęp do elementów naszego zakresu

W Javie elementy tablicy są przypisywane od wartości indeksu ‚Ęã‚Ęãdo 0 i przesuwając się w górę o długość naszej tablicy lub liczbę elementów w naszej tablicy. Te numery indeksów są używane w celu uzyskania dostępu do pojedynczego elementu w tablicy. Oto numer indeksu przypisany wcześniej do naszej tablicy bagelFlavors:

>
proste Pumpernikiel cynamonowo-winogronowy sezamowy Jajko
1 2 3 4

Załóżmy, że chcemy pobrać element o wartości indeksu 1 z naszej tablicy. możemy to zrobić za pomocą tego kodu:

w naszym kodzie definiujemy klasę o nazwie RetrieveBagel, która przechowuje nasz kod dla programu , deklarujemy i inicjujemy tablicę o nazwie bagelFlavors, która przechowuje listę smaków bajgla sprzedawanych w naszej lokalnej piekarni wyświetla wartość z indeksem numer 1 w tablicy bagelFlavors .

Nasz kod zwraca element o wartości indeksu 1, czyli w następujący sposób:

Pumpernickel

nawet jeden może uzyskać dostęp do elementu w indeksie 0, aby uzyskać „proste”, lub element w indeksie 3 i otrzymujesz „sezam”.

Wniosek

W Javie istnieją dwa sposoby inicjalizacji tablicy:. przebieg deklaracji po deklaracji Ogólnie rzecz biorąc, deklarujesz i inicjujesz tablicę w tym samym czasie, jeśli znasz wartości, które chcesz, aby twoja tabela zawierała w momencie deklaracji. w przeciwnym razie inicjuje tablicę po deklaracji

Ten samouczek wyjaśnia, jak zadeklarować i zainicjować tablicę w Javie, w odniesieniu do przykładów. Ponadto ten samouczek zbadał, jak uzyskać dostęp do poszczególnych elementów z Tablica Java.

Masz teraz umiejętności inicjowania tablic Java jak ekspert!