Dostęp do mapy Java w JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

W programowaniu typy danych służą do klasyfikowania poszczególnych typów danych. Każdy typ danych jest przechowywany w inny sposób, a typ danych, w którym przechowywana jest wartość, określa, jakie operacje można wykonać na wartości.

Podczas pracy w Javie można skorzystać z jednej klasy napotkać jest klasa Java HashMap. Ta klasa jest częścią struktury kolekcji i umożliwia programistom przechowywanie danych przy użyciu typu danych Map.

Ten samouczek omówi podstawy Java HashMaps, jak utworzyć HashMap i poznać główne . które mogą być używane podczas pracy z klasą HashMap. Ten artykuł będzie odwoływał się do przykładów, dzięki którym będziemy mogli dokładniej wyjaśnić klasę HashMap.

Java Maps i HashMap

Interfejs Java Map służy do przechowywania wartości map ‚ W parze klucz/wartość. Klucze to unikatowe wartości, skojarzone z określoną wartością. W Javie mapa nie może zawierać zduplikowanych kluczy, a każdy klucz musi być powiązany z konkretną wartością.

Struktura klucz/wartość proponowana przez Map umożliwia dostęp do wartości „Ęã‚Ęãzgodnie z ich kluczami. Tak więc, jeśli miałeś kartę z kluczem gbp i wartością Wielka Brytania, kiedy odwołasz się do klucza gbp wartość „ Wielka Brytania " zostanie zwrócony.

Klasa HashMap jest częścią struktury kolekcji i umożliwia przechowywanie danych za pomocą interfejsu Map i tabel haszujących. Tabele haszowe to specjalne kolekcje używane do przechowywania klucza / elementy wartości.

Zanim będziemy mogli utworzyć HashMap, musimy najpierw zaimportować pakiet HashMap.Oto jak to zrobić w programie Java:

import java.util.hashmap ;

Teraz, gdy zaimportowaliśmy pakiet HashMap, możemy zacząć tworzyć HashMaps w Javie.

Utwórz HashMap

Aby utworzyć HashMap w Javie, możesz użyć następującej składni:

HashMap nazwa_mapy = new HashMap (pojemność, loadFactor);

Rozłóżmy to na podstawowe składniki:< br>

  • HashMap służy do informowania naszego kodu, że deklarujemy hashmap.
  • przechowuje typy danych odpowiednio dla klucza i wartości.
  • nazwa_mapy to nazwa zadeklarowanej przez nas mapy hash.
  • nowa mapa HashMap < Typ klucza, typ wartości e> mówi naszemu kodowi, aby zainicjował HashMap z określonymi typami danych.
  • pojemność mówi naszemu kodowi, ile wpisów może przechowywać. Domyślnie jest ustawiony na 16. (opcjonalnie)
  • loadFactor mówi naszemu kodowi, że gdy nasza tablica mieszająca osiągnie określoną pojemność, nowa tablica mieszająca o podwójnym rozmiarze w stosunku do oryginalnego skrótu musi zostać utworzona tabela. Domyślnie jest ustawiony na 0,75 (lub 75% pojemności). (opcjonalnie)

Załóżmy, że tworzysz program dla lokalnej firmy wymiany walut. Chcą stworzyć program przechowujący nazwy krajów i kody walut, w których oferują usługi wymiany. Korzystanie z HashMap to dobry pomysł, aby zapamiętać te dane, ponieważ mamy dwie rzeczy, które chcemy przechowywać razem: nazwę kraju i kod waluty.

Oto kod, którego użyjemy do utworzenia HashMap w tym celu:

W tym przykładzie zadeklarowaliśmy HashMap o nazwie currencyCodes który przechowuje dwie wartości String.Teraz, gdy mamy naszą HashMap, możemy zacząć dodawać elementy i manipulować ing jego zawartości.

Klasa HashMap oferuje metody Ide w zakresie aw, które mogą być używane do przechowywania i manipulowania danymi. Metoda put() służy do dodawania wartości do HashMap przy użyciu struktury klucz/wartość.

Powrót do wymiany walut. Załóżmy, że chcemy dodać do naszego programu wpis GBP / Wielka Brytania, w którym będzie przechowywana wartość waluty Wielkiej Brytanii. W tym przykładzie klucz GBP jest mapowany na wartość Wielka Brytania. Możemy to zrobić za pomocą tego kodu:

W naszym kodzie inicjujemy mapę skrótów o nazwie currencyCodes, a następnie używamy metody put(), aby dodać wpis do mapy skrótów. Ten wpis ma klucz GBP i wartość Wielka Brytania. Następnie wypisujemy wartość HashMap, która zwraca co następuje:

{GBP = Wielka Brytania, USD = USA}

Jak widać, nasza mapa HashMap zawiera teraz dwie wartości: GBP = Wielka Brytania i USD = Stany Zjednoczone.

Dostęp do elementu

Aby uzyskać dostęp do elementu w HashMap, możesz użyć metody get() . Metoda> get przyjmuje jeden parametr: nazwę klucza dla wartości, którą chcesz pobrać.

Załóżmy, że chcemy pobrać nazwę kraju powiązanego z GBP. Możemy to zrobić za pomocą tego kodu:

Nasz kod zwraca: Wielka Brytania.

Usuń element

Metoda remove() służy do usuwania elementu z HashMap. remove() przyjmuje jeden parametr: nazwę klucza, z którego chcesz usunąć wpis .

Załóżmy, że chcemy usunąć GBP z naszej mapy HashMap. Możemy to zrobić za pomocą tego kodu:

Kiedy uruchamiamy nasz kod, GBP jest usuwany z naszego HashMap i zwracana jest następująca odpowiedź: {USD = Stany Zjednoczone}
< / p>

Ponadto metoda clear () służy do usuwania wszystkich elementów z HashMap. clear () nie przyjmuje parametrów. Oto przykład metody clear() w działaniu:

Nasz kod zwraca pusty HashMap: {}.

Zamień elementy HashMap

Zastąpienie () służy do zastąpienia wartości skojarzonej z określonym kluczem nową wartością. replace() przyjmuje dwa parametry: klucz wartości, którą chcesz zastąpić i nową wartość, którą chcesz zastąpić starą wartość.

Załóżmy na przykład, że chcesz zastąpić wartość Wielka Brytania z Wielką Brytanią w naszej HashMapie. Możemy to zrobić za pomocą tego kodu:

Gdy uruchamiamy nasz kod, wartość klucza GBP (który w tym przypadku to Wielka Brytania) wynosi zastąpione przez Wielka Brytania, a nasz program zwraca co następuje:

{GBP = Wielka Brytania, USD = Stany Zjednoczone}

Iteracja przez HashMap

Możesz także przeglądać HashMap w Javie. Trzy metody, które mogą być użyte do iteracji HashMap:

Najłatwiejszym sposobem na iterację przez HashMap jest użycie pętli for-each. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pętlach Java for-each, możesz przeczytać nasz samouczek na ten temat tutaj.

Załóżmy, że chcesz wydrukować każdą wartość w naszym currencyCodes — HashMap na konsoli, aby móc wyświetlić firmę przeliczającą waluty lista walut, które „oferuje to s torowane w HashMap. W tym celu moglibyśmy użyć następującego kodu:

Gdy uruchamiamy nasz kod, zwracana jest następująca odpowiedź:

Wielka Brytania

Stany Zjednoczone

W naszym kodzie używamy pętli for-each do iteracji przez każdy element na liście CurrencyCodes .values ‚ã‚Ęã(). Następnie wypisujemy każdy element w nowej linii.

Gdybyśmy chcieli przejść przez każdy klucz i wydrukować nazwę każdego klucza w naszym HashMapie, moglibyśmy zastąpić wartości „Ęã‚Ęã() z keySet () w powyższym kodzie. Oto, co zwróci nasz program:

GBP

USD

Wnioski

Klasa Java HashMap służy do przechowywania danych przy użyciu struktury kolekcji klucz/wartość. Ta struktura jest przydatna, jeśli chcesz przechowywać dwie wartości „Ę”, które muszą być ze sobą powiązane.

Ten samouczek obejmował podstawy HashMaps. Pokazaliśmy Ci, jak utworzyć HashMap i zbadaliśmy kilka przykładów typowych metod HashMap w działaniu. Jesteś teraz wyposażony w informacje potrzebne do pracy z Java HashMaps jak ekspert!