Ciąg znaków wyliczenia JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wyliczenie Java to typ danych, który przechowuje listę stałych. Obiekt ENUM można utworzyć za pomocą słowa kluczowego enum. Stałe wyliczenia pojawiają się w postaci oddzielnej listy przecinkami w zestawie nawiasów klamrowych.

Wyliczenie, które jest skrótem wyliczenia, to typ danych, który ma ustalony zestaw możliwych wartości.

Wyliczenia są przydatne, jeśli pracujesz z wartością, która powinna zawierać tylko określoną wartość zawartą na liście wartości. Na przykład ENUM będzie używany, jeśli chcesz przechowywać listę rozmiarów kawy sprzedawanej w sklepie.

Ten samouczek omówi podstawy wyliczania w Javie. Aby ułatwić rozpoczęcie pracy, odniesiemy się do kilku przykładów klasy ENUM w programie Java.

Składnia języka Java Enum

ENUM w języku Java reprezentuje listę stałych. Zmienna przypisana przez wyliczenie może mieć tylko jedną wartość, która pojawia się w wyliczeniu. Wyliczenia pomagają programistom przechowywać dane, o których wiedzą, że się nie zmienią.

Załóżmy, że zdecydujesz, że zmienne Java przechowują stopnie wynagrodzeń pracowników mogą mieć tylko jeden pięciu wartości. Lub zdecyduj, że zmienna przechowująca umowy pracownicze może przechowywać tylko niepełny etat, pełny etat lub zero godzin. W takich przypadkach musisz użyć ENUM do przechowywania danych.

wyliczenia są deklarowane przy użyciu rodzaju „ENUM”. Składnia słowa „ENUM” — klucz:

Przeanalizujmy następującą składnię:

  • ENUM wskazuje nasz program, dla którego chcemy zadeklarować wyliczenie.
  • nazwa to nazwa naszego ENUM.
  • WARTOŚĆ1, WARTOŚĆ2, WARTOŚĆ3 to zbiór stałych wartości „Ęã”, które są wyliczane w naszych sklepach. Wartości te „Ęã”ã są zwykle pisane wielkimi literami.

Dlaczego używać Enum w Javie?

Korzystanie z ENUM pozwala wyrazić algorytm w sposób bardziej czytelny zarówno dla Ciebie, jak i dla komputera.

Pisanie algorytmu ENUM informuje komputer, że zmienna nie może mieć określonej liczby wartości. Informuje również programistę, że tak właśnie jest, co ułatwi zrozumienie kodu. Jeśli widzisz zmienną, która używa ENUM, wiesz że zmienna może mieć tylko jedną z ograniczonej liczby wartości „Ęã”

Ponadto wyliczenia pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie stałych. w rzeczywistości ENUM został wprowadzony w celu zastąpienia stałych int w Javie, które obejmowały wiele wierszy i były trudne do odczytania. Oto przykład starej stałej int w Javie:

Nasz kod zajmuje pięć wierszy, aby zadeklarować te stałe. Ale używając ENUM, możemy zredukować nasz kod do trzech wierszy. W poniższym przykładzie deklarujemy listę stałych wyliczenia:

Nasz kod zajmuje pięć linii, aby zadeklarować te stałe. Ale używając ENUM, możemy zredukować nasz kod do trzech wierszy. W poniższym przykładzie deklarujemy listę stałych wyliczenia:

AirplaneClasses class {Economy, FIRST_CLASS} 

Ten kod jest prostszy i łatwiejszy do odczytania.

Deklaracja Java Enum

Tworzymy aplikację, za pomocą której kelnerzy mogą wysyłać kawę do baristów w kawiarnia.

Gdy barista wprowadza wartość wielkości napoju, chcemy, aby były tylko trzy możliwe opcje. Te opcje to: mały, zwykły i DUŻY. Moglibyśmy użyć ENUM, aby ograniczyć możliwe rozmiary napoju do następujących opcji:

W tym przykładzie zadeklarowaliśmy ENUM o nazwie Sizes, które ma trzy możliwe wartości. Teraz, gdy zadeklarowaliśmy ENUM, możemy odwołać się do jego wartości „Ę” w naszym kodzie.

Przykład Java Enum

Piszemy program, który wypisuje rozmiar kawy Klient zamówił z konsoli. Wartość ta zostanie odczytana przez barmana przygotowującego drinka dla klienta

Możemy użyć następującego kodu, aby wydrukować rozmiar kawy zamówionej przez klienta na konsoli:

Nasz kod zwraca:.

Ta kawiarnia musi być mała

Najpierw deklarujemy ENUM o nazwie Rozmiary. Moc ma trzy wartości: MAŁA, ZWYKŁA lub DUŻA. Następnie zadeklarowaliśmy klasę o nazwie PrintSize. Ta klasa akceptuje rozmiar napoju klienta i drukuje rozmiar szklanki na konsoli.

W naszym głównym programie deklarujemy obiekt o nazwie order173, który używa klasy PrintSize. Przejrzeliśmy nasz kod Java parametr Sizes.SMALL. To mówi naszemu programowi, aby przypisał wartość SMALL do zmiennej coffeeSize w klasie PrintSize.

Następnie używamy order173.placeOrder() do uruchomienia kod w instrukcji switch case w klasie PrintSize. To ocenia wartość zmiennej „coffeeSize” w trzech przypadkach. Na konsoli drukowany jest komunikat na podstawie rozmiaru kawy zamówionej przez klienta.

Wskazano, że klient zamówił małą kawę. Nasze wrażenia z kodu „Ta kawa powinna być słaba”. " na konsoli.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat instrukcji przełącznika w języku Java, możesz przeczytać je w naszym samouczku dotyczącym instrukcji switch Java .

Metody Enum w języku Java

Klasa Enum w języku Java zawiera szereg predefiniowanych metod używanych do wyodrębniania i manipulowania wartościami przy użyciu klasy ENUM. Poniżej podzieliliśmy pięć najczęściej używanych metod wyliczania

porównaj ()

compareTo() porównuje stałe w leksykograficznym ENUM i zwraca różnicę między ich wartościami porządkowymi.Oto przykład CompareTo() używany z wartością ENUM z naszego poprzedniego przykładu:

Nasz kod zwraca różnicę między tagami SMALL i GRAND zgodnie z ich wartością W tym przypadku nasz kod zwraca:

-2

toString ()

toString () konwertuje nazwę ENUM na ciąg Oto przykład funkcji toString() używanej do konwersji wartości ENUM LARGE na ciąg:.

Nasz kod zwraca:

„DUŻY”

imię ()

metoda name() zwraca nazwę używaną do zdefiniowania stałej w klasie enum. Oto przykład nazwy metody () użytej do zwrócenia zdefiniowanej nazwy zwykłego rozmiaru kawy:

Nasz kod zwraca:

„zwykły”

Wartości ‚Ęã‚Ęã()

Wartości procesu dają (a) tablicę Java, która przechowuje wszystkie stałe w wyliczeniu. Oto przykład metody „Ęã”Ęã() w działaniu:

Rozmiary [] = sizeList Rozmiary.wartość s ();

valueOf()

valueOf() akceptuje ciąg znaków i zwraca stałą ENUM o tej samej nazwie. Więc jeśli chcielibyśmy pobrać stałą enum o nazwie REGULAR, moglibyśmy to zrobić za pomocą tego kodu:

Nasz kod zwraca:

REGULARNY

Wniosek

ENUM, skrót od wyliczenie, to typ danych Java, który ma ustalony zestaw wartości.

Wyliczenia są przydatne, jeśli pracujesz ze zmiennymi, które powinny być w stanie przechowywać tylko jedną w wybranym zakresie wartości.

Po przećwiczeniu tego, co przeczytałeś w tym samouczku, staniesz się ekspertem w używaniu wyliczeń w Javie.Aby dowiedzieć się więcej o kodowaniu w Javie, zapoznaj się z naszym pełnym przewodnikiem Jak kodować Javę .