Czat JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Metoda charAt () Java zwraca znak w określonej pozycji indeksu w ciągu. Pierwszy znak ciągu ma pozycję indeksu 0. charAt () zwraca pojedynczy znak. Nie zwraca zakresu znaków.

Pracując z ciągami w Javie, możesz chcieć wiedzieć, który znak znajduje się na określonej pozycji w ciągu.

W tym miejscu wkracza metoda charAt (). Metoda charAt () Javy służy do znalezienia znaku powiązanego z konkretną pozycją w łańcuchu. Może również zwrócić wiele znaków w ciągu.

Załóżmy na przykład, że piszesz program, który pobiera lokalizacje skojarzone z amerykańskim kodem wybierania. Możesz chcieć pobrać pierwsze trzy znaki ciągu, który zawiera numer telefonu.

Ten samouczek wyjaśni, jak używać charAt() w Javie, odnosząc się do przykładów /

Aktualizacja ciągów Java

łańcuchy są ważnym typem danych w języku programowania, ponieważ umożliwiają pracę z danymi tekstowymi w kodzie. W Javie ciągi są otoczone podwójnymi cudzysłowami (""). Oto przykład deklaracji ciągu w Javie:

firmowe zmienne, które zdefiniowaliśmy powyżej, miałyby wartości „Ęã” następującego indeksu:

g o o g l i
1 2 3 4 5

pierwsza litera `G` miałaby indeks 0, podczas gdy litera `l` miałaby indeks 4.

Java charAt

Wbudowana w Javie metoda charAt() zwraca jeden znak w określonej pozycji indeksu w łańcuchu. Pierwszy znak ma wartość indeksu 0 i tak dalej dla kolejnych znaków w ciągu.

Jeśli chcesz pobrać pierwszy znak ciągu lub na przykład dziewiąty znak, możesz użyć charAt(). Składnia < em>charAt () metoda wygląda następująco:

charAt() przyjmuje jeden parametr: pozycję indeksu znak, który chcesz odzyskać .

Przykład charAt Java

Załóżmy, że uruchamiamy pasek. Oferujemy 5% rabatu wszystkim klientom, których imiona zaczynają się na literę G. Jest to część promocji mającej na celu zwiększenie sprzedaży i przyciągnięcie większej liczby osób do sklepu.

chcesz stworzyć program, który odzyskuje pierwszą literę imienia nadanego barmanowi. Możemy to zrobić za pomocą następującego kodu:

Kiedy uruchamiamy nasz kod, program zwraca następującą odpowiedź:

Najpierw utworzymy klasę o nazwie GetFirstLetter, która przechowuje nasz kod, więc zdefiniowaliśmy zmienną Java o nazwie name. Ten ciąg przechowuje imię i nazwisko naszego klienta. W tym przypadku nazwa naszego klienta brzmiała Graham Henderson. Decydujemy się na pisanie nazwisk klientów wielkimi literami, aby zmniejszyć możliwość błędnie zinterpretowanej nazwy.

W następnym wierszu definiujemy zmienną o nazwie letter. Użyliśmy typu danych „char”, ponieważ litera zachowaj tylko znak.

przypisz z Niech tej zmiennej wartość nazwa.znak (0). To zwraca pierwszy znak naszego ciągu. Innymi słowy, otrzymujemy postać z powrotem z wartością indeksu 0. W tym przypadku metoda charAt() zwraca znak G.

Następnie wyświetlamy komunikat do konsola informująca nas o znaku o podanym indeksie, którym w tym przypadku jest 1.

Pobierz kolejny znak

Gdybyśmy chcieli pobrać drugi znak w ciągu, moglibyśmy następująca zmiana w naszym kodzie:

Wprowadziliśmy dwie zmiany. Najpierw zmieniliśmy numer indeksu w metodzie indeksu charAt() int na 1, który jest drugim znakiem w naszym łańcuchu. Po drugie, zmieniliśmy drukowaną wiadomość tak, aby zawierała Drugą literę ... zamiast Pierwszą literę ....

Nasz kod zwraca: R. To jest nowy łańcuch. Nasz oryginalny ciąg nie został zmieniony

Jak widać, nasz kod pobrał drugi znak z naszego ciągu

string Java charAt:.Przykład wystąpienia liczby

Przydatne zastosowanie metody charAt() jest w algorytmie zliczania wystąpień. Algorytmy zliczania wystąpień liczą, ile razy dana wartość pojawia się w ciągu, liście lub innym iterowalnym obiekcie.

Wracając do kawiarni. Załóżmy, że jest zbyt wielu klientów poprosiliśmy o zniżkę, ponieważ G to bardzo powszechna pierwsza litera w imieniu. Zdecydowaliśmy się zmienić naszą ofertę, aby otrzymać 5% zniżki na zakup, jeśli Twoje imię i nazwisko zawiera więcej niż dwie litery G.

Oto kod, którego moglibyśmy użyć do ca Sprawdź, czy klient jest uprawniony do naszego rabatu:

Kiedy uruchamiamy nasz kod, program zwraca następującą odpowiedź:

Najpierw definiujemy klasę o nazwie GetLetters, która przechowuje nasz kod programu. Następnie definiujemy zmienną o nazwie nazwa, która przechowuje nazwę naszego klienta.

Zdefiniowaliśmy zmienną o nazwie licznik, która rejestruje liczbę wystąpień litera G istnieje w naszym ciągu. Dlatego stworzyliśmy pętlę for Java , która sprawdza każdą wartość naszej zmiennej name.

name.length() -1 mówi nam, że nasza pętla będzie kontynuowana, dopóki nie przejdzie przez każdą literę ciągu name .

Następnie zdefiniowaliśmy instrukcję if. Poniższa instrukcja sprawdza, czy znak na pozycji indeksu i. Jest to część naszej pętli, która zwiększa się za każdym razem, gdy pętla jest wykonywana, równa się G.

Zauważ, że w tym porównaniu rozróżniana jest wielkość liter. Gdyby nasze imiona były zapisane małymi literami, instrukcja name.charAt (i) == `G` nigdy nie zostałaby oceniona jako prawda

Jeżeli znak na pozycji indeksu i jest równy G, nasz licznik wzrasta o 1. w ostatnim wierszu naszego kodu, poprosiliśmy program o wydrukowanie i wysłanie wiadomości do konsoli. Ta wiadomość informuje nas, ile razy znak G pojawia się w nazwie klienta.

Wniosek

Java charAt () pobiera znak, który istnieje w określonej wartości indeksu w ciągu. Na przykład możemy użyć charAt () do pobrania 10. znak ciągu lub 15.

Ten samouczek wyjaśniał, jak używać charAt() w Javie. Posłużyliśmy się krok po kroku przykładem użycia charAt () oraz wyjaśnił, jak charAt () może być używany z algorytmami zliczania wystąpień w Javie. p>

Jesteś teraz gotowy do rozpoczęcia korzystania z < em>charAt () jako Ja go es expert !Aby dowiedzieć się więcej o Javie, przeczytaj nasz przewodnik Jak programować w Javie .