itertools.islice w Python

|
Tworzy iterator na ograniczonym podzbiorze elementów przekazanego obiektu.

itertools.islice (iterable, [start], stop [, step])

-> iterator

iiterable — obiekt, z którego ma zostać pobrany podzbiór.

start = Brak - Liczba całkowita. Indeks początkowego elementu podzbioru. Począwszy od py2.5, None jest traktowane jako 0.

stop - Integer. Indeks końcowego elementu podzbioru. Jeśli Brak, zwracane są wszystkie pozostałe elementy.

krok = Brak - Liczba całkowita. Krok do przejścia przez podzbiór. Ponieważ + py2.5, None jest interpretowane jako 1.


Uwaga

W przeciwieństwie do zwykłych slice , ta funkcja nie obsługuje wartości ujemnych w start , stop , step .


  z importu itertools islice 
litery = ’ABCDEFG’

lista (islice (litery, 2 )) # [’ A’,’ B’ ]
lista (islice (litery, 2, 4)) # [’C’,’ D’]
lista (islice (litery, 2, brak)) # [’C’,’ D’, ’E’,’ F’, ’ G’]
lista (islice (litery, 0, Brak, 2)) # [’ A’, ’C’, „E”, „G”]