Jak wprowadzić wiele wartości użytkownika w jednym wierszu w Pythonie?

| | | | | | | | | | | | | | | |

// Odczytuje dwie wartości w jednym wierszu

scanf ( "% d% d" , & amp; x, & amp; y)

Jednym z rozwiązań jest dwukrotne użycie raw_input().

x, y = raw_input (), raw_input ()

Innym rozwiązaniem jest użycie split()

Zauważ, że nie musimy wyraźnie określ split (' '), ponieważ split() domyślnie używa jako separatora dowolnych białych znaków.

W powyższym kodzie Pythona zauważ, że x i y będą ciągami. Możemy przekonwertować je na int za pomocą innego ciągu

x, y = [int (x), int (y)] # Możemy również użyć  list comprehension  x, y = [int (x) for x in [x, y] ] 

Poniżej znajduje się kompletny jednowierszowy kod do odczytywania dwóch zmiennych całkowitych z stdin przy użyciu dzielenia i

x, y = raw_input (). split()

# Czyta dwie liczby z danych wejściowych i rzutuje je na int za pomocą
# lista ze zrozumieniem

x, y = [ int (x) for x in raw_input (). split()]


# Czyta dwie liczby z wejścia i wyprowadza je do int za pomocą
# funkcja mapy

x, y = map ( int , raw_input ().split ())

Zauważ, że w Pythonie 3 używamy input() zamiast raw_input().

Ten artykuł został dostarczony przez Abhisheka Shukla. Zamieszczaj komentarze, jeśli znajdziesz coś nie tak lub jeśli chcesz podzielić się więcej informacjami na omawiany temat