Operatory w miejscu w Python | Zestaw 1 (iadd (), isub (), iconcat () …)

| |

Python udostępnia w swojej definicji metody do wykonywania operacji w miejscu, tj. wykonuje przypisanie i ocenę w jednym wyrażeniu przy użyciu modułu operatora . Na przykład

 x + = y jest równoważne x = operator.iadd (x, y) 

Niektóre ważne operacje w miejscu :

1. iadd () : — ta funkcja służy do przypisywania i dodawania bieżącej wartości . Ta operacja wykonuje operację „ a + = b ”. Przypisanie nie jest prawdziwe dla niezmiennych kontenerów, takich jak ciągi, liczby i krotki.

2. iconcat () : — Ta funkcja służy do łączenia jednej linii na końcu drugiej.

# kod Pythona demonstrujący, jak to działa
# iadd () i iconcat ()


# instrukcja importu do obsługi operacji na instrukcjach

import operator


# przy użyciu iadd() do dodawania i przypisywania wartości

x = operator.iadd ( 2 , 3 );


# drukuj zmienioną wartość

drukuj ( "Wartość po dodaniu i przypisaniu:" , koniec = "")

print (x)


# wartości inicjujących

y = "geeks"

z = "forgeeks"


# używanie iconcat() do łączenia sekwencji

y = operator.iconcat (y, z)


# używanie iconcat() do łączenia sekwencji

print ( "Ciąg po konkatenacji to:" , end = "")

print (y)

Dane wyjściowe:

 Wartość po dodaniu i przypisaniu: 5 ciąg po konkatenacji to: pythonengineering 

3. isub () : — Ta funkcja służy do przypisywania i odejmowania bieżącej wartości . Ta operacja wykonuje operację „ a- = b ”. Przypisanie nie jest prawdziwe dla niezmiennych kontenerów, takich jak ciągi, liczby i krotki.

4. imul () : — Ta funkcja służy do przypisywania i mnożenia bieżącej wartości . Ta operacja wykonuje operację „ a * = b ”. Przypisanie nie jest prawdziwe dla niezmiennych kontenerów, takich jak ciągi, liczby i krotki.

# kod Pythona demonstrujący, jak to działa
# isub() i imul()


# import instrukcji do obsługi operacji na instrukcjach

import operator


# używanie isub() do odejmowania i przypisywania wartości

x = operator.isub ( 2 , 3 );


# drukuj zmienioną wartość

drukuj ( "Wartość po odjęciu i przypisaniu:" , koniec = "")

print (x)


# używanie imul() do mnożenia i przypisywania wartości

x = operator.imul ( 2 , 3 );


# drukuj zmienioną wartość

drukuj ( "Wartość po pomnożeniu i przypisaniu:" , koniec = "")

print (x)

Dane wyjściowe: < /p>

 Wartość po odjęciu i przypisaniu: -1 Wartość po pomnożeniu i przypisaniu: 6 

5. itruediv () : — Ta funkcja służy do przypisywania i dzielenia bieżącej wartości . Ta operacja wykonuje operację „ a / = b ”. Przypisanie nie jest prawdziwe dla niezmiennych kontenerów, takich jak ciągi, liczby i krotki.

6. imod () : — Ta funkcja służy do przypisywania i zwracania reszty . Ta operacja wykonuje operację „ a% = b ”. Przypisanie nie jest prawdziwe dla niezmiennych kontenerów, takich jak ciągi, liczby i krotki.

# kod Pythona demonstrujący, jak to działa
# itruediv() i imod()


# import instrukcji do obsługi operacji na instrukcjach

import operator


# używanie itruediv() do dzielenia i przypisywania wartości

x = operator.itruediv ( 10 , 5 );


# drukuj zmienioną wartość

drukuj ( "Wartość po podzieleniu i przypisaniu:" , end = "")

print (x)


# użycie imod() dla modułu i przypisanie wartości

x = operator.imod ( 10 , 6 );


# drukuj zmienioną wartość

drukuj ( "Wartość po module i przypisaniu:" , end = "")

print (x)

Dane wyjściowe: < /p>

 Wartość po podzieleniu i przypisaniu: 2.0 Wartość po module i przypisaniu: 4 

Kolejne artykuły

Ten artykuł dzięki uprzejmości Manjit Singh ... Jeśli jesteś jako Python.Engineering i chcesz wnieść swój wkład, możesz również napisać artykuł przy użyciu submit.python.engineering lub publikując artykuł submit @ python.engineering. Zobacz mój artykuł na stronie głównej Python.Engineering i pomóż innym maniakom.

Prosimy o zamieszczanie komentarzy, jeśli okaże się, że coś jest nie tak lub jeśli chcesz podzielić się dodatkowymi informacjami na omawiany powyżej temat.