Styl zestawu JavaScript

| | | |

Błąd typu jest generowany, gdy wartość nie jest oczekiwanego typu. W przeciwieństwie do undefined, null może nieumyślnie przypisać wartościowy kod programisty w ich programie. Błąd reprezentuje brak jakiejkolwiek wartości lub obiektu. Wartość jest pierwotna i fałszywa.

Właściwość style służy do pobierania i ustawiania stylu wbudowanego modelu obiektowego dokumentu element (DOM). DOM to interfejs programistyczny, który reprezentuje obiekty, które widzisz na stronie internetowej lub w dokumencie. Możesz manipulować tą reprezentacją w konsoli.

W tym artykule przyjrzymy się przyczynie otrzymania pustej literówki podczas używania właściwości style w DOM, wraz z kilkoma możliwymi rozwiązaniami.

Dlaczego JavaScript generuje błąd wpisywania wartości NULL z właściwością Style w DOM

Próbując zaktualizować styl elementu za pomocą JavaScript, musimy wywołać poprawną wartość dla selektora, który wywołujemy . Poniżej znajdują się elementy getElements używane podczas próby manipulowania elementem na stronie internetowej lub w dokumencie.

Możemy również użyć dokumentu Metody .querySelector () i document.querySelectorAll ().

Powiedzmy, że w dokumencie znajdują się niektóre z następujących elementów, które próbujemy manipulować.

Powiedzmy, że chcemy zmodyfikować trzeci i element na liście. Używając DOM, kod powinien wyglądać tak:

Jednak ten kod wygeneruje błąd zerowy, ponieważ nie mamy identyfikatora o nazwie `trzeci`. Identyfikator, który próbujemy zmienić w naszym kodzie JavaScript, to brakująca wartość. Identyfikująca nazwa trzeciej pozycji na liście jest zakodowana jako „czwarta”.

Błąd może również zostać wygenerowany, gdy wprowadzisz nieprawidłowe wartości lub zignorujesz znaczenie rozróżniania wielkości liter.

Debugowanie

Możemy naprawić ten błąd w dowolny sposób. Możemy zmienić nazwę identyfikatora w kodzie HTML z „czwartego” na „trzeci” lub możemy zmienić nasz kod w JavaScript, aby uzyskać identyfikator z „czwartego”. Ponieważ zawsze lepiej jest kodować pod kątem czytelności dla człowieka, po prostu zmienimy nazwę identyfikatora w trzeciej pozycji na liście na trzecią.

Wniosek

Próbując zmienić styl elementu w DOM, musimy upewnić się, że jest dostęp za pomocą poprawna nazwa. Każda próba nadania stylu elementu z brakującą wartością spowoduje zerową wartość błędu.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method