Dodaj JavaScript detektora zdarzeń

| | | |

Ile metod addEventListener () używa się w celu włączenia EventTarget, która implementuje model obiektu dokumentu (DOM), która może rejestrować zdarzenia przy kliknięciu, przejściu myszy, wywołaniu, naciśnięciu klawisza, przesunięciu e Inne. Zdarzenia można traktować jako interakcję użytkownika ze stroną internetową lub dokumentem.

W przeciwieństwie do niezdefiniowanej wartości, NULL może być wartością przypisaną w tym celu przez programistów w ich programach. Reprezentuje brak wartości lub obiektu. Jest to prymitywna i fałszywa wartość.

W tym artykule zagłębimy się w to, dlaczego programiści mogą otrzymać ten błąd podczas kodowania.

Dlaczego pojawia się błąd. Null

Do obrazu statku na poniższej stronie dodano detektor zdarzeń. Po kliknięciu na obrazie powinniśmy zobaczyć niebieską kropkowaną ramkę, ale w konsoli pojawia się błąd „Unable to read property” addEventListener „property of null”.

„Capture

Powyższy przykładowy obraz witryny jest reprezentacją znacznika i następującego kodu JavaScript

HTML

JavaScript

Zauważ, że kiedy wywołujemy querySelector, wywołujemy .content-dest `, gdy ` .content - dest " nie istnieje w HTML. Jeśli zapomnieliśmy użyć kropki w imieniu klasy, otrzymaliśmy ten sam błąd.

Debuguj

Wartość, której potrzebujemy do wyboru w naszym JavaScript jest ….zawartość docelowa. Po naprawieniu tego błędu w konsoli znika i widzimy niebieską przerywaną ramkę utworzoną w naszym detektorze zdarzeń.

Capture 400

Wniosek

Metoda addEventListener służy do umożliwienia użytkownikom interakcji ze stroną internetową lub dokumentem Null oznacza brak wartości lub obiektu podczas wywoływania selektora, który nie istnieje lub zapomina dołączyć kropkę w nazwie klasy lub symbol skrótu w identyfikatorze, gdy n wywołując metody querySelector, możemy zgłosić ten sam błąd zerowy.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method