Przetwarzanie obrazu bez OpenCV | pyton

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wiemy, że OpenCV jest szeroko stosowany do pracy z obrazami i ma do tego szeroki zakres funkcji. Ale co, jeśli chcemy przetwarzać pliki obrazów bez korzystania z zewnętrznej biblioteki, takiej jak OpenCV. Zobaczmy, jak możemy to zrobić.

Skalowanie obrazu (przy użyciu interpolacji najbliższego sąsiada):

Interpolacja najbliższego sąsiada — jest to najłatwiejszy sposób interpolacji. Ta metoda po prostu określa „najbliższy” sąsiedni piksel i przyjmuje wartość jego intensywności.

Rozważ mały obrazek o szerokości w i wysokości — h chcemy zmienić szerokość z p na szerokość q, zakładając, że p>gt; miq > n. Teraz potrzebujemy dwóch stałych skalowania:

scale_x = p / w scale_y = q / h 

Teraz po prostu iterujemy po wszystkich pikselach w obrazie wyjściowym, odnosząc się do oryginalnych pikseli, które kopiujesz z. skalowanie naszych zmiennych kontrolnych za pomocą scale_x i scale_y oraz zaokrąglanie wynikowych skalowanych wartości indeksu.

Reprezentacja wizualna:
Obraz ma 3X3 piksele (łącznie 9 pikseli), teraz jeśli chcemy zwiększyć rozmiar obrazu do 6X6, to zgodnie z najbliższym algorytmem sąsiednim 6/3 (czyli 2) piksele powinny mieć taką samą wartość RGB jak wartość piksela do oryginalnego obrazu.

Program do skalowania obrazów:


< /tbody>

# przy użyciu matplotlib i numpy

import matplotlib.image jako img

importuj numpy as npy


# podaj czytelną lokalizację obrazu

m = img.imread ( "taj.png " );


# określenie długości oryginalnego obrazu

w , h = m.shape [: 2 < klasa kodu = "zwykły">];


# xNew i yNew to nowa szerokość i
# wymagana wysokość obrazu
po skalowaniu

xNew = int (w * 1 / 2 );

yNew = int (h * 1 / 2 );


# oblicz współczynnik skalowania
# działa więcej niż 2 piksele

xScale = xNew / (w - 1 );

yScale = yNew / (h - 1 < /kod> );


# używając numpy, biorąc macierz xNew
# szerokość i nowa wysokość z
# 4 atrybuty [alfa, B, G, B] wartości „Ęã‚Ęã

newImage = npy.zeros ([xNew, yNew, 4 ]);


for i w range (xNew - 1 ):

for j w zakresie (yNew - 1 ):

newImage [ i + 1 , j + 1 ] = m [ 1 + int (i / xScale),

1 + int (j / yScale)]


# Zapisz obraz po skalowaniu

img.imsave ( `scaled.png ` , newImage);

Wyjście:

Skala szarości obrazu:

Korzystanie ze średniej metoda wartości, ta metoda podkreśla intensywność piksela, zamiast pokazywać, z czego składa się wartość RGB. Kiedy obliczymy średnią wartość RGB i przypiszemy jej wartość RGB do piksela, ponieważ wartość RGB piksela jest taka sama, nie będzie w stanie stworzyć żadnego koloru, ponieważ wszystkie kolory są generowane ze względu na inny stosunek RGB wartości, ponieważ w tym przypadku stosunek wynosiłby 1:1:1. Dlatego renderowany obraz będzie wyglądał jak szary obraz.

Reprezentacja wizualna:

Program do obsługi obrazów w skali szarości:


# używając NumPy

importuj numpy as npy


# using matplotlib

import matplotlib.image jako img


# użyj statystyk do zaimportowania średniej
# do obliczenia średniej

from statystyki import oznacza


m = img.imread ( "taj.png" )


# określ szerokość i wysokość obraz oryginalny

w, h = m .shape [: 2 ]


# nowy wymiar obrazu z 4 atrybutami na piksel

newImage = npy.zeros ([w, h, 4 ])

print (w)

drukuj (h)


for i w zakresie (w):

for j w zakresie (h):

# Współczynnik RGB będzie wynosić od 0 do 1

lst = [ float (m [i] [j] [ 0 ]), float (m [i] [j] [ 1 ]), float (m [i] [j] [ 2 ])]

średnia = float (średnia (lst) )

newImage [i] [j] [ 0 ] = avg

newImage [i] [j] [ 1 ] = avg

newImage [i] [j] [ 2 ] = avg

newImage [i] [j] [ 3 ] = 1 # wartość alfa musi być 1


# Zapisz obraz za pomocą imsave

img.imsave ( `grayedImage.png` , newImage)

Wyjście:

Przycinanie obrazu:

Przycinanie zasadniczo usuwa niechciany piksel. Można to zrobić, umieszczając wymagany piksel w innej siatce obrazów, której rozmiar odpowiada wymaganym po przycięciu.

Rozważ obraz o rozmiarze 10 √ 10 pikseli i jeśli chcemy wykadrować tylko środek obrazu o rozmiarze 4 × 4 piksele, następnie musimy zebrać wartości pikseli ‚od (10-4) / 2, zaczynając od (3, 3) do 4 pikseli w kierunku x i 4 piksele w kierunku y.

Reprezentacja wizualna:

Przycinanie obrazu:


# using matplotlib i numpy

import matplotlib.image jako img

import numpy as npy


# odczyt obrazu w zmiennej m

m = img.imread ( "taj.png" )


# definicja rozmiaru obrazu szerokość (w) wysokość (h)

w, h = m.shape [: 2 ]


# wymagany rozmiar obrazu po przycięciu

xNew = int (w * 1 / 4 )

yNew = int (h * 1 / 4 )

newImage = npy.zeros ([xNew, yNew, 4 ])


# szerokość wydruku wysokość obrazu źródłowego

print (w)

print (h)


for i in range ( 1 , xNew):

for j w zakres ( 1 , yNew):

# przytnij od 100 do 100 pikseli oryginalnego obrazu

newImage [i, j] = m [ 100 + i, 100 + j]


# zapisz obraz

img.imsave ( `cropped.png` , newImage)

Wyjście: