JavaScript Utwórz element za pomocą Href

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Link HTML prowadzi do innej strony. Znacznik definiuje punkt kontrolny. Atrybut „href” wskazuje, dokąd zostanie skierowany użytkownik po kliknięciu linku. Pomiędzy tagiem a zamykającym znajduje się tekst kotwicy, który będzie wyświetlany użytkownikowi.

Podczas tworzenia strony internetowej możesz odwoływać się do innej strony internetowej lub witryny . Na przykład możesz założyć bloga i chcieć umieścić link do artykułu, który Twoim zdaniem jest odpowiedni.

Hiperłącza lub linki służą do łączenia jednej strony internetowej z drugą i umożliwiają użytkownikom szybkie nawigowanie między wieloma stronami internetowymi. hiperłącza mogą być używane do tworzenia linków do innych stron w Twojej witrynie lub stron w różnych witrynach.

W tym przewodniku omówimy podstawy hiperłącza w HTML . Porozmawiamy o tym, w jaki sposób łączy cele, jak tworzyć kotwice zakładek i linki do adresów e-mail i elementów internetowych.

Hiperłącze HTML

Hiperłącze HTML wskazuje na inny zasób sieciowy. Hiperłącze jest zdefiniowane między znacznikiem a znacznikiem zamykającym. Tekst między tymi dwoma tagami po kliknięciu linku przenosi użytkownika do zasobu internetowego, do którego prowadzi łącze.

Hiperłącza są tworzone przy użyciu etykiety . Oto składnia linku w pliku HTML:

tekst między tagami linków URL, które określamy w tagu otwierającym . Do wyboru docelowego adresu URL używamy atrybutu href. Może to być bezwzględny adres URL lub bezwzględny link, taki jak https://python.engineering lub adres URL do części naszej witryny

Oto przykład linku wskazującego na adres internetowy strony głównej Karma Career:

Typy tagów linków HTML

Istnieją trzy typy linków, które można wyświetlić w przeglądarce. Są to:

Niektóre strony internetowe zastępują te kolory, co oznacza, że wyglądają inaczej, ale są to główne typy linków, które można zdefiniować w HTML hiperłączu HTML

.: cele

Możesz zmienić sposób otwierania łącza . Załóżmy na przykład, że chcesz otworzyć łącze w nowej karcie w przeglądarce internetowej użytkownika. Zapewni to, że użytkownik nie straci swojego miejsca na

stronie, którą aktualnie przegląda. Tutaj pojawia się atrybut linku targetHTML. Używając linku target, możesz określić, gdzie przeglądarka powinna otwierać zasób, z którym się łączyłeś

>

Istnieją cztery typy celów, których możesz użyć, a mianowicie:.

Oto przykład niektórych z tych linków w działaniu:

Hiperłącze HTM L: zakotwiczenia zakładek

Hiperłącza HTML może również odnosić się do określonej części HTML dokument. Jest to przydatne, jeśli masz długą stronę internetową i chcesz skierować użytkownika do określonego miejsca w tekście.

Zanim zaczniesz używać kotwic. W przypadku zakładek musisz najpierw ustawić atrybut ID na żądanym elemencie użytkownik, do którego należy przejść. Oto przykład deklarowania atrybutu ID w tytule na stronie internetowej:

przypisaliśmy tag nagłówka HTML ma identyfikator subtitle3, którego możemy użyć jako odnośnika w linku .

Oto przykład linku, który odwołuje się do tego nagłówka:

zamiast określania adresu URL w naszym href tag, podajemy identyfikator przedmiotu, z którym chcemy się połączyć. Przedstawmy hash przed id (#), aby przeglądarka wiedziała, że dokument, do którego prowadzi łącze, znajduje się na naszej stronie internetowej.

Znacznik zakotwiczenia HTML

Tag zakotwiczenia HTML odwołuje się do etykiety. Ten tag łączy użytkownika z innym zasobem sieciowym. Atrybut „href” określa zasób, do którego zostanie skierowany użytkownik po kliknięciu linku.

Przykłady znaczników kotwicy HTML

do rozważenia Przyjrzyjmy się kilku przykładom użycia znacznika HTML.

Względne adresy URL

Jeśli tworzysz łącze do zasobu w tym samym dokumencie HTML, który tworzysz, możesz użyć względnego adresu URL. Względne adresy URL są również nazywane linkami lokalnymi i nie zawierają „ https: //www.sitename .com " składnia. zamiast tego względne adresy URL wskazujące na określoną ścieżkę pliku zasób sieciowy na lokalnym serwerze.

Powiedzmy, że tworzymy link na stronie internetowej kariery Karma, który powinien wskazywać na nasz blog. Zamiast używać bezwzględnego adresu URL, możemy użyć lokalnego adresu URL, ponieważ nasza witryna jest witryną Karma Career. Oto kod, którego użylibyśmy do utworzenia tego linku:

Kiedy kliknęliśmy tekst Blog Karmy, zostaliśmy przekierowani do zasobu / blog na naszym site

adres e-mail

Tag kotwicy może być również użyty do utworzenia łącza do adresu e-mail . Gdy klikniesz link do adresu e-mail , otworzy się domyślny program pocztowy użytkownika. ten . użytkownik zostanie zapytany, czy chce wysłać wiadomość na podany adres e-mail

aby połączyć się z adresem e-mail , należy uruchomić łącze z protokołem mailto: Oto przykład łącza do wiadomości e-mail adres w HTML:

Kiedy klikamy nasz link, otwiera się nasz program pocztowy i prosi nas o wysłanie e-maila na adres „ [email protected] " tag kotwicy może prowadzić do elementu na stronie internetowej. Możesz utworzyć to łącze, określając identyfikator elementu, na który ma wskazywać kotwica. Załóżmy, że potrzebujemy linku, który prowadzi użytkownika do nagłówka Test tematu na stronie internetowej. Możemy utworzyć ten link za pomocą następującego kodu:

Po kliknięciu naszego linku nasza strona internetowa zostanie przewinięta do elementu o identyfikatorze test_heading .

zakończenie

hiperłącza mogą być używane w języku HTML do powiązania strony internetowej lub innego zasobu. Możesz użyć hiperłącza, aby połączyć się z zasobami w swojej lub dowolnej innej witrynie. W tym przewodniku wyjaśniliśmy, jak używać hiperłączy w dokumencie HTML.

Mając wszystkie te informacje, jesteś gotowy do tworzenia hiperłączy HTML jak mistrz!

Aby dowiedzieć się więcej o kodowaniu w HTML, przeczytaj nasz Jak się uczyć HTML .