Pole powiadomień JavaScript z obszarem tekstowym

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Znacznik HTML textarea służy do tworzenia wielowierszowego pola wprowadzania tekstu w jednym formularzu. Jest zdefiniowany za pomocą