JavaScript Uzyskaj wartość atrybutu tytułu

| | | | | | |

Tag HTML

</pre> określa tytuł strony internetowej. Tytuł ten pojawia się na pasku kart przeglądarki oraz po dodaniu strony do listy ulubionych. Wszystkie strony internetowe muszą zawierać tag <pre class="prettyprint"><title></pre> .</em></p><p>Podczas tworzenia strony internetowej należy określić jej tytuł. Załóżmy na przykład, że tworzysz stronę główną witryny lokalnej piekarni. Możesz chcieć, aby nazwa piekarni była wyświetlana jako tytuł strony internetowej.</p><p>Tutaj pojawia się tag HTML <em><pre class="prettyprint"><title></pre></em> Znacznik <em> Znacznik <pre class="prettyprint"><title></pre></em> definiuje tytuł dokumentu w HTML i jest umieszczany w sekcji nagłówka strony internetowej. W tym samouczku omówimy, z odniesieniem do przykładu, znaczenie tagu <em><pre class="prettyprint"><title></pre></em> i sposób, w jaki można go używać w swoim kodzie.</p><h2> Odświeżacz nagłówka HTML</h2><p>W HTML element <em><head></em> służy do przechowywania elementów nagłówka. Elementy te dostarczają dodatkowych informacji o stronie internetowej, takich jak ikona, która powinna pojawić się na stronie internetowej.</p><p>Razem elementy sekcji <em><head></em> opisują kluczowe informacje na temat dokument. Mogą kierować przeglądarkę do arkuszy stylów i skryptów używanych w dokumencie (jeśli są używane).</p><h2>HTML <pre class="prettyprint"><title></pre></h2><p>HTML <em><pre class="prettyprint"> <title></pre></em> tag określa tytuł dokumentu. Ten tag pojawia się wewnątrz tagu <em><head></em>. Ten tag powinien podsumować przeznaczenie strony internetowej. Wystarczy określić jeden tag <pre class="prettyprint"><title></pre> na stronę.</p><p>Spójrzmy na składnię tego tagu:</p> <p>Znacznik <pre class="prettyprint"><title></pre> zawiera zarówno znacznik otwierający, jak i zamykający. Pomiędzy tymi tagami napisaliśmy tytuł strony internetowej.</p> </div> </div> </a> </div> <p>Tekst naszego tagu <pre class="prettyprint"><title></pre> nie pojawia się na stronie internetowej. Dzieje się tak, ponieważ nasz tag <pre class="prettyprint"><title></pre> jest zawarty w tagu <head> zamiast tagu <body> na naszej stronie internetowej.</p><p>Nasz tytuł powyżej jest mocny, ponieważ mówi użytkownik dokładnie jaką stronę przegląda. Określiliśmy również nazwę witryny, co pozwala uniknąć nieporozumień, jeśli użytkownik ma wiele otwartych kart z tytułem „Strona główna”.</p><p>Tytuł powinien być jasny, łatwy do odczytania i niezbyt długi. Rozważ następujące przykładowe nagłówki:</p><ul><li>Blog – Profesjonalna Karma</li><li>Skontaktuj się z Profesjonalną Karmą</li><li>Blog Profesjonalnej Karmy</li></ul> <p>Wszystkie te tytuły wyrażają cel strony. nie powinno to być zbyt długie, ponieważ tytuły mają tylko ograniczone miejsce na pasku kart.</p><p>Tag <pre class="prettyprint"><title></pre> obsługuje wszystkie atrybuty globalne, na przykład w HTML5. Ten tag jest obsługiwany przez wszystkie główne nowoczesne przeglądarki. Znacznik tytułu nie ma atrybutu HTML specyficznego dla elementu.</p><h2>Przykładowy znacznik HTML title</h2><p>Element HTML title jest zdefiniowany wewnątrz znacznika <em><head></em> na stronie HTML. Załóżmy, że tworzymy stronę internetową dla naszej lokalnej piekarni, Joseph Abrams & Sons. Obecnie budujemy stronę główną i chcemy, aby nazwa cukierni pojawiała się w tytule witryny.</p><p>Możemy użyć następującego kodu, aby ustawić tytuł naszej strony na „ <em>Giuseppe Abrams & Rys.</em> :</p><p>Gdy otwierana jest strona internetowa naszej witryny, tytuł strony jest ustawiany na „<em>Joseph Abrams & Sons</em>”.</p> </a> </div> <p>Teraz przypuśćmy, że stworzyliśmy wcześniej stronę kontaktową dla naszej lokalnej piekarni. Moglibyśmy użyć tytułu „ <em>Kontakt | Joseph Abrams i synowie</em> & bdquo;. Ten tytuł jest prosty i dobrze opisuje przeznaczenie naszej strony internetowej.</p><h2>Dlaczego powinieneś używać tagu <pre class="prettyprint"><title></pre>?</h2><p>Istnieje liczba powodów, dla których określenie tagu tytułu dokumentu jest ważne.</p><p>Po pierwsze, tag <em><pre class="prettyprint"><title></pre></em> wyświetla tytuł strony na pasku tytułu przeglądarki internetowej . Na przykład tytuł tej strony to „<em>HTML Title Tag: A How-To | Python.Engineering</em>”. Pojawia się on w nazwie karty tej witryny.</p><p>Drugi , znacznik <em> Znacznik <pre class="prettyprint"><title></pre></em> oznacza stronę internetową, gdy jest ona dodawana do zakładek lub zapisywana jako ulubiona w przeglądarce internetowej użytkownika. Określony tytuł będzie automatycznie zapisywany . Jeśli nie użyjesz odpowiedniego tytułu strony internetowej, użytkownik może mieć trudności ze znalezieniem Twojej strony w swoich ulubionych.</p><p>Wyszukiwarki zależą od treści tagu. tytuł. Tytuł określony w a znacznik tytułu będzie tytułem strony internetowej na stronie wyników wyszukiwania (SERP). SERP to wpis na stronie wyników wyszukiwania.</p><p>Dodatkowo zawartość <em><pre class="prettyprint"> Tag <title></pre></em> służy do określania tematu strony internetowej przez wyszukiwarki.</p><p>Więc teraz, gdy znamy <em><pre class="prettyprint"><title></pre></em> tagi są ważne, możesz się zastanawiać: jak używać tagu HTML title? Odpowiedzmy na to pytanie.</p><h2>Wniosek</h2><p>T znacznik <em><pre class="prettyprint"><title></pre></em> wskazuje tytuł dokumentu HTML. Tytuł ten jest wyświetlany w nazwach zakładek przeglądarki internetowej. Jest również używany przez wyszukiwarki podczas przetwarzania strony internetowej w celu określenia tytułu i tematu.</p> </a> </div> <p> W tym samouczku omówiono podstawy tagu HTML <em><pre class="prettyprint"><title></pre></em>, odwołując się do przykładu. Jesteś teraz gotowy, aby zacząć używać tagu tytułu jako ekspert HTML!</p><p>Chcesz dowiedzieć się więcej o kodowaniu HTML ? Zapoznaj się z naszym <a href="/learn-html/"> przewodnikiem edukacyjnym HTML </a>. Ten przewodnik zawiera listę najlepszych zasobów edukacyjnych i kursów dla początkujących. i średniozaawansowani programiści. Znajdziesz również najlepsze książki do przeczytania na temat HTML.</p> </div>          </div>
        </div>
        <div class="article__right">
          <div class="hub_ad">
            <div id="ezoic-pub-ad-placeholder-106">
             <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9381065361874746"
                crossorigin="anonymous"></script>
             <!-- PYE aside NEW -->
             <ins class="adsbygoogle"
                style="display:block"
                data-ad-client="ca-pub-9381065361874746"
                data-ad-slot="8755532771"
                data-ad-format="auto"
                data-full-width-responsive="true"></ins>
             <script>
                (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
             </script> 
            </div>          
          </div>
          <div class="shop-aside shop-aside--mt">
            <h2 class="shop-aside__title">Shop</h2>
            <div class="shop__items shop__items--column">
               	
              <div class="shop__item"><a class="shop__item-link" href="https://python.engineering/learn-programming-in-r-courses/"></a><img class="shop__item-img" src="">
                <p class="shop__item-name">Learn programming in R: courses</p><span class="shop__item-price">$</span>
              </div>
               	
              <div class="shop__item"><a class="shop__item-link" href="https://python.engineering/best-python-online-courses-for-2022/"></a><img class="shop__item-img" src="">
                <p class="shop__item-name">Best Python online courses for 2022</p><span class="shop__item-price">$</span>
              </div>
               	
              <div class="shop__item"><a class="shop__item-link" href="https://python.engineering/best-laptop-for-fortnite/"></a><img class="shop__item-img" src="">
                <p class="shop__item-name">Best laptop for Fortnite</p><span class="shop__item-price">$</span>
              </div>
               	
              <div class="shop__item"><a class="shop__item-link" href="https://python.engineering/best-laptop-for-excel/"></a><img class="shop__item-img" src="">
                <p class="shop__item-name">Best laptop for Excel</p><span class="shop__item-price">$</span>
              </div>
               	
              <div class="shop__item"><a class="shop__item-link" href="https://python.engineering/best-laptop-for-solidworks/"></a><img class="shop__item-img" src="">
                <p class="shop__item-name">Best laptop for Solidworks</p><span class="shop__item-price">$</span>
              </div>
               	
              <div class="shop__item"><a class="shop__item-link" href="https://python.engineering/best-laptop-for-roblox/"></a><img class="shop__item-img" src="">
                <p class="shop__item-name">Best laptop for Roblox</p><span class="shop__item-price">$</span>
              </div>
               	
              <div class="shop__item"><a class="shop__item-link" href="https://python.engineering/best-computer-for-crypto-mining/"></a><img class="shop__item-img" src="">
                <p class="shop__item-name">Best computer for crypto mining</p><span class="shop__item-price">$</span>
              </div>
               	
              <div class="shop__item"><a class="shop__item-link" href="https://python.engineering/best-laptop-for-sims-4/"></a><img class="shop__item-img" src="http://python.engineering/wp-content/uploads/2022/04/pye-best-laptop-for-sims-4.jpg">
                <p class="shop__item-name">Best laptop for Sims 4</p><span class="shop__item-price">$</span>
              </div>
              
            </div>
          </div>

          <div class="hub_ad">
            <div id="ezoic-pub-ad-placeholder-106" style="position:sticky; position:-webkit-sticky; top:0; margin-top:10px; z-index: 1000">
             <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9381065361874746"
                crossorigin="anonymous"></script>
             <!-- PYE aside NEW -->
             <ins class="adsbygoogle"
                style="display:block"
                data-ad-client="ca-pub-9381065361874746"
                data-ad-slot="8755532771"
                data-ad-format="auto"
                data-full-width-responsive="true"></ins>
             <script>
                (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
             </script> 
            </div>          
          </div>


          <div class="l-questions l-questions--mt">
            <p class="l-questions__title">Latest questions</p>
            <div class="l-questions__list">
            
            <div class="l-questions__item"><a class="l-questions__item-link" href="https://python.engineering/8134602-psycopg2-insert-multiple-rows-with-one-query/"></a>
              <div class="l-questions__item-tags"><span class="l-questions__item-tag violet">NUMPY</span><span class="l-questions__item-tag yellow">NUMPY</span></div>
              <p class="l-questions__item-title">psycopg2: insert multiple rows with one query</p>
              <p class="l-questions__item-answers"><span>12</span> answers</p>
            </div>
            
            <div class="l-questions__item"><a class="l-questions__item-link" href="https://python.engineering/3930188-how-to-convert-nonetype-to-int-or-string/"></a>
              <div class="l-questions__item-tags"><span class="l-questions__item-tag violet">NUMPY</span><span class="l-questions__item-tag yellow">NUMPY</span></div>
              <p class="l-questions__item-title">How to convert Nonetype to int or string?</p>
              <p class="l-questions__item-answers"><span>12</span> answers</p>
            </div>
            
            <div class="l-questions__item"><a class="l-questions__item-link" href="https://python.engineering/33945261-how-to-specify-multiple-return-types-using-type-hints/"></a>
              <div class="l-questions__item-tags"><span class="l-questions__item-tag violet">NUMPY</span><span class="l-questions__item-tag yellow">NUMPY</span></div>
              <p class="l-questions__item-title">How to specify multiple return types using type-hints</p>
              <p class="l-questions__item-answers"><span>12</span> answers</p>
            </div>
            
            <div class="l-questions__item"><a class="l-questions__item-link" href="https://python.engineering/51922480-javascript-error-ipython-is-not-defined-in-jupyterlab/"></a>
              <div class="l-questions__item-tags"><span class="l-questions__item-tag violet">NUMPY</span><span class="l-questions__item-tag yellow">NUMPY</span></div>
              <p class="l-questions__item-title">Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab</p>
              <p class="l-questions__item-answers"><span>12</span> answers</p>
            </div>
            
            </div>
            <div class="l-questions__more-link"><a href="/cat/wiki/so/">All questions</a></div>
          </div>
          <div class="hub_ad">
            <div id="ezoic-pub-ad-placeholder-106" style="position:sticky; position:-webkit-sticky; top:0; margin-top:10px; z-index: 1000">
             <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9381065361874746"
                crossorigin="anonymous"></script>
             <!-- PYE aside NEW -->
             <ins class="adsbygoogle"
                style="display:block"
                data-ad-client="ca-pub-9381065361874746"
                data-ad-slot="8755532771"
                data-ad-format="auto"
                data-full-width-responsive="true"></ins>
             <script>
                (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
             </script> 
            </div>          
          </div>          
        </div>
      </div>
    </div>
  </div><!-- news -->
  <div class="news">
    <div class="container">
      <h2 class="news__title h2">News</h2>
      <div class="news__items">

  
      <!--
      <a class="news__item" href="https://python.engineering/w4-games-called-for-directx12-support-in-the-new-version-of-the-godot-game-engine/" style="background-image: url('https://python.engineering/wp-content/uploads/2022/08/pye-directx12-13-08-2022.jpeg')">
      -->
      <a class="news__item" href="https://python.engineering/w4-games-called-for-directx12-support-in-the-new-version-of-the-godot-game-engine/" style="background-color: #243978;">
        <span class="news__item-overlay">
         <span class="news__item-cat">13/08/2022</span>
         <span class="news__item-title">W4 Games called for DirectX12 support in the new version of the Godot game engine</span>
        </span>
      </a>
  
      <!--
      <a class="news__item" href="https://python.engineering/sk-hynix-wants-to-build-a-chip-testing-and-packaging-plant-in-the-us/" style="background-image: url('https://python.engineering/wp-content/uploads/2022/08/pye-hynix-13-08-2022.jpeg')">
      -->
      <a class="news__item" href="https://python.engineering/sk-hynix-wants-to-build-a-chip-testing-and-packaging-plant-in-the-us/" style="background-color: #243978;">
        <span class="news__item-overlay">
         <span class="news__item-cat">13/08/2022</span>
         <span class="news__item-title">SK Hynix wants to build a chip testing and packaging plant in the US</span>
        </span>
      </a>
  
      <!--
      <a class="news__item" href="https://python.engineering/the-developer-showed-that-ddr5-memory-diagnostics/" style="background-image: url('https://python.engineering/wp-content/uploads/2022/08/pye-ddr5-13-08-2022.jpeg')">
      -->
      <a class="news__item" href="https://python.engineering/the-developer-showed-that-ddr5-memory-diagnostics/" style="background-color: #243978;">
        <span class="news__item-overlay">
         <span class="news__item-cat">13/08/2022</span>
         <span class="news__item-title">The developer showed that DDR5 memory diagnostics in the not yet presented version of MemTest86 was taken to a new level</span>
        </span>
      </a>
       
      </div>
    </div>
  </div>
<!-- /new -->

<br>

<!-- wiki -->
  <div class="wiki">
    <div class="container">
      <h2 class="wiki__title h2">Wiki</h2>
      <div class="wiki-grid">
        
        <div class="l-questions__item"><a class="l-questions__item-link" href="https://python.engineering/python-opencv-cv2-puttext-method/"></a>
          <div class="l-questions__item-tags">
           <a href=""><span class="l-questions__item-tag violet">__del__</span></a>
          </div>
          <p class="l-questions__item-title">Python OpenCV | cv2.putText () method</p>
        </div>
        
        <div class="l-questions__item"><a class="l-questions__item-link" href="https://python.engineering/numpy-arctan2-python/"></a>
          <div class="l-questions__item-tags">
           <a href=""><span class="l-questions__item-tag violet">__del__</span></a>
          </div>
          <p class="l-questions__item-title">numpy.arctan2 () in Python</p>
        </div>
        
        <div class="l-questions__item"><a class="l-questions__item-link" href="https://python.engineering/python-os-path-realpath-method/"></a>
          <div class="l-questions__item-tags">
           <a href=""><span class="l-questions__item-tag violet">__del__</span></a>
          </div>
          <p class="l-questions__item-title">Python | os.path.realpath () method</p>
        </div>
        
        <div class="l-questions__item"><a class="l-questions__item-link" href="https://python.engineering/python-opencv-cv2-circle-method/"></a>
          <div class="l-questions__item-tags">
           <a href=""><span class="l-questions__item-tag violet">around</span></a>
          </div>
          <p class="l-questions__item-title">Python OpenCV | cv2.circle () method</p>
        </div>
        
        <div class="l-questions__item"><a class="l-questions__item-link" href="https://python.engineering/python-opencv-cv2-cvtcolor-method/"></a>
          <div class="l-questions__item-tags">
           <a href=""><span class="l-questions__item-tag violet">cvtcolor</span></a>
          </div>
          <p class="l-questions__item-title">Python OpenCV cv2.cvtColor () method</p>
        </div>
        
        <div class="l-questions__item"><a class="l-questions__item-link" href="https://python.engineering/python-move-element-to-end-of-the-list/"></a>
          <div class="l-questions__item-tags">
           <a href=""><span class="l-questions__item-tag violet">Python functions</span></a>
          </div>
          <p class="l-questions__item-title">Python - Move item to the end of the list</p>
        </div>
        
        <div class="l-questions__item"><a class="l-questions__item-link" href="https://python.engineering/time-perf_counter-function-in-python/"></a>
          <div class="l-questions__item-tags">
           <a href=""><span class="l-questions__item-tag violet">Counters</span></a>
          </div>
          <p class="l-questions__item-title">time.perf_counter () function in Python</p>
        </div>
        
        <div class="l-questions__item"><a class="l-questions__item-link" href="https://python.engineering/python-check-if-one-list-is-subset-of-other/"></a>
          <div class="l-questions__item-tags">
           <a href=""><span class="l-questions__item-tag violet">__dict__</span></a>
          </div>
          <p class="l-questions__item-title">Check if one list is a subset of another in Python</p>
        </div>
        
        <div class="l-questions__item"><a class="l-questions__item-link" href="https://python.engineering/python-os-path-join-method/"></a>
          <div class="l-questions__item-tags">
           <a href=""><span class="l-questions__item-tag violet">__del__</span></a>
          </div>
          <p class="l-questions__item-title">Python os.path.join () method</p>
        </div>
        
      </div>
    </div>
  </div>   
<!-- /wiki -->  


<!-- new footer -->
  <footer class="footer">
    <div class="container">
      <div class="footer__row">
        <div class="footer__left"><img class="footer__logo" src="/wp-content/themes/nimani/img/footer-logo.svg" alt="Python Engineering">
          <p class="footer__copyright">© 2017—2022 <br> Python Engineering Hub</p>

          <p class="footer__desc">
<a href="/cat/wiki/" class="footer__nav-link">EN</a> | <a href="/cat/es_sp/" class="footer__nav-link">ES</a> | <a href="/cat/de_de/" class="footer__nav-link">DE</a> | <a href="/cat/fr_fr/" class="footer__nav-link">FR</a> | <a href="/cat/it_it/" class="footer__nav-link">IT</a> | <a href="/cat/ru_ru/" class="footer__nav-link">RU</a> | <a href="/cat/tr_tr/" class="footer__nav-link">TR</a> | <a href="/cat/pl_pl/" class="footer__nav-link">PL</a> | <a href="/cat/pt_pt/" class="footer__nav-link">PT</a> | <a href="/cat/ja_jp/" class="footer__nav-link">JP</a> | <a href="/cat/ko_kr/" class="footer__nav-link">KR</a> | <a href="/cat/zh_cn/" class="footer__nav-link">CN</a> | <a href="/cat/hi_in/" class="footer__nav-link">HI</a> | <a href="/cat/nl_nl/" class="footer__nav-link">NL</a>
          </p>  
          <br>          
          <p class="footer__desc">
          Python.Engineering is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to amazon.com
          </p>

        </div>
        <div class="footer__nav-col">
          <p class="footer__nav-title">Python</p>
          <ul class="footer__nav-list">
            <li class="footer__nav-item"><a class="footer__nav-link" href="/cat/loops/">Loops</a></li>
            <li class="footer__nav-item"><a class="footer__nav-link" href="/cat/counters/">Counters</a></li>
            <li class="footer__nav-item"><a class="footer__nav-link" href="/cat/numpy/">NumPy</a></li>
            <li class="footer__nav-item"><a class="footer__nav-link" href="/cat/nlp/">NLP</a></li>
            <li class="footer__nav-item"><a class="footer__nav-link" href="/cat/regex/">Regular Expressions</a></li>
          </ul>
        </div>
        <div class="footer__nav-col">
          <p class="footer__nav-title">Wiki</p>
          <ul class="footer__nav-list">
            <li class="footer__nav-item"><a class="footer__nav-link" href="/cat/news/">Tech news</a></li>            
            <li class="footer__nav-item"><a class="footer__nav-link" href="/cat/wiki/">Python Wiki</a></li>
            <li class="footer__nav-item"><a class="footer__nav-link" href="/cat/wiki/so/">StackOverflow</a></li>
            <li class="footer__nav-item"><a class="footer__nav-link" href="/cat/php/">PHP</a></li>
            <li class="footer__nav-item"><a class="footer__nav-link" href="/cat/javascript/">JavaScript</a></li>
          </ul>
        </div>
        <div class="footer__nav-col">
          <p class="footer__nav-title">Books</p>
          <ul class="footer__nav-list">
            <li class="footer__nav-item"><a class="footer__nav-link" href="/cat/books/">All books</a></li>
            <li class="footer__nav-item"><a class="footer__nav-link" href="/cat/computations/">Computations</a></li>
            <li class="footer__nav-item"><a class="footer__nav-link" href="/cat/development/">Development</a></li>
            <li class="footer__nav-item"><a class="footer__nav-link" href="/cat/cryptography/">Cryptography</a></li>
            <li class="footer__nav-item"><a class="footer__nav-link" href="/cat/beginners/">For dummies</a></li>
            <li class="footer__nav-item"><a class="footer__nav-link" href="/cat/bigdata/">Big Data</a></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </footer>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.0.min.js"></script>
  <script src="/wp-content/themes/nimani/js/libs.js"></script>
  <script src="/wp-content/themes/nimani/js/index.js"></script>
  <script src="/wp-content/themes/nimani/js/vendor/lazysizes.min.js" async></script>
  <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-Q022WLXW4X" async></script>
  <script async src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/google/code-prettify@master/loader/run_prettify.js?autoload=true&skin=desert&lang=python"></script>
  <script type="text/javascript">
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
      let arrayCode = document.querySelectorAll('pre');
      arrayCode.forEach(element => {
        element.classList.add("prettyprint");
      });
    });    
  </script>
  <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'G-Q022WLXW4X');
  </script>


<!-- ===================== LEAVE POPUP ===================== -->

<!--   <script src="/wp-content/themes/nimani/js/ouibounce.js"></script>
  <script>
   // if you want to use the 'fire' or 'disable' fn,
   // you need to save OuiBounce to an object
   var _ouibounce = ouibounce(document.getElementById('ouibounce-modal'), {
    aggressive: true,
    timer: 0,
    delay: 1000,
    callback: function() { console.log('ouibounce fired!'); }
   });

   $('body').on('click', function() {
    $('#ouibounce-modal').hide();
   });

   $('#ouibounce-modal .modal-footer').on('click', function() {
    $('#ouibounce-modal').hide();
   });

   $('#ouibounce-modal .modal').on('click', function(e) { e.stopPropagation();});
  </script>

  <script>
  $("#reload_form_button" ).click(function() {
    console.log("hui");
  $('#reload_form').load('/wp-content/themes/nimani/af.html');
  });
  </script> -->
<!-- ===================== /LEAVE POPUP ===================== -->


</body>

</html>
<!-- /new footer -->