JavaScript Uzyskaj wartość atrybutu tytułu

| | | | | | |

Tag HTML

</pre> określa tytuł strony internetowej. Tytuł ten pojawia się na pasku kart przeglądarki oraz po dodaniu strony do listy ulubionych. Wszystkie strony internetowe muszą zawierać tag <pre class="prettyprint"><title></pre> .</em></p><p>Podczas tworzenia strony internetowej należy określić jej tytuł. Załóżmy na przykład, że tworzysz stronę główną witryny lokalnej piekarni. Możesz chcieć, aby nazwa piekarni była wyświetlana jako tytuł strony internetowej.</p><p>Tutaj pojawia się tag HTML <em><pre class="prettyprint"><title></pre></em> Znacznik <em> Znacznik <pre class="prettyprint"><title></pre></em> definiuje tytuł dokumentu w HTML i jest umieszczany w sekcji nagłówka strony internetowej. W tym samouczku omówimy, z odniesieniem do przykładu, znaczenie tagu <em><pre class="prettyprint"><title></pre></em> i sposób, w jaki można go używać w swoim kodzie.</p><h2> Odświeżacz nagłówka HTML</h2><p>W HTML element <em><head></em> służy do przechowywania elementów nagłówka. Elementy te dostarczają dodatkowych informacji o stronie internetowej, takich jak ikona, która powinna pojawić się na stronie internetowej.</p><p>Razem elementy sekcji <em><head></em> opisują kluczowe informacje na temat dokument. Mogą kierować przeglądarkę do arkuszy stylów i skryptów używanych w dokumencie (jeśli są używane).</p><h2>HTML <pre class="prettyprint"><title></pre></h2><p>HTML <em><pre class="prettyprint"> <title></pre></em> tag określa tytuł dokumentu. Ten tag pojawia się wewnątrz tagu <em><head></em>. Ten tag powinien podsumować przeznaczenie strony internetowej. Wystarczy określić jeden tag <pre class="prettyprint"><title></pre> na stronę.</p><p>Spójrzmy na składnię tego tagu:</p> <p>Znacznik <pre class="prettyprint"><title></pre> zawiera zarówno znacznik otwierający, jak i zamykający. Pomiędzy tymi tagami napisaliśmy tytuł strony internetowej.</p> </div>  </div>  </a> </div> <p>Tekst naszego tagu <pre class="prettyprint"><title></pre> nie pojawia się na stronie internetowej. Dzieje się tak, ponieważ nasz tag <pre class="prettyprint"><title></pre> jest zawarty w tagu <head> zamiast tagu <body> na naszej stronie internetowej.</p><p>Nasz tytuł powyżej jest mocny, ponieważ mówi użytkownik dokładnie jaką stronę przegląda. Określiliśmy również nazwę witryny, co pozwala uniknąć nieporozumień, jeśli użytkownik ma wiele otwartych kart z tytułem „Strona główna”.</p><p>Tytuł powinien być jasny, łatwy do odczytania i niezbyt długi. Rozważ następujące przykładowe nagłówki:</p><ul><li>Blog – Profesjonalna Karma</li><li>Skontaktuj się z Profesjonalną Karmą</li><li>Blog Profesjonalnej Karmy</li></ul> <p>Wszystkie te tytuły wyrażają cel strony. nie powinno to być zbyt długie, ponieważ tytuły mają tylko ograniczone miejsce na pasku kart.</p><p>Tag <pre class="prettyprint"><title></pre> obsługuje wszystkie atrybuty globalne, na przykład w HTML5. Ten tag jest obsługiwany przez wszystkie główne nowoczesne przeglądarki. Znacznik tytułu nie ma atrybutu HTML specyficznego dla elementu.</p><h2>Przykładowy znacznik HTML title</h2><p>Element HTML title jest zdefiniowany wewnątrz znacznika <em><head></em> na stronie HTML. Załóżmy, że tworzymy stronę internetową dla naszej lokalnej piekarni, Joseph Abrams & Sons. Obecnie budujemy stronę główną i chcemy, aby nazwa cukierni pojawiała się w tytule witryny.</p><p>Możemy użyć następującego kodu, aby ustawić tytuł naszej strony na „ <em>Giuseppe Abrams & Rys.</em> :</p><p>Gdy otwierana jest strona internetowa naszej witryny, tytuł strony jest ustawiany na „<em>Joseph Abrams & Sons</em>”.</p> </a> </div> <p>Teraz przypuśćmy, że stworzyliśmy wcześniej stronę kontaktową dla naszej lokalnej piekarni. Moglibyśmy użyć tytułu „ <em>Kontakt | Joseph Abrams i synowie</em> & bdquo;. Ten tytuł jest prosty i dobrze opisuje przeznaczenie naszej strony internetowej.</p><h2>Dlaczego powinieneś używać tagu <pre class="prettyprint"><title></pre>?</h2><p>Istnieje liczba powodów, dla których określenie tagu tytułu dokumentu jest ważne.</p><p>Po pierwsze, tag <em><pre class="prettyprint"><title></pre></em> wyświetla tytuł strony na pasku tytułu przeglądarki internetowej . Na przykład tytuł tej strony to „<em>HTML Title Tag: A How-To | Python.Engineering</em>”. Pojawia się on w nazwie karty tej witryny.</p><p>Drugi , znacznik <em> Znacznik <pre class="prettyprint"><title></pre></em> oznacza stronę internetową, gdy jest ona dodawana do zakładek lub zapisywana jako ulubiona w przeglądarce internetowej użytkownika. Określony tytuł będzie automatycznie zapisywany . Jeśli nie użyjesz odpowiedniego tytułu strony internetowej, użytkownik może mieć trudności ze znalezieniem Twojej strony w swoich ulubionych.</p><p>Wyszukiwarki zależą od treści tagu. tytuł. Tytuł określony w a znacznik tytułu będzie tytułem strony internetowej na stronie wyników wyszukiwania (SERP). SERP to wpis na stronie wyników wyszukiwania.</p><p>Dodatkowo zawartość <em><pre class="prettyprint"> Tag <title></pre></em> służy do określania tematu strony internetowej przez wyszukiwarki.</p><p>Więc teraz, gdy znamy <em><pre class="prettyprint"><title></pre></em> tagi są ważne, możesz się zastanawiać: jak używać tagu HTML title? Odpowiedzmy na to pytanie.</p><h2>Wniosek</h2><p>T znacznik <em><pre class="prettyprint"><title></pre></em> wskazuje tytuł dokumentu HTML. Tytuł ten jest wyświetlany w nazwach zakładek przeglądarki internetowej. Jest również używany przez wyszukiwarki podczas przetwarzania strony internetowej w celu określenia tytułu i tematu.</p> </a> </div> <p> W tym samouczku omówiono podstawy tagu HTML <em><pre class="prettyprint"><title></pre></em>, odwołując się do przykładu. Jesteś teraz gotowy, aby zacząć używać tagu tytułu jako ekspert HTML!</p><p>Chcesz dowiedzieć się więcej o kodowaniu HTML ? Zapoznaj się z naszym <a href="/learn-html/"> przewodnikiem edukacyjnym HTML </a>. Ten przewodnik zawiera listę najlepszych zasobów edukacyjnych i kursów dla początkujących. i średniozaawansowani programiści. Znajdziesz również najlepsze książki do przeczytania na temat HTML.</p>  </div>