Zestaw JavaScript iframe Src

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tag HTML iframe osadza dokument internetowy na stronie internetowej. Osadzonym dokumentem może być plik PDF, strona internetowa lub inny zasób. Atrybut src określa lokalizację zasobu wbudowanego.

Można osadzić zawartość dokumentu internetowego , np. PDF lub mapa z Google Maps, na innej stronie, używając HTML.

W tym miejscu wkracza HTML