Formularz działania JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Atrybut akcji formularza HTML określa, co powinno się stać z danymi, gdy formularz zostanie przesłany na stronę internetową. Wartością atrybutu działania powinien być adres URL zasobu internetowego, który będzie przetwarzał zawartość formularza.

Gdy tworzysz formularze i żądasz danych w swojej witrynie lub aplikacji internetowej, często chcesz coś zrobić ze swoimi danymi, prawda? W tym miejscu do akcji wkracza atrybut działania kształtu .

Powinieneś znać podstawy tworzenia formularza w HTML . Zasadniczo umieszczasz zawartość formularza w znaczniku elementu

. W tagu otwierającym jest kilka atrybutów, których możemy użyć, a jednym z nich jest akcja.

Atrybut akcji służy do określenia, gdzie chcemy wysłać dane formularza po przesłaniu formularza. Tak więc wartością działania jest strona, która przetworzy formularz.

Atrybut działania formularza HTML

Atrybut działania formularza HTML wskazuje adres URL, który będzie przetwarzał zawartość formularza . Musisz upewnić się, że zasób sieciowy wskazywany przez atrybut action akceptuje metodę określoną w atrybucie „method”

Rzućmy okiem na składnię atrybutu action: .

Atrybut akcji pojawia się pomiędzy naszą etykietą otwierającą . Ten atrybut jest często używany z atrybutem metody .

Domyślnie atrybut metody jest ustawiony na „get”. Oznacza to, że Twój formularz prześle dane w żądaniu HTTP GET po przesłaniu. Możesz zmodyfikować metodę, określając „method = „post”” w otwierającym tagu

Dane formularza są wysyłane na adres URL „działania” po kliknięciu przycisku przesyłania

przykładowa akcja z formularza HTML

Popatrz na przykład:

Powyżej akcja wysyła nazwę użytkownika i dane e-mail do strony o nazwie process.html. nazwa użytkownika i dane e-mail mają typ d `input "text. — Definiujemy przycisk z typem danych wejściowych "submit". Gdy go klikniesz, ten przycisk oznaczy nasze dane na naszym adresie URL akcji.

Teraz wprowadź powyższy przykład formularza - .to w rzeczywistym pliku HTML, a następnie .utwórz plik o nazwie process.html w tym samym folderze. Ten plik musi mieć następującą zawartość:

Ten kod definiuje prostą stronę internetową, która pokazuje akapit tekstu po załadowaniu strony. Wróć do naszego Formularz online, które określiliśmy wcześniej i skompilować go:

OWvTniC0yol39X kliknij 2XOWvTniC0XP> OwvTniC0yo lewa. więc zauważyłeś pasek adresu URL, co to za dodatkowe dane? dane po znaku „?” Symbole są parametrami zapytania i oznaczyliśmy żądanie jako GET, dane są przekazywane jako parametry zapytania

 zrzut ekranu 10 02.08.2020 34 godzina czternasta „> </ figure> <p> W tym przykładzie, można by pomyśleć, że nie jest bardzo użyteczne. Co jest prawdziwe . na ogół atrybut action służy do wysłania zawartości formularza do stron serwera. na przykład możemy użyć pliku php o nazwie process.php.</p><p>process.php wtedy zrobi całą magię z danymi. ta strona może zapisać nasze dane w bazie danych lub zarejestrować się na Twoje ulubione wydarzenie, jak je nazwiesz. PHP to potężny język skryptowy serwera, często używany w tworzeniu stron internetowych. Jeśli korzystałeś wcześniej z WordPressa, prawdopodobnie niektóre przetworzone dane są przetwarzane przez PHP.</p> </a> </div> <p>Aby dowiedzieć się więcej o PHP, zobacz nasz <a href= Przewodnik po PHP .

Czy atrybut action jest wymagany?

W HTML4 odpowiedź brzmiałaby tak. dzisiaj w HTML5 nie ma potrzeby określania atrybutu działania. masz tag formularza bez atrybutu akcji, dane zostaną wysłane na jego własną stronę.

Dlaczego powinniśmy to robić? Wraz z pojawieniem się aplikacji jednostronicowych (ZPS) , możemy chcieć przetwarzać dane naszego formularza za pomocą JavaScript. Lub możemy chcieć przetwarzać nasze dane przy użyciu innego frameworka, takiego jak React / Angular.

Jeśli używamy Vanilla JavaScript, często dodajemy JavaScript Audit Audit kiedy formularz został przesłany.

Wniosek

Atrybut akcji formularza HTML określa, co dzieje się z treścią formularza po przesłaniu formularza. Atrybut akcji przyjmuje adres URL jako argument.

Czy chcesz zostać programistą internetowym? Zapoznaj się z naszym Kompletnym przewodnikiem dotyczącym nauki języka HTML . Znajdziesz porady ekspertów dotyczące nauki języka HTML, a także listę najlepszych kursów online i zasobów edukacyjnych.