Etykieta przycisku JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tag przycisku HTML służy do tworzenia klikalnego przycisku w formularzu HTML. Pozwala użytkownikowi na przesłanie informacji w jakiejś formie na stronie internetowej. Styl przycisku można kontrolować za pomocą CSS.

Gdy tworzysz formularz na stronie internetowej, musisz utworzyć przycisk, który można kliknąć, aby użytkownik mógł przesłać formularz. Na przykład możesz mieć formularz zamówienia w witrynie handlu elektronicznego, który zbiera informacje o dostawie od użytkownika. Po wypełnieniu formularzy przez użytkownika powinien pojawić się przycisk, który należy kliknąć, aby przesłać informacje.

to miejsce, w którym znajduje się kod HTML w HTML. Omówimy również atrybuty, których możesz użyć do utworzenia przycisku niestandardowego i zbadamy kilka przykładów tych atrybutów w działaniu.

Zaktualizowany formularz HTML

Formularze HTML służą do zbierania na stronie internetowej różnych typów danych wprowadzanych przez użytkowników, takich jak nazwiska, numery telefonów lub adresy.

Każdy formularz zawiera elementy wejściowe, które umożliwiają użytkownikom przesyłanie informacji do witryny. Na przykład strona internetowa może mieć formularz zamówienia, który zawiera elementy formularza do zbierania nazwy użytkownika, daty urodzenia, informacji o karcie kredytowej i innych.

Używany jest aby utworzyć formularz w HTML. Oto prosty przykład używanego do tworzenia kształtu, który zbiera nazwę użytkownika:

Znacznik formularza może zawierać wiele tagów lub inne elementy wprowadzane przez użytkownika, takie jak pola wyboru . Dodatkowo formularz musi zawierać Znajdź odpowiedni Bootcamp

Oto jak wygląda nasz przycisk na strona internetowa:

 T2EtZ5J4P2s1cbcWl5XhnxkV2LBddqnXHZCRN5Ij5ar7hjumzZimB1hJg IovfjLkqU5yz1Kp29DUy4GXkyNknZUROEhEzdNYEBnNr4 W SC7PgkwUQtwb5kUzO6 FOfTpFwK4js „> </ figure> <p> Teraz, gdy mamy przycisk na naszej stronie internetowej, użytkownik może <p> wprowadź informacje wprowadzone w formularzu. </> <code></code>. Na przykład Internet Explorer przed wersją 9 wysyła tekst między tagiem otwierającym i zamykającym <code></code> zawiera szereg atrybutów, których można użyć do tworzenia niestandardowy przycisk. Dodatkowo <code></code>.</p><p><code>autofokus</code> służy do określenia, że przycisk powinien automatycznie otrzymują fokus po załadowaniu strony internetowej. Oto składnia <code>autofocus</code>:</p> <h3>wyłączone </h3> <p><code>wyłączone</code> wyłącza atrybut na przycisku, co oznacza, że użytkownicy nie mogą wchodzić w interakcję z artykułem. Oto składnia <code>wyłączone</code>:</p> <p>Jak widać poniżej, nasz przycisk jest wyszarzony i nie można go kliknąć:</p> </a> </div> <figure class =