Podciąg JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Metoda JavaScript substring() pobiera zakres znaków między dwoma pozycjami indeksu. Możesz użyć podciągu (), aby pobrać znaki aż do końca ciągu, pomijając pozycję indeksu końcowego.

Podciąg to mniejsza część większego ciągu. Programiści używają podkanałów, aby wyodrębnić określone dane, których potrzebują w ciągu.

Na przykład możesz podzielić dzień, miesiąc i rok daty urodzenia użytkownika na trzy zmienne. Pozwala to na przechowywanie każdej wartości osobno zamiast przechowywania daty urodzenia jako zmiennej.

Lub możesz podzielić ciąg, aby uzyskać dwie pierwsze litery nazwy użytkownika. W tym przewodniku dowiemy się, jak używać podciągu w JavaScript.

Jak używać metody podciągu JavaScript

Wyciągi procesu JavaScript () część ciągu między dwiema wartościami indeksu. Bez drugiego indeksu wartości, podciąg () pobiera wszystkie znaki po numerze określonego indeksu

Metoda podciąg () przyjmuje dwa argumenty:.

  • Pozycja, w której podciąg powinien zacząć się ; oraz
  • Pozycję, w której podciąg powinien Zatrzymać

Spójrzmy na składnię tej metody:

Podciąg () jest dołączany na końcu ciągu. Tylko parametr startowy jest potrzebny do działania metody substring()

Przykłady podrzędnych ciągów w języku JavaScript

Pobierz znaki na końcu ciągu

Mamy ciąg zawierający imię kota. Chcemy usunąć pierwsze dwa znaki z imienia kota i zobaczyć, co zostało. W tym celu możemy użyć metody substring():

W pierwszym wierszu kodu definiujemy zmienną o nazwie catName. Przypisujemy tej zmiennej wartość Pickles. Następnie definiujemy zmienną JavaScript , która pobiera podciąg zmiennej catName.

Użyliśmy 2 jako parametr w polu metoda podciągu (). Oznacza to, że metoda zwraca każdą literę po drugim indeksie w ciągu. Oto dane wyjściowe dla naszego przykładu:

kles

Teraz możemy zobaczyć wszystkie litery pojawiające się po pozycji indeksu 2.

Pobierz znaki z zakresu

h3>

Jeśli próbujemy pobrać część ciągu, który zaczyna się jednym znakiem, a kończy drugim, powinniśmy przekazać dwie wartości do > substring () Pierwszy argument to początek, a drugi to koniec znak.

Potrzebujemy pierwszych trzech znaków imienia naszego kota:

Wyjście dla przykładu jest takie jak powyżej:

Pic

Nasz ciąg zawiera wszystkie znaki z zakresu indeksu 0 i 3. Pamiętaj , ciągi są indeksowane do zera. Oznacza to, że jeśli chcesz pobrać pierwszy znak ciągu musisz zacząć swój podciąg od 0.

Pobierz ostatni znak

Pobieramy ostatni znak naszego łańcucha. W metodzie substring nie możemy używać ujemnych liczb indeksowych. Zamiast tego możemy użyć metody length, aby znaleźć długość łańcucha. Następnie możemy użyć tej liczby do pobrania ostatniego znaku w naszym ciągu:

Wynik:

s

ten przykład, catName.length pobiera długość naszego łańcucha - liczbę jego znaków -. i zwraca ostatni znak w łańcuchu

Wniosek

Metoda zwraca podciąg znaków JavaScript () między dwiema wartościami indeksu ‚Ęã‚Ęãw listingu. Jeśli nie określisz końcowej wartości indeksu, substring () zwróci wszystkie znaki po danej pozycji indeksu.

Deweloperzy używają metody substring (), aby podzielić ciąg na wiele części. Jest to przydatne, jeśli programista potrzebuje tylko jednej informacji z ciągu

Aby dowiedzieć się więcej o kodowaniu w JavaScript, przeczytaj nasz przewodnik po najlepsze samouczki dla początkujących JavaScript .