funkcja javascript

| | | | | | | |

Funkcje JavaScript to niestandardowe bloki kodu, które można ponownie wykorzystać. Funkcje pozwalają, aby kod był bardziej modułowy i są niezbędne do programowania obiektowego. Funkcje można zdefiniować za pomocą instrukcji lub wyrażeń.

Jeśli chcesz nauczyć się JavaScript i chcesz poznać podstaw, funkcje JS są zdecydowanie czymś, co musisz wiedzieć. Jeśli spędziłeś czas pracując z językiem programowania, będziesz wiedział, że funkcje są elementami składowymi złożonych programów, ale możesz nie wiedzieć, jak one działają. Funkcje pozwalają na jednokrotne napisanie kodu dla typowych procesów, zamiast powtarzania go wiele razy.

Funkcje to bloki kodu, które wykonują akcję i mogą zwrócić wartość. Funkcje można dostosować do własnych potrzeb i można ich użyć, aby uczynić kod bardziej wydajnym i modułowym

W tym samouczku omówimy podstawowe funkcje:. Jak zdefiniować funkcję, jak wywołać funkcję i kiedy mogą być przydatne.

Jak używać funkcji definiowania JavaScript

Istnieją dwa sposoby definiowania funkcji JavaScript: poprzez deklaracje i wyrażenia. Zacznijmy od metody deklaracji do zdefiniowania funkcji.

JavaScript deklaracje funkcji

deklaracje funkcji określają wywoływaną funkcję. Aby zdefiniować ten typ funkcji, należy rozpocząć kod od słowa kluczowego funkcji , po którym następuje nazwa funkcji. Oto przykład:

Nazwy funkcji podlegają tym samym regułom co zmienne: mogą używać, podkreślać, pisać cyfry i często są pisane w przypadku wielbłądów. Następnie po nazwie zmiennej można umieścić szereg nawiasów, w których mogą być przechowywane opcjonalne parametry. Wrócimy do tego w dalszej części artykułu.

Wtedy, podobnie jak instrukcja lub for if, kod funkcji będzie w nawiasach klamrowych. Oto przykład funkcji, która wyświetli Google w konsoli:

Wewnątrz JS printGoogle() znajduje się instrukcja console .log() , która zostanie wykonana po wywołaniu funkcji . Ale nic się nie stanie, dopóki nie wywołamy funkcji. Jeśli chcemy wywołać funkcję, możemy użyć tego kodu:

Teraz zamierzamy scalić nasz kod w jedną funkcję, nazwijmy to:

Wynikiem tej funkcji będzie Google. printGoogle () zwróci wynik po wywołaniu, w tym przypadku w ostatniej linii

Teraz nasz kod print jest gotowy, możemy go uruchamiać tyle razy, ile chcemy, wywołując funkcję printGoogle () .

funkcja wyrażenia JavaScript

Innym sposobem zadeklarowania funkcji jest utworzenie wyrażenia funkcji. Możemy to zrobić, przypisując funkcję do zmiennej

Let ". S używa tego samego przykładu powyżej. Zamiast deklarować samą funkcję, możemy zamiast tego przypisać ją do zmiennej. Oto przykład:

Aby wywołać to wyrażenie, dodajemy wiersz kodu google () za każdym razem, gdy chcemy uruchomić wyrażenie.

Teraz, gdy znamy dwa sposoby deklarowania funkcji, możemy zbadać, jak dostosować tę funkcję programistyczną. W powyższym kodzie stworzyliśmy funkcję, która drukuje Google na konsoli.

Aby wydrukować inną nazwę, np. Facebook, musimy zmienić kod. Jeśli chcemy, aby użytkownicy odwiedzający naszą stronę internetową wprowadzili preferowaną nazwę firmy i wydrukowali ją w konsoli, nasza funkcja nie zadziała.

Więc musimy użyć parametrów. Jeśli dodamy parametr name do naszej funkcji JS, możemy wydrukować nazwę na konsoli za pomocą naszej funkcji. Oto przykład:

Nazwa funkcji to printCompany(), a nasz parametr to name. Parametr można następnie wywołać w funkcji JavaScript. W powyższym przykładzie używamy parametru name do zmiany tego, co zostanie wydrukowane w wierszu kodu console.log()

Ale nie zdefiniowaliśmy jeszcze naszej nazwy. Aby zdefiniować parametr, musimy przypisać wartość, gdy wywołujemy naszą funkcję JavaScript. Twoją ulubioną firmą jest Snapchat. Wywołamy funkcję i wstawimy nazwę firmy jako argument w wywołaniu funkcji.

Oto przykład:

kiedy uruchomimy ten kod, zostanie wydrukowany następujący tekst:

w naszym przykład wywołujemy funkcję za pomocą printCompany(), a następnie nazywamy ją w nawiasach. Tak więc teraz możemy wielokrotnie używać naszej funkcji z różnymi nazwami.

Należy zauważyć, że możesz użyć dowolnej liczby parametrów i odwoływać się do nich w kolejności. Posłużymy się przykładem, który pokazuje działanie poniżej.

Zwracane wartości „Ęã‚Ęã

W naszych dotychczasowych przykładach nie zwróciliśmy żadnej wartości. Zamiast tego wydrukowaliśmy tekst na konsoli. Ale za pomocą funkcji możemy przypisać parametry do przetworzenia, a następnie zwrócić wartość na podstawie deklaracji return.

Oto przykład funkcji, która dodaje dwa cyfr i daje nam sumę:

W tym programie nasza funkcja jest wywoływana i przekazuje dwie liczby. Gdy ta funkcja jest wykonywana, w ostatnim wierszu naszego poprzedniego przykładu otrzymamy w zamian odpowiedź 3. Nasza lista parametrów jest oddzielona przecinkami

Program dodał 1 i 2, z nazwami parametry first i seconds i zwraca je do kodu chcesz zobaczyć te wartości, możemy dodać console.log() wokół wiersza, w którym wywołamy addNumbers (1, 2).

funkcje Under

W ECMAScript 6 istnieje bardziej zwięzły sposób definiowania funkcji znanych jako funkcja strzałki . Są one reprezentowane przez następujące wyrażenie:. =>

Te funkcje są rodzajem wyrażenia funkcji. Weźmy przykład, aby pokazać funkcje kierunku w działaniu:

Zamiast pisać , możemy użyć znaku strzałki, aby wskazać, że ogłaszamy funkcję. Istnieje kilka subtelnych różnic między funkcjami kierującymi a zwykłymi funkcjami, ale nie musisz ich znać w większości przypadków użycia.

, nie potrzebujesz nawiasów wokół nich. A jeśli nie pracujesz z żadnymi zmiennymi, powinieneś dołączyć zestaw pustych nawiasów (), w których zostaną zadeklarowane zmienne .