Jak ponownie zindeksować tablicę w PHP?

| | | | | | | | | | | | | | | |
Ponowne indeksowanie tablicy można wykonać razem z niektórymi wbudowanymi funkcjami. Te funkcje to:
  • funkcja array_combine() :Funkcja array_combine() - jest to wbudowana funkcja w PHP, która służy do łączenia dwóch tablic i utwórz nową tablicę, używając jednej tablicy dla kluczy i innej tablicy dla wartości. Oznacza to, że wszystkie elementy jednej tablicy będą kluczami nowej tablicy, a wszystkie elementy drugiej tablicy będą wartościami tej nowej tablicy.
  • Funkcja range(): funkcja range() - jest to wbudowana funkcja w PHP, która służy do tworzenia tablicy elementów dowolnego typu, takich jak liczby całkowite, alfabety w danym zakresie (od niskiego do wysokiego), tzn. pierwszy element listy jest uważany za niski, a ostatni za wysoki.
  • count() Funkcja : funkcja count() służy do zliczania bieżących elementów tablicy. Funkcja może zwrócić 0 dla zmiennej, która została ustawiona na pustą tablicę. Również dla zmiennej, która nie jest ustawiona, funkcja zwraca 0.
  • array_values ‚Ęã‚Ęã() Funkcja :Ta funkcja służy do pobierz tablicę wartości z innej tablicy, która może zawierać pary klucz-wartość lub tylko wartości. Funkcja tworzy kolejną tablicę, która przechowuje wszystkie wartości „Ę” i domyślnie przypisuje wartościom klucze numeryczne.
Użyjemy array_values „Ę” aby uzyskać wszystkie wartości „Ę” array i range(), aby utworzyć elementy tablicy, których chcemy użyć jako nowych kluczy lub nowego indeksu tablicy (reindeksowanie). Następnie funkcja array_combine() połączy tablicę jako klucze i wartości.Przykład 1:
// Zadeklaruj tablicę asocjacyjną$arr = tablica ( 0 = > `Tony` , 1 = > `Stark` , 2 = > `Żelaza` , 3 = > `Człowiek`
) ; echo " Tablica przed ponownym indeksowaniem " ; < br>// Używanie pętli foreach do drukowania elementów tablicy foreach ( $arr as $key = > $value ) { echo "Indeks:" . $klucz . "Wartość:" . $value . " ; }
// Ustaw kolejny numer thre e$New_start_index = 3; $arr = array_combine (zakres ( $New_start_index , count ( $arr ) + ( $New_start_index - 1)), array_values ‚Ęã‚Ęã ( $arr )); echo " Tablica po ponownym indeksowaniu " ;
// Używanie pętli foreach do drukowania elementów tablicy foreach ( $arr as $key = > $wartość ) { echo "Indeks:" . $klucz . "Wartość:" . $wartość . "" ; }
?>
Wyjdź:
Array przed ponownym indeksowaniem Indeks: 0 Wartość: Indeks Tony`ego: 1 Wartość: Indeks Starka: 2 Wartość: Indeks Iron: 3 Wartość: Man Array po ponownej indeksacji Indeks: 3 Wartość: Indeks Tony`ego: 4 Wartość: Indeks Starka : 5 Wartość: Iron Indeks: 6 Wartość: Man 
Przykład 2.Dodaj trochę danych na początku tablicy, a następnie wyodrębnij tablicę z indeksu.
// Zadeklaruj tablicę asocjacyjną$arr = tablica ( 0 = > `Tony` , 1 = > `Stark` , 2 = > `Żelaza` , 3 = > `Człowiek`); echo " Tablica przed ponownym indeksowaniem" ;
// Używanie pętli foreach do drukowania elementów tablicy foreach ( $arr as $klucz = > $wartość ) { echo "Indeks:" . $klucz . "Wartość:" . $value . " ; }
// Ustaw kolejny numer trzy$New_start_index = 3; $raw_data = zakres (0, $New_start_index - 1);
// Dodaj dane na początek tablicy foreach ( $raw_data as $key = > $value ) { array_unshift ( $arr , $wartość ); } $arr = array_values ‚Ęã‚Ęã ( $arr );
// Usuń niepotrzebny indeks, więc zaczynamy od 10 $arr = array_slice ( $arr , $New_start_index , count ( $arr ), true); echo "Tablica po ponownym indeksowaniu" ;
// Używanie pętli foreach do drukowania tablicy foreach ( $arr as $key = > $value ) { echo "Indeks:" . $key . "Wartość:" . $wartość . "" ; }
?>
Wyjście:
 Tablica przed ponownym indeksowaniem Indeks: 0 Wartość: Indeks Tony`ego: 1 Wartość: Indeks Starka: 2 Wartość: Indeks Iron: 3 Wartość: Man Array po ponownej indeksacji Indeks: 3 Wartość: Indeks Tony`ego: 4 Wartość: Indeks Starka: 5 Wartość : Iron Index: 6 Wartość: Man 
W tym przykładzie najpierw dodajemy jakieś dane do tablicy, a do tego robimy to ponownie za pomocą pętli, a następnie usuwamy dane które dodaliśmy, więc to też nie jest najlepsze wybór do ponownego indeksowania tablicy ... Ta metoda nie jest odpowiednia do ponownego indeksowania kluczy alfabetycznych.Przykład 3:Ten przykład ponownie indeksuje tablicę alfabetyczną „p '. Dwie dodatkowe funkcje są używane do ponownego indeksowania alfabetów:
  • Funkcja ord() :Funkcja ord() — jest wbudowaną funkcją PHP, która zwraca Wartość ASCII pierwszego znaku ciągu.
  • CHR() Funkcja:Funkcja CHR() jest wbudowaną funkcją PHP, która służy do konwersji wartości ASCII na znak.

// Zadeklaruj tablicę asocjacyjną$arr = tablica ( `a` = > `Indie` , `b` = > `Ameryka` , `c` = > `Rosja` , `d` = > `Chiny`); echo " Tablica przed ponownym indeksowaniem " ;
// Używanie pętli foreach do drukowania elementów tablicy foreach ( $arr as $key = > $wartość ) { echo "Indeks:" . $klucz . "Wartość:" . $wartość . "" ; }
// Ustaw indeks z „ p ”$New_start_index = ” p” ;
// Funkcja ord() służy do pobrania wartości ascii
// chr() funkcja konwertująca liczbę do ASCII$arr = array_combine (zakres ( $ New_start_index , chr ( count ( $arr ) + (ord ( $New_start_index ) - 1))), array_values ‚Ęã‚Ęã ( $arr )); echo " Tablica po ponownym indeksowaniu " ;
// Używanie pętli foreach do drukowania tablicy foreach ( $arr as $key = > $wartość ) { echo " Indeks:" . $key . "Wartość:" . $wartość . "" ; }
?>
Wyjście:
Tablica przed ponownym indeksowaniem Indeks: a Wartość: Indie Indeks: b Wartość: Ameryka Indeks: c Wartość: Rosja Indeks: d Wartość: Chiny Tablica po przeindeksowaniu Indeks: p Wartość: Indie Indeks: q Wartość: Ameryka Indeks: r Wartość: Rosja Indeks: s Wartość: Chiny