Jak otworzyć pliki PDF w przeglądarce internetowej za pomocą PHP?

| | | |
Uwaga:PHP w rzeczywistości nie odczytuje pliku PDF. Nie rozpoznaje pliku PDF. Przesyła tylko plik PDF do przeglądarki, aby tam przeczytać. Jeśli skopiujesz plik PDF do folderu htdocs XAMPP, nie musisz określać ścieżki do pliku.Przykład 1Ten przykład wyświetla plik PDF w przeglądarce.
// Zapisz nazwę pliku w zmiennej$file = `filename.pdf` ; $filename = `filename.pdf ` ;
// Typ treści tytułunagłówek ( `Typ treści: aplikacja / pdf` ); nagłówek ( ` Content-Disposition: inline; filename = "` . $nazwa_pliku . ` "` ); nagłówek ( ` Content-Transfer-Encoding: binarne` ); nagłówek ( ` Accept-Ranges: bytes` );
// Odczytaj plik@ readfile ( $file );
?>
Wyjście: Przykład 2:
Ten przykład wyświetla format i wyjaśnia każdą sekcję kodu< ? php
// Lokalizacja pliku PDF
// na serwerze$filename = "/ ścieżka / do / / plik.pdf" ;
// Typ treści tytułu
nagłówek ( "Typ treści: aplikacja / pdf" ); nagłówek ( " Content-Length: " . rozmiar pliku ( $nazwa_pliku ));
// Wyślij plik do przeglądarki. readfile ( $filename ); ?>
Wyjście:

Jak otworzyć pliki PDF w przeglądarce internetowej za pomocą PHP? _files: Questions

Jak otworzyć pliki PDF w przeglądarce internetowej za pomocą PHP? exp: Questions

Shop

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Best laptop for Zoom

$499

Best laptop for Minecraft

$590

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method