Jak sprawdzić, czy tablica jest asocjacyjna lub sekwencyjna w PHP?

| | | | | | | | | | | | | | |
PHP nie ma potrzeby pisania typu zmiennej przed zmienną, ponieważ jest ona luźno wpisana. Pobiera typ danych ze zdefiniowanych przez użytkownika wartości, które są w nim przechowywane. Tablice w PHP - jest to rodzaj struktury danych, który pozwala na przechowywanie wielu elementów o tym samym typie danych w jednej zmiennej, oszczędzając w ten sposób wysiłku związanego z tworzeniem różnych zmiennych dla wszystkich danych.
Istnieją trzy główne typy tablic w PHP PHP:
  • Tablice sekwencyjne (indeksowane)
  • Tablice asocjacyjne
  • Tablice wielowymiarowe
Tablice sekwencyjne.Te tablice, które mają indeksy numeryczne w uporządkowanej kolejności sekwencyjnej (zaczynające się od 0 i kończące się na n-1) nazywane są tablicami sekwencyjnymi lub indeksowanymi. PHP domyślnie używa tablicy Indexed.
// Przykład tablicy sekwencyjnej$arr = tablica ( "Styczeń" , "Luty" , " Marzec " );
// 1. elementecho $arr [0]. " ;
// Drugi elementecho $arr [1]. "" ;
// Trzeci elementecho $arr [2]. "" ; ?> Wyjście:
Styczeń Luty Marzec 
Stowarzyszenie Tablice . Tablice, które mają indeksy typu łańcuchowego zamiast indeksów lub występują w parach („klucz”, „wartość”) są nazywane tablicami asocjacyjnymi.
// Przykład tablicy asocjacyjnej$arr1 = array ( "Miesiąc1" = > "Styczeń" , "Miesiąc2" = > "Luty" , "Miesiąc3" = > "Marzec" ); echo $arr1 [ " Miesiąc1 " ]. "" ; echo $arr1 [ "Miesiąc2" ]. " ; echo $arr1 [ "Miesiąc3" ]. "" ; ?> Wyjście:
Styczeń Luty Marzec 
Jak sprawdzić, czy tablica PHP jest asocjacyjna czy sekwencyjna?
PHP nie posiada wbudowanej metody określania typu tablicy. Jeśli tablica sekwencyjna zawiera n elementów, ich indeks mieści się w zakresie od 0 do (n-1). Znajdź więc wartość klucza tablicy i sprawdź, czy istnieje od 0 do (n-1), to jest sekwencyjna, w przeciwnym razie tablica asocjacyjna.
// Przykład sprawdzania tablicy sekwencyjnej
// Tablica asocjacyjna$arr1 = tablica ( "Miesiąc1" = > „Styczeń” , „Miesiąc2” = > „Luty” , "Miesiąc3" = > "Marzec" );
// Sprawdź sekwencyjne klucze tablicy arr if ( array_keys ( $arr1 )! == zakres (0, liczba ( $arr1 ) - 1)) echo "Tablica jest skojarzona " ; else echo " Tablica jest sekwencyjna " ; ?>
Wyjście:
Tablica jest skojarzona 
Uwagi:
  • ===Zwraca True, jeśli $x i $y są równe i tego samego typu.
  • ! ==Zwraca prawdę, jeśli $x i $y nie są równe lub tego samego typu.
  • ==Zwraca prawdę, jeśli $x i $y są równe.
  • ! =Zwraca True, jeśli $x nie jest równe $y.