JavaScript Konwertuj Int na Float

| | |

Metoda float() Pythona konwertuje liczbę przechowywaną w ciągu znaków lub liczbę całkowitą na liczbę zmiennoprzecinkową lub liczbę z kropką dziesiętną. Pływaki w Pythonie są przydatne dla każdej funkcji, która wymaga precyzji, takiej jak notacja naukowa.

Języki programowania „Ęã”ãużywają różnych typów danych do przechowywania wartości. Typ danych, w których przechowywana jest wartość, będzie miał wpływ na sposób, w jaki program może manipulować tą wartością. Na przykład, nie możesz wykonać funkcji na łańcuchu na liczbie całkowitej lub operacji matematycznej na łańcuchu

W Pythonie istnieją dwa rodzaje liczb:. liczby zmiennoprzecinkowe (zmiennoprzecinkowe) liczby całkowite. Podczas gdy liczby zmiennoprzecinkowe mogą zawierać ułamki dziesiętne, liczby całkowite nie.

Ten samouczek omówi podstawy liczb zmiennoprzecinkowych i jak można użyć metody float() do konwersji ciągów i liczb całkowitych na zmiennoprzecinkowe w Pythonie. Pokażemy również przykłady programowania, które używają float() do konwersji liczb całkowitych i łańcuchów na liczby zmiennoprzecinkowe.

Python float

Dowolna wprowadzona wartość numeryczna w Pythonie będzie uważana za liczbę, więc nie ma potrzeby deklarowania, że wartość jest liczbą. Gdy wprowadzisz wartość bez miejsc dziesiętnych, Python zinterpretuje ją jako liczbę całkowitą (na przykład 24 lub -72); . Wartości składające się na liczby dziesiętne są interpretowane jako zmiennoprzecinkowe (np. 102,2 lub -4,91)

Oznaczone obejmują całe liczby dodatnie (np. 3, 7, 26), ich ujemne odpowiedniki (np. -3, - 7 , -26) i 0. W Pythonie liczby całkowite są powszechnie nazywane int. Oto przykład programu, który wypisuje liczbę całkowitą na konsoli:

Nasz kod zwraca: 4

Z drugiej strony liczby zmiennoprzecinkowe są liczbami rzeczywistymi. W przeciwieństwie do liczb całkowitych, liczby zmiennoprzecinkowe float mogą przechowywać wartości dziesiętne.

Oto program, który wyświetla w konsoli liczbę zmiennoprzecinkową:

Nasz kod zwraca:. 3.14

Ponieważ zarówno liczby całkowite, jak i zmiennoprzecinkowe są liczbami (pod względem typu danych), możemy na nich wykonywać operacje matematyczne. Jeśli więc chcielibyśmy zrobić arytmetykę zmiennoprzecinkową i dodać do siebie na przykład dwie liczby zmiennoprzecinkowe, moglibyśmy to zrobić za pomocą następującego kodu:

Nasz kod oblicza 22,5 + 17,4, a następnie zwraca: 39,9

<. h2> metoda metody

float () float () python to wbudowana funkcja Pythona, która służy do konwersji liczby całkowitej lub d `ciągu zmiennoprzecinkowego.

Oto składnia metody float() w Pythonie:

Metoda float () przyjmuje jeden parametr: wartość, na którą chce przekonwertować float. Ten parametr jest opcjonalny, a jego wartość domyślna to 0.0.

Możesz użyć metody float() w Pythonie, aby przekonwertować liczbę całkowitą na liczbę zmiennoprzecinkową. Oto przykład:

Nasze kody zwracają:. 12.0

Tutaj użyliśmy float() do konwersji liczby całkowitej (12) na liczbę na zmiennoprzecinkową < kod>(12.0). . na końcu CE, że nasza liczba została pomyślnie przekonwertowana na wartość zmiennoprzecinkową.

Konwertowanie ciągu znaków na pływak w pytonie

W Pythonie ciąg znaków to ciąg znaków. Tak jak float() może konwertować liczbę całkowitą na liczbę zmiennoprzecinkową, może również konwertować łańcuch na liczbę zmiennoprzecinkową. Aby to zrobić, kanał musi być cyfrowy.

Oto przykład float() używanego do konwersji ciągu znaków na liczbę zmiennoprzecinkową w Pythonie:

Nasz kod zwraca: 12.0.

W tym przykładzie wartość liczbowa (12) została zapisana jako ciąg znaków w naszym programie. Metoda float() przekonwertowała tę wartość na liczbę zmiennoprzecinkową.

Możesz użyć znaków + i - aby wskazać, czy chcesz, aby Twój ciąg został przekonwertowany na dodatnią liczbę zmiennoprzecinkową, czy ujemną liczbę zmiennoprzecinkową. Oto przykład tego w działaniu:

Nasz kod zwraca: -12.0. Zauważ, że nasze dane są teraz przechowywane jako liczba zmiennoprzecinkowa, a nie ciąg. Jest to oczywiste, ponieważ nasza liczba nie jest w cudzysłowie i kończy się na ..

Ciągi mogą również zawierać NaN, infinite lub inf. Te kombinacje liter są używane do reprezentowania nieprawidłowych liczb (NaN) i nieskończonych wartości „Ęã‚Ęã(infinity lub inf).

Python Float (): Przykład

Przejdźmy do bardziej szczegółowy przykład pokazujący, jak używać float() w Pythonie

Załóżmy, że tworzymy grę matematyczną dla czwartoklasistów, którzy uczą się dodawać i odejmować ułamki dziesiętne. Ta gra da uczniom zadanie matematyczne do rozwiązania i oceni, czy ich odpowiedzi są poprawne. Ponieważ pracujemy z liczbami dziesiętnymi, chcielibyśmy, aby nasz kod konwertował każdą liczbę na liczbę zmiennoprzecinkową.

Oto kod, którego moglibyśmy użyć do stworzenia tej gry:

Kiedy uruchamiamy nasz kod i wstawiamy poprawny odpowiedz (26,8) w odpowiedzi na monit nasz kod zwraca następujący komunikat:

Kiedy uruchamiamy nasz kod i wstawiamy złą odpowiedź (na przykład -2.4) w odpowiedzi na monit, nasz kod zwraca co następuje:

Decompo brzmi nasz kod. W pierwszym wierszu obliczamy odpowiedź na zadanie matematyczne (12,2 + 14,6) i używamy metody round(), aby upewnić się, że mamy wartość zaokrągloną do jednego miejsca po przecinku.

Następnie używamy input(), aby poprosić ucznia o wpisanie odpowiedzi na zadanie matematyczne. Parametr metody wprowadzania to pytanie, które nasz program tutaj zada uczniom (Co robią 12.2 + 14.6?)

W następnym wierszu używamy if aby porównać, czy odpowiedź ucznia jest równa odpowiedzi obliczonej przez nasz program. Głównie używamy metody float() do konwersji zmiennej student_input na float. Musimy to zrobić, ponieważ metoda input() zwraca dane w formacie ciągu i nie możemy porównać ciągu z liczbą zmiennoprzecinkową. Aby nasz program działał, musimy przekonwertować student_input na float

Jeśli uczeń wpisuje poprawną odpowiedź, na konsoli zostaje wydrukowany komunikat Masz rację!; w przeciwnym razie konsola wyświetla poprawną odpowiedź, która następuje po tekście, który ustawiliśmy przed odpowiedzią (Prawidłowa odpowiedź na 12.2 + 14.6 to).

Wniosek

Liczby zmiennoprzecinkowe są kluczową częścią programowania. programistów do pracy z wartościami dziesiętnymi. W tym samouczku omówiono podstawy wartości zmiennoprzecinkowych w Pythonie i pokazano kilka przykładów użycia metody float() do konwersji liczb całkowitych i łańcuchów na liczby zmiennoprzecinkowe.

Jesteś teraz gotowy do rozpoczęcia pracy z liczbami zmiennoprzecinkowymi i wbudowaną metodą Pythona float() niczym ekspert!

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method