Znajdź średnią listy w Pythonie

Biorąc pod uwagę listę liczb, wyzwaniem jest znalezienie średniej z tej listy. Średnia — to suma elementów podzielona przez liczbę elementów.

Przykłady:

Wejście: [4, 5, 1, 2, 9, 7, 10, 8] Dane wyjściowe: Średnia listy = 5,75 Wyjaśnienie : Suma elementów wynosi 4 + 5 + 1 + 2 + 9 + 7 + 10 + 8 = 46, a całkowita liczba elementów wynosi 8. Zatem średnia wynosi 46/ 8 = 5,75 Dane wejściowe: [15, 9, 55, 41, 35, 20, 62, 49] Dane wyjściowe: Średnia listy = 35,75 Wyjaśnienie : Suma elementów to 15 + 9 + 55 + 41 + 35 + 20 + 62 + 49 = 286 a całkowita liczba elementów to 8. Zatem średnia to 46/8 = 35,75 

Używając sum ()

W Pythonie możemy znaleźć średnią listy, używając funkcji sum () i len () .

  • sum ( ) : Używając funkcji sum () możemy uzyskać sumę listy.
  • Funkcja len () : len () służy do uzyskania długości lub liczby elementów na liście.

# Program w Pythonie do uzyskania średniej z listy

def Średnia (lst):

return suma (lst) / len (lst )


Kod sterownika

lst = [ 15 , 9 , 55 , 41 , 35 , 20 , 62 , 49 ]

średnia = Średnia (lst)


# Wydrukuj średnią z listy

print ( "Średnia z listy =" , round (średnia, 2 ))

Wyjście:

Średnia listy = 35,75 

Użycie Reduce() i Lambda

Możemy użyć Reduce(), aby zredukować pętlę, a za pomocą funkcji lambda możemy obliczyć sumę th e lista. Używamy len() do obliczenia długości, jak opisano powyżej.


# Program w Pythonie do pobierania średniej z listy < br> # Używanie Reduce() i Lambda


# Reduce() import

z functools import zmniejsz


def Średnia (lst):

return zmniejsz ( lambda a, b: a + b, lst) / len (lst)


Kod sterownika

lst = [ 15 , 9 , 55 , 41 , 35 , 20 , 62 , 49 ]

średnia = Średnia (lst)


# Wydrukuj średnią z listy

print ( "Średnia z listy =" , round (średnia, 2 ))

Wynik:

Średnia listy = 35,75 

Używanie średniej ()

Wbudowanej funkcji średniej () może służyć do obliczania średniej (średniej) listy.

< td class = "code" >

# Program w Pythonie do uzyskania średniej z listy
# Using mean()


# import middle ()

z statystyki import oznacza

def Średnia (lst):

return średnia (lst)


Kod sterownika

lst = [ 15 9 , 55 , 41 , 35 , 20 , 62 , 49 ]

średnia = Średnia (lst)


# Drukuj średnią z listy < / p>

print ( "Średnia z listy =" , round (średnia, 2 ))

Wyjście:

Średnia z listy = 35,75