Różne sposoby importowania plików CSV do Pand

| | | | | | |

Zobaczmy, jak zaimportować plik CSV do Pandas.

Metoda nr 1: Za pomocą metody read_csv ().


# import modułu pandas

import pandy jako pd


# utwórz ramkę danych

df = pd.read_csv ( "< a href="https://media.python.engineering/wp-content/uploads/nba.csv" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank"> https://media.python.engineering/wp-content /uploads /nba.csv ” )

df.head ( 10 )

Wyjście:

Podaj ścieżkę_pliku.


# importuj pandy jako pd

importuj pandy jako pd


# Akceptuje folder plików

ścieżka pliku = r "C: Gfgdatasets ba.csv"


# przeczytaj plik CSV

df = pd.read_csv (ścieżka pliku)


# wypisz pierwsze pięć wierszy

print (df.head ())

Wyjście:

Metoda nr 2: Korzystanie z modułu csv .

Możesz bezpośrednio importować pliki csv za pomocą modułu csv .


# importuj moduł do csv

importuj csv

importuj pandy jako pd


# otwórz plik csv

z otwórz (r " C: UsersAdminDownloads ba.csv " ) as csv_file:


# odczytaj plik csv

csv_reader = csv.reader (csv_file, delimiter = ` , ` )

# Możemy teraz używać tych plików CSV w pandach

df = pd.DataFrame ([csv_reader], index = Brak )

df.head ()


# powtarzanie wartości „Ęã”ão pierwszej kolumny

for val in lista (df [ 1 ]):

drukuj (val)

Wyjście:
< img src = "http://espressocode.top/images/itgranrelscatercden638212.jpg" />

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method