Różnica między instrukcjami continue i pass w Pythonie

| | | | | |

Korzystanie z pętli w Pythonie skutecznie automatyzuje i powtarza zadania. Ale czasami może pojawić się warunek, w którym chcesz całkowicie wyjść z pętli, pominąć iterację lub zignorować ten warunek. Można to zrobić za pomocą instrukcji sterujących w pętli. Instrukcje sterowania w pętli zmieniają wykonywanie z normalnej sekwencji. Gdy wykonanie opuszcza zakres, wszystkie obiekty automatyczne utworzone w tym zakresie są niszczone. Python obsługuje następujące instrukcje kontrolne.

W tym artykule skupimy się na różnicy między kontynuuj i przejdź .

Instrukcja Continue

Ta instrukcja służy do pominięcia części wykonania pętli pod pewnymi warunkami. Następnie przekazuje kontrolę na początek cyklu. Zasadniczo pomija kolejne instrukcje i kontynuuje następną iterację pętli.

Składnia:

kontynuuj 

Instrukcja Pass

Jak sugeruje nazwa, instrukcja pass po prostu nic nie robi. Używamy instrukcji pass do pisania pustych pętli. Pass jest również używany do pustych instrukcji sterujących, funkcji i klas.

Składnia:

pass 

Różnica między kontynuacją a przekazaniem < /h4>

Rozważ poniższy przykład, aby lepiej zrozumieć różnicę między kontynuacją a przejściem.

Przykład:


# program w Pythonie do demonstrowania
# różnica między pass a
# kontynuuj oświadczenia


s = " geeks"


# Pomiń instrukcję

for i in s:

if i = = ` k` :

print ( ` Przejście wykonane` )

pass

print (i)


print ()

< br> # Kontynuuj zatwierdzanie

for i in s:

if i = = `k` :

print ( `Kontynuuj wykonywanie` )

kontynuuj

print (i)

Wyjście:

gee Przejście wykonane ksgee Kontynuacja wykonania 

W powyższym przykładzie, gdy wartość i staje się "k ", instrukcja pass nic nie zrobiła i stąd litera "k ". Podczas gdy w przypadku instrukcji continue, instrukcja continue przenosi kontrolę na początek pętli, więc litera k nie jest wypisywana.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method