Obróć obraz po kliknięciu w JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Funkcja CSS rotate() zniekształca element o określoną liczbę stopni. Możesz obrócić element zgodnie z ruchem wskazówek zegara, używając dodatniej liczby stopni. Możesz też obrócić element w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, używając liczby ujemnej.

Dzisiaj nauczymy się obracać elementy za pomocą CSS. Po co obracać element? Obracanie elementów sprawia, że Twoja strona internetowa jest bardziej interaktywna. Używany poprawnie, element obrotowy doda estetyki Twojej witrynie.

Podczas czytania tego artykułu zapoznaj się z repozytorium towarzyszące , dzięki czemu możesz zobaczyć koncepcje w działaniu. Umiejętność obracania elementu będzie doskonałym dodatkiem do Twojego zestawu narzędzi CSS.

Obróć CSS ()

Funkcja obracania CSS () umożliwia obrócić element na osi 2D. Funkcja rotate() przyjmuje jeden argument: kąt, o który chcesz obrócić element sieciowy. Możesz obracać element w prawo lub w lewo.

Spójrzmy na składnię funkcji rotate():

Wartość „kąta” reprezentuje liczbę stopni, o jaką element powinien się obrócić. Możesz określić obrót w prawo, używając dodatniej liczby stopni (na przykład 45). Możesz też obrócić w przeciwnym kierunku, używając ujemnej wartości stopni (np. -39).

Funkcja rotate() może zostać zastosowana do dowolnego elementu HTML. Na przykład możesz obrócić akapit tekstu. Możesz też obrócić obraz.

Obrót HTML pojawia się zaraz po wyrenderowaniu strony, więc nie ma widocznego obrotu. Aby zobaczyć rotację w akcji, musisz użyć przejścia CSS . Przejścia zmieniają stan elementu po podjęciu akcji, na przykład gdy kursor znajduje się nad elementem.

rotate () Przykład CSS

Stwórzmy naszą stronę HTML, aby umieścić na niej obrotowe pole. Dodaj pole jako div i przypisz do niego klasę (nazwiemy to "obrót").

Teraz dodajmy trochę stylu:

Odśwież. Świetnie, mamy kolorowe pudełko. W tym kolorowym polu mamy wszystko, czego potrzebujemy, aby zacząć korzystać z funkcji rotate().

, jak sama nazwa wskazuje, przekształca elementy. Jedną z funkcji, które możemy do niego zastosować, jest obróć (). Własność transform może pełnić wiele innych funkcji i możemy wiele z nią zrobić. Rotate to tylko jeden z nich.

Funkcja rotate przesuwa element. Potrzebujemy jednego argumentu: o ile stopni chcemy przechylić element. Przejdźmy dalej i zastosujmy dodatni obrót o 35 stopni:

Obróciliśmy nasze pudełko! Dotknij siebie z tyłu.

Obrót umożliwia tworzenie wyrafinowanych pomysłów dotyczących interfejsu użytkownika lub obracanie obrazów. Na przykład możesz obrócić obraz o 180 stopni. Jeśli chcesz obrócić ten obraz w innym miejscu, zapisz go i odpowiednio użyj.

Kolejną rzeczą, którą możesz obrócić, jest tekst. Załóżmy, że tworzysz układ, który naśladuje magazyn, możesz obracać tekst, aby podkreślić elementy tekstu.

A to nie wszystko, co możesz zrobić za pomocą obracania (). Funkcja rotacji pozwala nam tworzyć naprawdę ciekawe animacje !

Pójdźmy idź stamtąd „przed i użyjmy CSS: selektor najechania na naszym div, aby zastosować ładny efekt rotacji:

Nie jest " N „nie jest super? „GIF

Nasza ramka obraca się, gdy najedziemy na nią kursorem. Używamy właściwości CSS background-color, aby zmienić kolor naszej ramki po najechaniu na nią kursorem.

Wniosek

Funkcja CSS rotate() wyświetla asymetryczny element sieci Web. przyjmuje się argument: liczbę stopni obrotu elementu. Możesz określić dodatnią lub ujemną wartość stopnia.

Obracanie elementów pozwala na zwiększenie estetyki stron internetowych. Na przykład możesz zastosować obrót do komórki, gdy użytkownik najedzie na nią kursorem. Możesz też zdecydować o obróceniu łącza, gdy użytkownik najedzie na niego myszą. Jak wykorzystasz tę umiejętność, zależy od Ciebie!

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o CSS? Zapoznaj się z naszym Kompletnym przewodnikiem CSS Learning Guide , aby uzyskać porady ekspertów i wskazówki dotyczące najlepszych zasobów edukacyjnych.