Jak zrobić przerwę w wierszu w JavaScript

| | | | | | | | | | | |

Podziały wierszy można dodawać do elementów HTML bez konieczności używania powrotu z przerwania
przy użyciu pseudoelementów. Pseudoelementy służą do modelowania określonej części elementu. Tutaj użyjemy:: after, aby nadać styl elementowi HTML, aby dodać podział wiersza.


W powyższym kodzie używamy pseudoelementu :: after na każdym elemencie śródliniowym (reprezentowanym przez span), aby dodać powrót karetki (reprezentowany przez „a”) po wierszu zakresu tekstu. :: after w tym przypadku ma właściwość content i właściwość whitespace dostępną do użycia.

Właściwość „content” opisuje rzeczy, które chcemy wprowadzić w czas trwania. Właściwość białych znaków mówi nam, czy powinniśmy zachować białe znaki. Pozostawienie tej konkretnej właściwości wyłączonej nie koliduje z funkcją blokowania w linii wnęki. Dlatego musimy dodać tę konkretną właściwość, aby ją zastąpić.

W miarę jak coraz częściej bawisz się stylem i układem, prawdopodobnie okaże się, że powyższe rozwiązanie niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem. Jeśli dodasz dopełnienie dowolnego rodzaju wraz z tłem, zobaczysz, że te właściwości CSS mają tendencję do zanikania tam, gdzie pojawia się tło. Zobacz przykładowy kod poniżej, który ilustruje punkt:

Profesor Dumbledore

Profesor McGonagall

Profesor Łotr

profesor Trelawney

Jest inne rozwiązania, które dają wyniki podobne do tego - gdzie tło zaczyna się w poprzednim wierszu, a następnie wykonuje powrót karetki z poprawnym tekstem tła w następnym wierszu. Pamiętam właściwość CSS przerwa w dekorowaniu pudełka: klon, którą można dodać do powyższej klasy span, aby uzyskać podobny wynik, ale tak naprawdę nie daje ona pożądanego rezultatu.

używanie elementów do blokowania, takich jak

lub