JavaScript Zmień kolor tekstu

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Właściwość CSS background-color stosuje kolor do elementu tekstowego. Możesz określić wbudowane słowo kluczowe CSS color, wartość szesnastkową lub dowolną inną wartość koloru za pomocą właściwości Background Color . Składnia tej właściwości to: color: yourcolor;

Dostosowanie koloru i tła tekstu na stronie internetowej jest istotną częścią projektowania stron internetowych

. . to miejsce, w którym w grę wchodzą właściwości koloru CSS i kolor tła. Właściwość color umożliwia ustawienie koloru tekstu HTML. Właściwość background-color pozwala zdefiniować kolory tła tekstu.

Ten samouczek omówi z przykładami, jak ustawić kolor tekstu w CSS. Następnie porozmawiamy o tym, jak ustawić kolor tła elementu tekstowego.

Kolor czcionki CSS

Kolor czcionki CSS jest ustawiany za pomocą właściwości color. Właściwość color ustawia kolor tekstu, a nie tła elementu. . Aby zdefiniować kolor, można użyć słów kluczowych kolorów CSS lub wartości kolorów „Ęã‚Ęã jako ciągów szesnastkowych

Składnia właściwości color to:

Ta reguła ustawia kolor wszystkich znaczników

w dokumencie HTML na czerwony.

Użyliśmy słowa kluczowego CSS color. Te słowa kluczowe są przydatne, jeśli chcesz odwoływać się do standardowego koloru, takiego jak „czerwony” lub „niebieski”. Ale te słowa kluczowe nie opisują wszystkich kolorów widma. Jeśli chcesz użyć określonego koloru, możesz użyć innego typu etykiety koloru

Właściwość color przyjmuje dowolną z następujących wartości:

Wartość opis Przykłady
nazwa koloru Nazwa koloru niebieski, gorący różowy
kolor Szesnastkowy szesnastkowy Kolor. Identyfikatory mają długość sześciu znaków. # f7f7f7, # 0000ff
Kolor RGB RGB oznacza czerwony, zielony i niebieski. rgb (0, 50, 28), rgb (0, 0, 255)
Kolor HSL HSL oznacza odcień, nasycenie i lekkość. HSL (0, 50%, 50%), hsl (180, 50%, 25%)

Domyślnie kolor tekstu używany przez strona internetowa to kolor tekstu odnoszący się do tagu na stronie internetowej. do mniej niż wskazano, jest czarny.

Możesz użyć koloru Właściwość do ustawiania kolorów linków w arkuszu stylów

Weźmy przykład, aby zademonstrować, jak działa właściwość color

Zmień kolor czcionki CSS: .. przykład

Załóżmy projektujesz witrynę dla lokalnego sklepu spożywczego Peterson and Sons. Właściciele chcą, aby witryna wyświetlała pewien blok tekstu w kolorze szarym. Możemy to skonfigurować za pomocą następującego kodu:

Nasz kod zwraca: Kliknij Obraz przycisku

Albo z użycia

tag HTML , aby zdefiniować akapit tekstu opisujący sklep spożywczy Peterson and Sons. Następnie w naszym kodzie CSS utworzymy styl, który ustawia kolor tekstu wszystkich tagów

na szary. Aby to zrobić, używamy wartości dla nazwy koloru ("szary").

możemy określić "rgb (128, 128, 128)" zamiast "szary", jeśli chcemy odwołać się do wartość koloru RGB. W przeciwnym razie moglibyśmy ustawić kolor tekstu na szary, używając wartości szesnastkowej lub HSL.

Nie używamy pliku CSS dla naszych stylów. Nasze style CSS są ujęte w tagu