Dodaj klasę w JavaScript Float

| | | |

Selektor CSS: po najechaniu kursorem wybiera element, gdy najedziesz na niego kursorem. Na przykład możesz użyć: najedź kursorem, aby zmienić kolor linku po najechaniu kursorem na link

Możesz przenieść style, które dotyczą elementu Twojej strony internetowej, gdy . Użytkownik najeżdża kursorem na ten element

to miejsce, w którym selektor CSS jest dostępny w: hover. Selektor: Hover Selector umożliwia wybieranie elementów podczas najeżdżania. Pozwala to na zastosowanie stylów po najechaniu kursorem myszy na element

W tym samouczku omówimy, z przykładami, podstawy selektorów w CSS i jak używać selektora CSS. Lot w zawisie. Pod koniec tego samouczka będziesz ekspertem w doborze elementów stylu za pomocą:. Umieść wskaźnik myszy

Selektory CSS

W CSS selektory służą do wybierania elementów HTML, które chcesz stylizować na stronie internetowej. Selektory pozwalają wybierać elementy na podstawie ich identyfikatora, klasy, grupy lub atrybutów, dzięki czemu można zastosować określone style do określonych elementów.

Załóżmy na przykład, że chcesz utworzyć wszystkie znaczniki

w Dokument HTML pojawia się z jasnoróżowym tłem. Możesz to zrobić za pomocą tego kodu:

W tym kodzie używamy selektora

, który wybiera wszystkie tagi

na stronie internetowej. Następnie w nawiasach klamrowych określamy styl, który chcemy zastosować do tagu

w

selektorze CSS: strona internetowa. Hover

Selektor CSS: najechanie kursorem wybiera element po najechaniu myszą na element.: Hover może być użyty na dowolnym elemencie CSS, ale jest powszechnie używany w linkach.: Hover jest określony po nazwie element, który chcesz wybrać, na przykład: najedź na link

Istnieje wiele różnych scenariuszy, w których możesz selektor: najedź. Oto kilka potencjalnych przypadków użycia selektora:.

  • Zmień kolor tekstu po najechaniu myszą na wiersz tekstu
  • Zmiana rozmiaru obrazu, gdy użytkownik najedzie na najedź myszą na obraz.
  • Zmień kolor przycisku, gdy najedziesz na niego myszą.

We wszystkich tych przypadkach, gdy zostanie zastosowany określony styl, użytkownik najeżdża kursorem myszy na element

Składnia selektora: w locie stacjonarny to:

Oto główne składniki składni: hover:

druga reguła zmienia kolor znacznika na stronie internetowej na pomarańczowy po najechaniu na niego myszą znacznika . Odbywa się to za pomocą selektora: najedź kursorem.

Tak więc po najechaniu kursorem myszy na tekst Strona główna Karma Career, kolor wiązania zmienia się na pomarańczowy

Efekt najechania CSS:. wyświetl blok tekstu

selektor: najechanie kursorem może być również użyte do wyświetlenia bloku tekstu, gdy kursor myszy najedzie na niego nad wierszem tekstu

Załóżmy, że projektujemy FAQ strona dla strony kariery Karmy . . Gdy użytkownik najedzie kursorem myszy na pytanie, powinien pojawić się blok tekstu z odpowiedzią na jego pytanie. Możemy stworzyć przykładowe pytanie za pomocą tego kodu:

Auto eer Karma to społeczność współpracowników, mentorów i coachów, którzy pomogą Ci osiągnąć wymarzoną karierę w branży technologicznej
. div {wyświetlanie: brak; kolor tła: pomarańczowy; wypełnienie: 10px; } Czas trwania: najechanie + div {wyświetlanie: blok; }