JavaScript Dodaj styl do elementu

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Porównując klasę CSS z identyfikatorem, różnica polega na tym, że klasa CSS stosuje stylizację do wielu elementów. Z drugiej strony ID stosuje styl do pojedynczego elementu. Identyfikator jest również wyjątkowy, ponieważ możesz użyć specjalnego adresu URL, aby połączyć się bezpośrednio z elementem i jest używany przez JavaScript.

CSS , selektory są używane do kierowania na określony element lub wiele elementów na stronie internetowej. Po wybraniu elementu, styl lub zestaw stylów można zastosować do elementu.

Dostępna jest szeroka gama selektorów. Dwa z najczęściej używanych to i ID. Oba są używane do kierowania na elementy z tytułem.

i selektory ID

Jaka jest różnica między n tagi > i ID ? To pytanie zadawane przez wielu programistów, którzy są nowicjuszami w CSS, na które odpowiemy w tym przewodniku.

Gdy skończysz czytać ten przewodnik, poznasz różnice między tymi dwoma selektorami. Będziesz mieć informacje potrzebne do podjęcia świadomej decyzji, który wybór użyć w swoim kodzie. Zacznijmy.

Selektory CSS

stronę internetową , chcesz zastosować określone style do określonych elementów strony. Na przykład możesz ustawić kolor tekstu wszystkich

tagów na zielony lub zmienić rozmiar czcionki nagłówka.

Selektory umożliwiają kierowanie na określone elementy strony internetowej, do których można zastosować style. W CSS dostępnych jest wiele selektorów, takich jak selektory uniwersalne, selektory potomne, selektory podrzędne i selektory grupujące . Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o selektorach CSS, przeczytaj nasz przewodnik dla początkujących po selektorach CSS.

Dwa selektory, i id , są używane do elementów stylu opartych odpowiednio na klasie i identyfikatorze przypisanym do elementu HTML, ale te selektory są często mylące, więc zbadamy, co każdy z nich robi.

selektor identyfikatora jest unikalny

selektor identyfikatora umożliwia zdefiniowanie reguł stylów mających zastosowanie do pojedynczego elementu na stronie internetowej. Każda strona internetowa może mieć tylko jeden element z pojedynczym < atrybut ID. Oznacza to, że selektora identyfikatora nigdy nie można używać do stylizowania więcej niż jednego elementu.

Selektory identyfikatora są definiowane za pomocą krzyżyka. Bezpośrednio po nich następuje wartość tożsamości do do którego chcesz zastosować zestaw reguł stylów. Oto przykład selektora tożsamości w akcji:

Ten styl dotyczy elementu

w naszym dokumencie HTML o identyfikatorze betaBanner. Styl ustawi kolor tła elementu na pomarańczowy, a kolor tekstu w elemencie biały.

Selektor klasy nie jest unikalny

Selektor klasy pozwala zdefiniować reguły stylów, które mają zastosowanie do dowolnych element z atrybutem klasy równym określonej wartości.

Jak wspomniano powyżej, selektor tożsamości nie może być używany do stylu elementu. w rzeczywistości identyfikator może być użyty tylko raz na stronie internetowej. Z drugiej strony Kursy mogą być używane w wielu elementach. Jeśli więc zastosujesz styl za pomocą selektora klasy, każdy element, który współdzieli tę klasę, będzie podlegał zdefiniowanym przez Ciebie stylom.

Selektory klas są definiowane za pomocą kropki, po której następuje wartość klasy, do której chcesz zastosować zestaw stylów. Oto przykład działania selektora klas:

. .orangeBackground {kolor tła: pomarańczowy; }

Ten styl ustawia kolor tła naszego znacznika

na pomarańczowy. Ponadto styl definiuje kolor tła naszego pomarańczowego znacznika , moglibyśmy to zrobić za pomocą tego kodu:

W tym kodzie wszystkie reguły stylów zdefiniowane dla klas orangeBackground i large są stosowane do naszego elementu web. Jednak z dowodem osobistym nie mogliśmy odtworzyć tego zachowania, ponieważ każdy przedmiot może mieć tylko jeden identyfikator.

Identyfikatory mają unikalną funkcję przeglądarki

Do tej pory omówiliśmy, że identyfikatory mogą stosować style do pojedynczy element. W przeciwieństwie do klas, które mogą stosować style do wielu elementów. To nie jedyna różnica między selektorami klas i identyfikatorów.

W przeglądarce klasy nie mają specjalnych funkcji. Ich głównym celem jest umożliwienie zastosowania stylów do wielu elementów na stronie internetowej. Z drugiej strony identyfikator może być używany przez przeglądarkę, aby uzyskać dostęp do określonej części strony internetowej.

Jeśli przypiszesz identyfikator do elementu, możesz użyć specjalnego adresu URL, aby połączyć się bezpośrednio z tym elementem element. To zachowanie działa, ponieważ identyfikatory są unikalne na stronie internetowej.

Załóżmy, że chcemy wysłać link do naszej witryny, który automatycznie przewija się do użytkownika z nagłówkiem. Możemy to zrobić za pomocą tego kodu:

W tym kodzie przypisaliśmy dowód tożsamości do tagu

, który zawiera tekst Trzy. Teraz możemy wysłać użytkownikowi bezpośredni link przewijania do tego elementu na stronie internetowej. Odbywa się to za pomocą następującego adresu:

https: //domain .com/index.html#section3

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do tego adresu URL (gdzie domena.com to adres URL Twojej witryny), przewinie do nagłówka o identyfikatorze < em>section3 . To zachowanie nie wpływa na klasy.

używane są identyfikatory przez JavaScript

Jeśli masz doświadczenie z JavaScript , będziesz wiedział, że identyfikatory są powszechnie używane w tym języku programowania.Funkcja getElementById pozwala wybrać element na stronie internetowej.Polega ona na tym, że tylko jeden element może być re ten sam identyfikator.

Z drugiej strony, klasy mogą odzwierciedlać wiele elementów na stronie internetowej. Nie byłyby przydatne, jeśli chcesz pracować z konkretnym elementem w JavaSc, aby zgrać.

Możesz użyć obu klas Selectors ID i CSS

W HTML nie ma reguł, które uniemożliwiałyby przypisanie zarówno ID do elementu klasy.

Załóżmy, że chcemy zastosować style związane z klasą o nazwie backgroundOrange do etykiety . Możesz to zrobić za pomocą tego kodu:

będzie podlegał stylom dla backgroundOrange. Dodatkowo będzie również używać stylów zastosowanych do identyfikatora customDiv za pomocą selektora tożsamości.

Podsumowanie

Podczas pracy z CSS nie ma konkretnego powodu, aby używać identyfikatora na klasie. Jednak dobrym pomysłem jest używanie identyfikatora tylko wtedy, gdy chcesz mieć styl jednego elementu strony internetowej i jeśli chcesz mieć styl wielu elementów.

W tym samouczku omówiliśmy, odnosząc się do przykłady, podstawy identyfikatorów CSS i selektorów klas, porównaliśmy i oba. Możesz teraz zacząć używać identyfikatorów CSS i selektorów klas jako doświadczonych programista!